Basisscholen in de vier grote steden kunnen zich aanmelden voor Dag Vijf. Dit is een proef met (gratis) gastdocenten uit het bedrijfsleven om tijdelijk invulling te geven aan de vijfde schooldag. Het initiatief staat in het kader van het lerarentekort. Het komt van Stichting FutureNL en krijgt steun van het SIDN fonds.

FutureNL meldt dat Dag Vijf is bedoeld om het toekomstperspectief van leerlingen te vergroten door kennisoverdracht en het ontwikkelen van vaardigheden, ‘zodat ze autonome, bewuste keuzes kunnen maken in een maatschappij die door toenemende digitalisering steeds sneller verandert’.

Dag Vijf begint na de herfstvakantie op in totaal 20 scholen in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. Er is gekozen om te beginnen in de vier grote steden, omdat het lerarentekort daar het grootst is. Als de proef slaagt en er genoeg capaciteit is, kunnen in een later stadium mogelijk ook scholen in andere plaatsen eraan meedoen.

Elke vrijdag kunnen twee vrijwillige gastdocenten een lesdag aan de bovenbouw verzorgen over digitale vaardigheden in de context van ethiek en technologie, met aandacht voor taal. In overleg met leerkrachten wordt het lesaanbod verder afgestemd op de leerbehoefte. De vrijwillige gastdocenten worden getraind en beschikken over een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).

Scholen kunnen zich online aanmelden. Dat geldt ook voor geïnteresseerde gastdocenten.

Lees meer…

Deel dit bericht: