Vanaf 1 juli 2017 geldt de gewijzigde Arbeidsomstandighedenwet. De gewijzigde wet vergroot onder andere de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening.

Wat verandert er zoal?

  • Werknemers krijgen het recht om een second opinion aan te vragen van een andere bedrijfsarts.
  • Iedere werknemer heeft directe toegang tot de bedrijfsarts via een open spreekuur.
  • Afspraken over arbodienstverlening komen in een ‘basiscontract arbodienstverlening’.
  • De preventiemedewerker moet adviseren en samenwerken met de bedrijfsarts en andere arbodienstverleners.
  • Het medezeggenschapsorgaan krijgt instemmingsrecht bij de keuze van de preventiemedewerker en diens rol in de organisatie.

Op grond van artikel 1.10 van het Arbeidsomstandighedenbesluit geldt de gewijzigde Arbeidsomstandighedenwet ook voor het onderwijs.

Informatie: Onderwijsjuristen, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, onderwijsjuristen@vosabb.nl