Weinig arbeidsongevallen in pedagogische sector – PO/VO

Mensen die in de pedagogische sector werken, lopen relatief weinig risico op een arbeidsongeval. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In 2021 had 0,9% van de mensen met een beroep in de pedagogische sector een arbeidsongeval met...

Katern Arbobeleid en veiligheid geheel herzien

Het katern over arbobeleid en veiligheid is herzien. Als uw organisatie bij VOS/ABB is aangesloten, kunt u het vernieuwde katern downloaden. In de nieuwe uitgave komt onder andere de in 2017 gewijzigde Arbowet aan bod, die nadruk legt op ziekteverzuimpreventie. Maar...