Tweede Kamer akkoord met langer partnerverlof

De Tweede Kamer is akkoord gegaan met een verlenging van het partnerverlof. Vanaf volgend jaar krijgt de partner van de moeder van een pasgeboren baby vijf dagen betaald verlof in plaats van twee, zoals nu nog het geval is.

De verlenging van het partnerverlof is een idee van het kabinet. De gedachte erachter is dat een langer verlof een positief effect heeft op de band tussen ouders en kind. De regeling gaat op 1 januari 2019 (mits ook de Eerste Kamer ermee instemt).

Waarschijnlijk vanaf juli 2020 kunnen partners na de bevalling vijf weken verlof opnemen. In die periode krijgen zij 70 procent van hun salaris doorbetaald.

Informatie: Onderwijsjuristen, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, onderwijsjuristen@vosabb.nl

Tilburgse meesters krijgen vier weken vaderschapsverlof

Personeel in dienst van Xpect Primair in Tilburg krijgt de mogelijkheid van vier weken betaald vaderschapsverlof.

‘De regeling geldt voor alle medewerkers waarvan de partner bevallen is en de betreffende medewerker de rol van ouder/verzorger van het kind op zich neemt’, meldt Xpect Primair.

In 2019 wordt het betaald partnerschapsverlof in Nederland uitgebreid naar vijf dagen, zo is aangekondigd in het regeerakkoord. Xpect Primair loopt hier dus op vooruit en gaat met de vier weken betaald verlof een stuk verder.

‘We zijn ervan overtuigd dat de aanwezigheid van beide ouders kort na de geboorte een positieve bijdrage levert aan de ontwikkeling van de band met hun kind’, zo meldt het Tilburgse schoolbestuur.

Lees meer…

Kleine baby? Later meer kans op concentratieproblemen

Kinderen die als pasgeboren baby erg klein waren, hebben op 8-jarige leeftijd meer moeite om zich te concentreren op schooltaken dan leeftijdgenootjes met een normaal geboortegewicht. Dat meldt onderzoekster Jozien Tanis van het Universitair Medisch centrum Groningen.

Het viel haar tijdens haar promotie-onderzoek naar gevolgen van foetale groeirestrictie op dat kinderen die kleiner ter wereld kwamen dan op basis van de zwangerschapsduur mocht worden verwacht minder hun aandacht bij schooltaken kunnen houden dan ‘normale’ kinderen. Ze pleit er daarom voor dat de ouders en de school goed geïnformeerd worden over de gevolgen van foetale groeirestrictie.

Lees meer…

Minder geboorten, dus straks minder leerlingen

De demografische krimp wordt versterkt doordat er vorig jaar in Nederland minder kinderen zijn geboren. Maar de immigratie van met name Polen is toegenomen. Dat kan de daling van het aantal leerlingen tegengaan.

In 2013 werden 171.000 kinderen geboren. Dat waren er volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) 5000 minder dan in 2012. De daling van het aantal geboorten in Nederland begon in 2010 en zet dus door.

De afname van het aantal geboorten hangt volgens het CBS niet samen met een daling van het aantal vrouwen in de vruchtbare leeftijd, maar lijkt samen te hangen met de economische conjunctuur. Deze leidt tot uitstel en soms afstel van het krijgen van kinderen.

Immigratie gestegen
In 2013 kwamen 162.000 immigranten naar Nederland – 4000 meer dan in 2012. Het aantal emigranten bleef gelijk met 144.000.

De grootste groep immigranten komt uit uit Polen: bijna 10.000. Ook uit Griekenland, Italië, Portugal en Spanje hield de immigratie aan. Dat heeft te maken met de slechte economische situatie en geringe werkgelegenheid in die landen.

Uit de cijfers van het CBS wordt niet duidelijk hoeveel kinderen uit bovenstaande landen naar Nederland zijn gekomen.

Lees meer…