Meedenken over modernisering artikel 23

VOS/ABB en collega-organisaties hebben staatssecretaris Sander Dekker van OCW aangeboden mee te denken over de modernisering van artikel 23 van de Grondwet.

In een motie van de Tweede Kamerleden Roelof Bisschop (SGP), Paul van Meenen (D66) en Michel Rog (CDA) wordt de regering gevraagd wetenschappelijk onderzoek te laten verrichten naar de behoeften en tevredenheid van ouders bij schoolkeuze en de vraag in hoeverre het bestaande scholenaanbod aan de behoeften van ouders voldoet. Deze motie staat in het teken van de beleidsbrief Meer ruimte voor nieuwe scholen: naar een moderne interpretatie van artikel 23.

VOS/ABB en de collega-organisaties Verus, VBS, VGS, LVGS en ISBO bieden in een gezamenlijke brief aan Dekker aan om aan dit onderzoek mee te werken.