CPB: ‘Niet alles kan, scherpe keuzes nodig’ – PO/VO

Onder andere op het gebied van onderwijs moet de regering komende jaren scherpe financiële keuzes maken. ‘Niet alles kan, en zeker niet tegelijk’, benadrukt het Centraal Planbureau (CPB) in het Centraal Economisch Plan 2024. In het CPB-plan staat dat er...

Analyse onderwijsbegroting 2024 – PO/VO

De financieel experts Ronald Bloemers en Ron van der Raaij van VOS/ABB hebben de onderwijsbegroting 2024 geanalyseerd. Als uw organisatie bij VOS/ABB is aangesloten, kunt u de analyse downloaden. De analyse maakt duidelijk dat in de onderwijsbegroting, die op...

€ 166 miljoen voor schoolmaaltijden – PO/VO

In 2024 komt er € 166 miljoen beschikbaar voor gratis schoolmaaltijden. Dit staat in de OCW-begroting die op Prinsjesdag bekend is gemaakt. Het gaat net als dit jaar om een incidentele bijdrage, waarvan € 103,5 miljoen afkomstig is van het ministerie van OCW. De...

Minister draait halvering HRM-middelen terug – VO

De nieuwe minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs Mariëlle Paul draait de halvering terug van de middelen voor strategisch personeelsbeleid en de aanpak van verzuim. Ook heeft zij de regeling voor werkdrukverlichting aangepast. In het voorjaar werd nog duidelijk...

Tips van inspectie om minder behoudend te begroten – PO/VO

De Inspectie van het Onderwijs geeft tips aan schoolbesturen die een jaarbegroting hebben die veel behoudender is over het verwachte financiële resultaat dan in de jaren daarvoor. De inspectie constateert na onderzoek dat schoolbesturen door middel van effectief...