Tien verbeterpunten voor passend onderwijs

Oudervereniging Balans en de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) vinden passend onderwijs nog geen succes. Zij hebben daarom een lijst met tien verbeterpunten opgesteld.

Een van de suggesties is dat leerkrachten zouden moeten worden gecoacht in sociale vaardigheden, zodat zij alle leerlingen op hun eigen niveau les kunnen geven en motiveren. Dat betekent volgens Balans en de NVA onder andere dat er meer aandacht moet zijn voor zelfreflectie.

Op de lijst met verbeterpunten staat ook dat de klassen kleiner moeten worden, met een maximum van 24 leerlingen.

Lees meer…

Meerderheid ouders vreest invoering passend onderwijs

Zeventig procent van de ouders vreest dat leraren niet zijn toegerust om een kind met een beperking in een reguliere klas les te geven. Dat blijkt uit onderzoek dat bureau Centron heeft uitgevoerd in opdracht van het NCRV-programma ‘Altijd wat’.

Uit het onderzoek blijkt ook dat 61 procent van de ouders bang is dat hun kind minder aandacht krijgt als er meer kinderen met een beperking in de klas komen. Naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek heeft Balans, de oudervereniging van kinderen met een leer- of gedragsstoornis, een brandbrief aan staatssecretaris Sander Dekker van OCW gestuurd.

In ‘Altijd wat’ was dinsdagavond een reportage te zien over drie leerlingen die een keuze moeten maken tussen regulier en speciaal onderwijs.

Rekeninstrument meerjarenbegroting aangepast

Het VOS/ABB-rekeninstrument waarmee scholen voor voortgezet onderwijs een complete meerjarenbegoritng, is aangepast. Als uw organisatie bij VOS/ABB is aangesloten, kunt u het instrument downloaden.

Door een misverstand werden aanvankelijk de bedragen voor de gemiddelde personeelslast (GPL) en die voor de materiële exploitatie van 2013 nog gehanteerd in plaats van de bedragen voor 2014. Dat is gecorrigeerd.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl