Maak gebruik van School aan Zet op maat!

Besturen die met hun scholen beleids- en ontwikkelingstrajecten doorlopen, kunnen zich aanmelden voor School aan Zet. Naast de reguliere gesprekkencycli kunnen zij ook gebruikmaken van een aanbod dat specifiek op de eigen situatie is afgestemd.

Anna Schipper van VOS/ABB is een van de experts van School aan Zet. Zij hoort tijdens haar werk vaak dat er behoefte is aan maatwerk. Besturen en hun scholen kunnen dan ook kiezen voor verschillende variaties van School aan Zet:

  • In tijd: timing wordt afgestemd op de cyclus van het schoolbestuur.
  • In focus: thema’s worden afgestemd op de beleidsagenda van het schoolbestuur.
  • In organisatorische setting: aansluiting bij bovenschoolse projectgroepen, leerteams en werkgroepen. Werkconferenties of masterclasses passen hier ook binnen.

Meer informatie en de mogelijkheid om u aan te melden voor het programma, vindt u op de website www.schoolaanzet.nl. Ook kunt u uiteraard contact met het programmateam van School aan Zet opnemen via 070 311 97 19 of administratie@schoolaanzet.nl.

Wantrouwen tegen Bussemaker en Dekker groeit

Het vertrouwen in de bewindslieden van OCW neemt af. Dat blijkt uit een enquête van DUO Onderwijsonderzoek.

Nog maar 48 procent van de directeuren en leerkrachten in het basisonderwijs heeft vertrouwen in staatssecretaris Sander Dekker. In november vorig jaar, toen hij als staatssecretaris van OCW begon, was dat nog 81 procent. Slechts 3 procent vindt dat hij de juiste beleidskeuzes maakt. Er is vooral veel onvrede over het verplicht stellen van de Cito-toets, de mogelijk wettelijke verplichting van een antipestprotocol en de eventuele sluiting van basisscholen met minder dan 100 leerlingen.

Ook minister Jet Bussemaker kan op minder steun rekenen. Terwijl zij in november vorig jaar nog van 79 procent van de mensen in het onderwijs vertrouwen kreeg, is dat nu nog maar 55 procent.