Onder andere op het gebied van onderwijs moet de regering komende jaren scherpe financiële keuzes maken. ‘Niet alles kan, en zeker niet tegelijk’, benadrukt het Centraal Planbureau (CPB) in het Centraal Economisch Plan 2024.

In het CPB-plan staat dat er een koerswijziging nodig is ten aanzien van de overheidsfinanciën. Over de financiële positie van de overheid is het CPB ronduit pessimistisch: het tekort zal al op de korte termijn sterk verslechteren.

Het CPB wijst op de toenemende uitgaven aan sociale zekerheid, zorg, de opvang van asielzoekers en defensie. Bovendien moet de overheid steeds meer rente betalen en neemt de onderuitputting op verschillende posten af. Het CPB verwacht dat dit alles ertoe leidt dat het tekort vanaf 2028 niet meer binnen de Europese 3%-norm blijft.

In het licht hiervan is het goed te bedenken, benadrukt het CPB, ‘dat niet alles kan, en zeker niet tegelijk’ en dat er dus ‘scherpe keuzes’ moet worden gemaakt. Daarbij noemt het CPB diverse uitdagingen, waaronder onderwijskwaliteit, waarvoor mogelijk ‘ombuigingen’ nodig zijn.

Eerder adviseerde de Studiegroep Begrotingsruimte om de uitgaven vanaf 2028 met structureel € 17 miljard te verlagen om de overheidsfinanciën niet uit de bocht te laten vliegen. Dit advies was mede gebaseerd op input van het CPB.

Lees meer…

Deel dit bericht: