LAKS wil meedoen aan verkiezingen

Het LAKS (Landelijk Aktie Komitee Scholieren) wil meedoen aan de Tweede Kamerverkiezingen.

De scholierenorganisatie meldt dat het onderwijs meer en meer draait om slagingspercentages en geld en dat individuele talentontwikkeling daar zwaar onder lijdt.

‘De toekomst van scholieren en Nederland als kenniseconomie staat op het spel. De politiek luistert niet. Dit is voor het LAKS de reden om mee te doen aan de verkiezingen van 15 maart 2017’, zo staat op de website van het LAKS. Lijsttrekker is LAKS-voorzitter Sven Annen.

Het LAKS wil onder meer een verbod op particuliere examentrainingen, herinvoering van de basisbeurs en afschaffing van de rekentoets.

Lees meer…

Eerste Kamer stemt in met leenstelsel

De Eerste Kamer heeft ingestemd met het leenstelsel voor studenten. Dit betekent dat per 1 september 2015 de basisbeurs wordt afgeschaft en studenten alleen nog geld voor hun studie kunnen lenen. De ov-jaarkaart voor studenten blijft bestaan.

Een meerderheid bestaande uit de regeringspartijen VVD en PvdA en de oppositiepartijen GroenLinks en D66 sprak steun uit voor het leenstelsel. PvdA-minister Jet Bussemaker van OCW zegt met het geld dat met het schrappen van de basisbeurs vrijkomt, de kwaliteit van het onderwijs te willen verbeteren. Het gaat volgens het ministerie van OCW om een bedrag dat kan oplopen tot 1 miljard euro.

Het nieuwe stelsel voor studiefinanciering betekent dat vanaf volgend studiejaar de basisbeurs niet meer bestaat. Studenten moeten dan al het geld dat zij voor hun studie nodig hebben van de overheid lenen of daarvoor aankloppen bij hun ouders.

Het geld dat studenten van de overheid lenen kan tegen relatief gunstige voorwaarden en over een lange periode worden terugbetaald. Bussemaker benadrukt dat ze zo snel mogelijk met een voorlichtingscampagne begint om de onzekerheid bij studenten en leerlingen in het voortgezet onderwijs weg te nemen.

Magazine School! besteedde in het november 2014 aandacht aan het protest onder leerlingen uit het voortgezet onderwijs tegen het leenstelsel.

Lees het artikel Scholieren bezorgd over toegankelijkheid hoger onderwijs.