Minder btw op digitale leermiddelen

Als de Eerste Kamer ermee akkoord gaat, wordt het btw-tarief op digitale leermiddelen met ingang van 1 januari 2020 verlaagd van 21 naar 9 procent.

In het Belastingplan 2020 dat het kabinet op Prinsjesdag bekendmaakte, staat dat het btw-verschil tussen digitale en papieren publicaties verdwijnt. ‘Het kabinet neemt deze maatregel na recente afspraken in de Europese Unie’, meldt de Rijksoverheid. Het Belastingplan komt in december aan de orde in de Eerste Kamer.

Het onderwijs loopt al lange tijd op tegen de hoge btw op digitale leermiddelen. Als dat tarief gelijk wordt getrokken met dat van papieren uitgaven, hoeven scholen bij hun keuze voor leermiddelen geen rekening meer te houden met het btw-verschil.

Fraudezaak Rotterdam betreft niet een schoolbestuur

Een grote fraudezaak bij een onderwijsstichting in de regio Rotterdam, heeft geen betrekking op een schoolbestuur voor primair en/of voortgezet onderwijs. Dat bevestigt het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie tegenover VOS/ABB. Het Algemeen Dagblad meldt dat het de Islamitische Universiteit Europa betreft.

Vrijdag werd bekend dat er drie bestuurders zijn aangehouden in een onderzoek naar witwassen, valsheid in geschrift en fraude met giftenaftrek. Het Functioneel Parket van het OM meldde vrijdag niet om welke stichting het gaat, maar een woordvoerder bevestigt tegenover VOS/ABB dat het niet een schoolbestuur voor primair en/of voortgezet onderwijs is. Het gaat volgens de woordvoerder om ‘een stichting die cursussen verzorgt’.

Het Algemeen Dagblad meldt dat het de Islamitische Universiteit Europa betreft. Dit is een niet door de overheid bekostigde opleiding met hbo-accreditatie voor het opleiden van islamitische geestelijke verzorgers.

Kwitanties

De drie aangehouden bestuurders worden ervan verdacht valse kwitanties te hebben uitschreven voor contante giften aan de stichting. Zij zouden de kwitantie voor een klein deel van de waarde die op de kwitantie vermeld staat hebben verkocht.

De kopers brachten het volledige bedrag van de kwitantie als gift in aftrek in hun belastingaangifte. Zij ontvingen hierdoor een hogere belastingteruggaaf dan waar zij recht op hadden. Op die manier hebben vermoedelijk ongeveer 2000 mensen voor circa 8.500.000 euro ten onrechte aan giftenaftrek geclaimd.

Er is beslaggelegd op een woning, ruim 87.000 euro cash geld, creditcards, bankrekeningen, sieraden en auto’s. Ook is er administratie in beslag genomen.

VAR verdwijnt: zzp’er moet overeenkomst sluiten

Op de website van de Belastingdienst staan voorbeeldovereenkomsten voor de situatie per 1 januari 2016, wanneer de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) zal zijn verdwenen.

De VAR wordt vervangen door overeenkomsten die door de Belastingdienst worden beoordeeld. Dat heeft alles te maken met de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelatie (DBA). De overeenkomsten moeten ervoor zorgen dat schijnzelfstandigheid wordt tegengegaan. Het gaat hierbij voornamelijk om zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) die werken via intermediairs.

Lees meer op de website van de Belastingdienst

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Kans op naheffing privétablets buitengewoon gering

De Hoge Raad heeft bepaald dat een tablet, zoals een iPad, voor de belasting moet worden gezien als een computer en niet als een communicatiemiddel. Volgens de Belastingdienst is de kans echter buitengewoon klein dat dit oordeel negatieve financiële gevolgen gaat hebben voor alle werkgevers die vóór 1 januari 2015, toen de vereenvoudigde Werkkostenregeling van kracht werd, aan hun werknemers tablets ter beschikking hebben gesteld die in de privésfeer mogen worden gebruikt.

Het gerechtshof in Amsterdam bepaalde vorig jaar in hoger beroep dat een tablet een communicatiemiddel is, dat door werkgevers belastingvrij kan worden verstrekt aan werknemers. De Belastingdienst ging in cassatie bij de Hoge Raad. Het hoogste rechtscollege bevestigt het eerdere oordeel van de rechtbank in Haarlem dat een tablet een computer is, die niet belastingvrij mag worden verstrekt.

Navraag door VOS/ABB bij de Belastingdienst leert dat het oordeel van de Hoge Raad geen negatieve financiële gevolgen zal hebben voor alle werkgevers die vóór 1 januari 2015 aan hun werknemers tablets ter beschikking hebben gesteld die in de privésfeer mogen worden gebruikt. Het oordeel van de Hoge Raad heeft betrekking op een geschil tussen de Belastingdienst en één bepaalde werkgever.

De staatssecretaris van Financiën zou een wettelijk initiatief moeten nemen om op basis van het oordeel van de Hoge Raad alsnog álle werkgevers zoals hierobven benoemd, met terugwerkende tot 1 januari 2015 te gaan belasten. De kans dat de staatssecretaris dit gaat doen, wordt door de Belastingdienst als buitengewoon gering ingeschat.

Per 1 januari 2015 wordt op basis van de vereenvoudigde Werkkostenregeling (WKR) geen onderscheid meer gemaakt tussen zakelijk en privégebruik van tablets en computers die door werkgevers worden verstrekt.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Onbelaste vergoeding VOG kan alleen in vrije ruimte

De vergoeding van de kosten van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) kan alleen onbelast door deze vergoeding onder te brengen in de vrije ruimte van de Werkkostenregeling (WKR).

In onder andere het onderwijs is het voor werknemers wettelijk verplicht een VOG te overleggen. Het aanvragen van de verklaring kost via internet 24,55 euro en via de gemeente 30,05 euro.

De WKR kent verschillende manieren om ervoor te zorgen dat een vergoeding of verstrekking niet bij het loon van de werknemer geteld hoeft te worden. De kosten van een VOG vallen hier echter buiten. Dat betekent dat u de kosten van de VOG alleen onbelast kunt laten voor de werknemer door ze te bruteren of onder te brengen in de vrije ruimte van de WKR.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Hoe zit het met de fiscus en het individuele basisbudget?

De Helpdesk van VOS/ABB geeft samen met Visser & Visser Accountants-Belastingadviseurs een toelichting op de fiscale consequenties van het individuele basisbudget voor werknemers in het voortgezet onderwijs. 

In de cao is opgenomen dat een werknemer jaarlijks de beschikking krijgt over een individueel basisbudget van 50 klokuren. Hiermee kunnen keuzes worden gemaakt die passen binnen de levensfase en de persoonlijke situatie en die de duurzame inzetbaarheid van de werknemer vergroten. Het basisbudget kan worden ingezet met betrekking tot de invulling van de werkzaamheden of voor verlof.

De toelichting van de Helpdesk en Visser & Visser op de fiscale consequenties staat in het besloten ledengedeelte van deze website. Als u met de codes van uw organisatie bent ingelogd, kunt u de toelichting downloaden.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Per 1 januari verdwijnt aantal fiscale voordelen

Vanaf 1 januari zal de nieuwe Werkkostenregeling (WKR) van kracht zijn. Dit betekent het einde aan verscheidene fiscale voordelen, maar ook dat het privévoordeel van de ‘iPad van de zaak’ verdwijnt.

In de nieuwe WKR, die voor alle werkgevers verplicht is, geldt een lager percentage van de loonsom dat fiscaalvriendelijk aan extra’s voor werknemers mag worden besteed. Nu is dat percentage nog 1,5, per 1 januari is dat 1,2 procent.

Het onderscheid in fiscale behandeling tussen computers, smartphones en tablets wordt weggenomen. Voor de zakelijke tablet, zoals een iPad, zal niet langer de ‘zakelijke gebruikseis’ gelden. Indien een werknemer een tablet nodig heeft om zijn werk te doen, kan de werkgever deze verstrekken zonder fiscaal rekening te hoeven houden met het privévoordeel.

Het is nog niet duidelijk wat er gaat gebeuren met de mogelijkheid voor werknemers om hun vakbondscontributie van hun brutosalaris te laten aftrekken. Afhankelijk van het inkomen kan nu nog het voordeel oplopen tot 52 procent van de betaalde contributie. Dat kan meer dan 100 euro schelen.

Lees meer op de website van de Belastingdienst.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Wiebes: na te hoge vrijwilligersvergoeding volgt naheffing

Scholen die vrijwillige overblijfouders een vergoeding geven die hoger is dan de daarvoor gestelde belastingvrije maxima, hoeven niet te rekenen op clementie van staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën. Dat blijkt uit antwoorden van hem op Kamervragen van CDA-Kamerleden Michel Rog en Pieter Omtzigt.

De CDA’ers kwamen met hun vragen na berichten in de media over hoge naheffingen van de Belastingdienst voor een aantal schoolbesturen die overblijfvrijwilligers te veel betaalden. Wiebes is mede namens zijn collega Sander Dekker van OCW helder in zijn antwoorden: voor vrijwilligerswerk gelden maximumvergoedingen. Als de bedragen daarboven komen, worden belasting en premies in rekening gebracht. Het maakt daarbij niet uit of het om het onderwijs gaat of andere sectoren.

Antwoorden sluiten aan op advies VOS/ABB
De Helpdesk van VOS/ABB adviseert schoolbesturen al sinds jaar en dag om bij de vergoedingen voor vrijwillige overblijfouders rekening te houden met de maximale bedragen die voor vrijwilligerswerk gelden. Dit advies hangt samen met naheffingen die de Belastingdienst kan opleggen als de bedragen vanwege hun hoogte niet meer kunnen worden gezien als een vrijwilligersvergoeding.

Lees meer…

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Tablets zijn iets heel anders dan kerstpakketten!

De mogelijkheid die staatssecretaris Sander Dekker van OCW ziet voor het onbelast verstrekken van digitale tablets aan personeelsleden in het onderwijs, getuigt van weinig realiteitszin.

Dekker reageerde onlangs op een brief van de Stichting Carmelcollege over de belastingtechnische problemen die deze stichting ondervindt wat betreft het verstrekken van digitale tablets aan personeelsleden.

Schoolbesturen kunnen dit onbelast doen, maar dan moeten in dit geval de tablets na werktijd op de werkplek achterblijven of moet worden aangetoond dat ze voor 90 procent of meer voor zakelijk gebruik worden ingezet. Dekker erkent dat dit ‘indruist tegen de bedoeling waarmee de school de tablets verstrekt’.

Vrije ruimte in WKR
Een oplossing kan volgens hem zijn dat schoolbesturen de vrije ruimte in de werkkostenregeling (WKR) hiervoor gebruiken. De vrije ruimte is een generieke vrijstelling van 1,5 procent van de totale loonsom bij een werkgever. In de vrije ruimte kunnen alle voorzieningen met een gemengd karakter worden ondergebracht waarvoor geen aparte regeling bestaat.

‘Dit biedt scholen de mogelijkheid om de verstrekking van tablets te regelen’, aldus Dekker. Hij wijst erop dat dit uiteraard ten koste gaat van andere zaken die in de vrije ruimte ondergebracht kunnen worden, zoals kerstpakketten, fietsen en parkeergelden.

Tablet is geen kerstpakket!
De VO-raad wijst erop dat een tablet, die een docent verplicht is om te gebruiken bij het lesgeven, niet past in het rijtje van kerstpakketten, fietsen en parkeergelden.

Oud-staatssecretaris Frans Weekers van Financiën zou in het najaar van 2013 de Tweede Kamer informeren over de mogelijkheid om een noodzakelijkheidscriterium bij de nieuwe WKR in te voeren. Dat is niet gebeurd. In het Belastingplan 2014 is alleen formeel geregeld dat de verplichte toepassing van de WKR verschuift naar 2015.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Onbelaste tablet kan in vrije ruimte werkkostenregeling

Schoolbesturen kunnen net als andere werkgevers de vrije ruimte in de werkkostenregeling gebruiken om hun personeelsleden onbelast tablets te verstrekken. Dat schrijft staatssecretaris Sander Dekker van OCW aan de Tweede Kamer naar aanleiding van een brief van de Stichting Carmelcollege.

In de brief wijzen schoolleiders van de Stichting Carmelcollege er volgens Dekker terecht op dat zij verantwoordelijkheid dragen voor het realiseren van een adequate infrastructuur voor een uitdagende leeromgeving. ‘Het verstrekken van een device aan leraren en onderwijskundige ondersteuners kan daar onderdeel van zijn’, aldus Dekker.

Schoolbesturen kunnen dit onbelast doen, maar dan moeten in dit geval de tablets na werktijd op de werkplek achterblijven of moet worden aangetoond dat ze voor 90 procent of meer voor zakelijk gebruik worden ingezet. Dekker erkent dat dit ‘indruist tegen de bedoeling waarmee de school de tablets verstrekt’.

Een oplossing kan volgens hem zijn dat schoolbesturen de vrije ruimte in de werkkostenregeling hiervoor gebruiken. De vrije ruimte is een generieke vrijstelling van 1,5 procent van de totale loonsom bij een werkgever. In de vrije ruimte kunnen alle voorzieningen met een gemengd karakter worden ondergebracht waarvoor geen aparte regeling bestaat.

‘Dit biedt scholen de mogelijkheid om de verstrekking van tablets te regelen’, aldus Dekker. Hij wijst erop dat dit uiteraard ten koste gaat van andere zaken die in de vrije ruimte ondergebracht kunnen worden, zoals kerstpakketten, fietsen en parkeergelden.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

ANBI’s moeten gegevens op internet publiceren

Op 1 januari 2014 moeten ANBI’s een aantal gegevens op internet publiceren. Dit kan voor u van belang zijn als uw school of samenwerkingsverband ANBI is.

Een ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Organisaties die de ANBI-status hebben, kunnen profiteren van bepaalde belastingvoordelen. Scholen en samenwerkingsverbanden kunnen als ANBI worden beschouwd. Als u wilt dat uw organisatie de ANBI-status krijgt, moet u dat bij de Belastingdienst aanvragen.

Op dit moment zijn ANBI’s nog niet verplicht gegevens online te publiceren, maar dat verandert per 1 januari 2014. Dan moeten de volgende zaken op een internetsite terug te vinden zijn:

 • Naam van de instelling;
 • RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/fiscaal nummer;
 • Contactgegevens;
 • Doelstelling;
 • Beleidsplan;
 • Functie en namen van bestuurders;
 • Beloningsbeleid;
 • Verslag van uitgeoefende activiteiten;
 • Financiële verantwoording.

Klik hier voor meer informatie van de Belastingdienst.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Kleine levensloopsaldo’s vóór 1 april afrekenen

Het resterende levenslooptegoed van werknemers die op 31 december 2011 een saldo van minder dan € 3.000 hadden, is op 1 januari 2013 automatisch vrijgevallen. U moet er in principe voor zorgen dat dit vóór 1 april aanstaande in de loonheffingen is verwerkt. Dat staat in het Handboek Loonheffingen 2013

Hoe u dit behandelt in de loonheffingen, hangt af van het precieze tegoed op 1 januari 2013. 

 • Het tegoed op 1 januari 2013 was lager dan het levenslooptegoed inclusief rendement op 31 december 2011, doordat de werknemer in 2012 nog levenslooptegoed heeft opgenomen: u houdt dan loonheffingen in over 80% van het restant dat vrijvalt.
   
 • Het tegoed op 1 januari 2013 was hoger dan het levenslooptegoed inclusief rendement op 31 december 2011 – door aangroei van rente in het jaar 2012: u houdt loonheffingen in over 80% van het tegoed op 31 december 2011 (inclusief het rendement over 2011). Het restant moet u volledig belasten.

In het Handboek Loonheffingen 2013 (in de versie werkkostenregeling in paragraaf 22.2 en in de versie vrije vergoedingen en verstrekkingen in paragraaf 21.2) staat dat u het bedrag dat vrijvalt vóór 1 april in de loonadministratie moet verwerken. In het handboek ontbreekt per ongeluk de volgende passage:

Als u het levenslooptegoed van kleine spaarders niet vóór 1 april verloont, moet u wel aannemelijk kunnen maken dat u het vrijgevallen bedrag zo snel mogelijk heeft verloond. Anders moet u de loonaangifte over januari corrigeren.

Deze aanvulling is niet opgenomen in de pdf’s van het handboek, maar is wel aan de informatie op de website van de Belastingdienst toegevoegd.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl