Raad van State bezorgd over extra miljardenuitgaven – PO/VO

De Raad van State (RvS) is bezorgd over de extra miljardenuitgaven die het nieuwe kabinet heeft aangekondigd en roept daarom op tot begrotingsdiscipline. Het Centraal Planbureau (CPB) waarschuwde er onlangs al voor dat de staatsschuld enorm kan stijgen als de plannen...

Ministers blij met minder voorzichtige begrotingen – PO/VO

De demissionaire onderwijsministers zijn blij dat schoolbesturen niet meer zo voorzichtig begroten. Dat staat in een brief van hen aan de Tweede Kamer.De ministers Ingrid van Engelshoven en Arie Slob reageren met hun brief op een rapport van de Inspectie van het...

Grondige analyse van OCW-begroting 2022 – PO/VO

De financieel experts Ron van der Raaij en Ronald Bloemers van VOS/ABB hebben een grondige analyse gemaakt van de OCW-begroting voor 2022.De analyse van de begroting, die op Prinsjesdag is gepresenteerd, gaat onder andere over het Nationaal Programma Onderwijs (NPO),...

Prijsindexatie 2022: PO 3,01%, VO (mogelijk) 1,9% – PO/VO

In 2022 bedraagt de indexatie van de materiële bekostiging van het primair onderwijs 3,01%. Het voortgezet onderwijs krijgt mogelijk een prijsindexatie van 1,9%.De prijsindexatie van 3,01% voor het primair onderwijs is vastgesteld op basis van de bedragen uit de Macro...

Prinsjesdag: ook dit keer zijn wij er als eerste bij! – PO/VO

VOS/ABB brengt elk jaar op Prinsjesdag het nieuws dat betrekking heeft op het primair en voortgezet onderwijs. Ook dit keer zijn wij er weer als eerste bij!Op dinsdag 21 september is het weer Prinsjesdag. Dan spreekt koning Willem-Alexander de Troonrede uit en...