Vmbo’s bepalen met welke bedrijven zij samenwerken

Vmbo’s kunnen zelf uitmaken met welke bedrijven zij samenwerken. Daar hoeft de overheid niet tussen te zitten. Dat stelt staatssecretaris Sander Dekker van OCW in antwoord op Kamervragen van de Partij voor de Dieren (PvdD).

De vragen van PvdD-Kamerlid Lammert van Raan gingen onder andere over contacten tussen scholen en bedrijven die fossiele brandstoffen produceren. Volgens hem is dat niet meer van deze tijd, omdat er, zo stelt hij, een omslag moet worden gemaakt van vervuilende naar schone energiebronnen.

Dekker benadrukt dat scholen zelf kunnen bepalen hoe zij hun onderwijs inrichten. Daarbij noemt hij als voorbeeld de praktijkstages in het vmbo, waarvoor contacten nodig zijn met verschillende bedrijfstakken. ‘Het bedrijfsleven levert in deze sectoren een onmisbare en waardevolle bijdrage aan het onderwijs’, aldus Dekker.

Dat geldt volgens hem ook voor bedrijven die fossiele brandstoffen produceren, omdat die volgens hem ‘in de komende decennia nog onderdeel uitmaken van de mondiale energiemix’. Deze bedrijven zullen, zo stelt de staatssecretaris, behoefte blijven houden aan geschoolde werknemers.

Lees meer…

Vmbo vernieuwt: moet meer aansluiten op bedrijfsleven

Staatssecretaris Sander Dekker van OCW vindt dat het vmbo beter moet aansluiten op het regionale bedrijfsleven. Dat staat in een brief van Dekker aan de Tweede Kamer.

Dekker wil dat vmbo’ers uit tien richtingen met basisvakken kunnen kiezen en dit kunnen aanvullen met praktijkvakken. Het regionale bedrijfsleven krijgt een grote rol bij de invulling van het vmbo-onderwijs.

Dekker ziet dat beroepsgerichte vakken sinds de introductie van het vmbo vijftien jaar geleden niet of nauwelijks zijn aangepast, terwijl het vervolgonderwijs en het bedrijfsleven zich wel hebben ontwikkeld.

De staatssecretaris trekt 5,5 miljoen euro uit om vmbo-docenten bij te spijkeren die de vernieuwde beroepsgerichte vakken moeten gaan geven, meldt de krant. De nieuwe opzet van het vmbo zou in het schooljaar 2016-2017 moeten worden ingevoerd.

Conferentie Verbindend Leren levert veel op

De conferentie was georganiseerd door het project Verbindend Leren, waarvan Betty Smits-van Sonsbeek van VOS/ABB projectleider is, in samenwerking met waarnemend rector Leen Prins van het Schoonhovens College. Doel was onderwijs, overheid en ondernemers (de drie O’s) bij elkaar te brengen. De commissaris van de koningin in Zuid-Holland, Jan Franssen, kwam ervoor naar Schoonhoven.

Ondernemend onderwijs
Franssen zei het heel belangrijk te vinden dat het bedrijfsleven zich meer verantwoordelijk gaat voelen voor de opleiding van jonge mensen. De school in Schoonhoven heeft al een succesvol convenant met het regionale bedrijfsleven. In dit ‘ondernemend onderwijs’ ziet Franssen een kans om bij leerlingen de kwaliteiten te ontwikkelen die nodig zijn voor een betere maatschappelijke benutting van kennis en talent.

“Verbindend leren is een uitdaging voor de hele Nederlandse maatschappij”, aldus Franssen. “Op centraal niveau zullen we moeten bekijken hoe de regering bedrijven kan faciliteren en steunen om de betrokkenheid bij het onderwijs te vergroten”. Even daarvoor had hij ‘bedroefd en bezorgd’ geconstateerd dat Nederland steeds minder geld besteedt aan onderwijs. “Ons land loopt in internationaal perspectief achter in het vermarkten van de aanwezige kennis. Dat is een zorgwekkende constatering”.

Simulatiespel
Tijdens het ‘diner pensant’ in het Schoonhovens College gingen de ongeveer 80 aanwezigen met elkaar in gesprek over verbindend leren en ondernemend onderwijs. Professor Sybren Tijmstra vertelde over het business-simulatieprogramma SIMS International, dat inmiddels op zo’n 30 vo-scholen is uitgevoerd. Het Schoonhovens College was de eerste die het simulatiespel deed met havo- en vwo-leerlingen. De resultaten waren positief: zowel leerlingen als docenten reageerden enthousiast. Tot nu toe heeft pensioenfonds ABP dit project bekostigd. Nu worden meer sponsors gezocht in het bedrijfsleven. In Schoonhoven reageerden de ondernemers daar direct op: zij willen graag bijdragen aan een businessprogramma met onder meer het simulatiespel op de school.

“Het blijkt steeds weer dat zo’n conferentie Verbindend Leren de banden tussen onderwijs en bedrijfsleven enorm aanhaalt”, reageerde projectleider Betty Smits-van Sonsbeek na afloop tevreden. Dit was de elfde keer dat er een regionale conferentie Verbindend Leren werd gehouden. In totaal zijn daarbij meer dan 500 afspraken gemaakt tussen onderwijs en bedrijfsleven. Het project wordt gefinancierd door het ministerie van OCW.

In het blad Over Onderwijs, dat deze week is verschenen, staat een interview met Leen Prins van het Schoonhovens College.

Over Onderwijs besteedde al eerder aandacht aan het project Verbindend Leren. Lees hier de artikelen:

‘School in de lift dankzij verbindend leren’ over het Dominicus College in Nijmegen;

‘Onderwijs, ondernemers en overheid samen sterk voor vmbo’
 over de tiende  conferentie Verbindend Leren in november 2008 in Chateau Sint Gerlach in Zuid-Limburg.