Het valt niet mee om anderhalve meter afstand te bewaren – VO

Het handhaven van de anderhalvemetermaatregel is in het voortgezet onderwijs ‘een grote tot zeer grote uitdaging’, meldt de VO-raad op basis van een enquête onder schoolleiders. Zij geven aan dat het handhaven van voldoende afstand in de klas om de kans op...