Geldropse raad van toezicht hield zich niet aan WMS

De raad van toezicht van de Stichting Nutsscholen Geldrop heeft zich met de benoeming van een interim-bestuurder niet aan de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) gehouden, meldt onderwijsminister Arie Slob.

Hij reageert op vragen van D66-Tweede Kamerlid Paul van Meenen over de rel bij de drie nutsscholen De Regenboog, Beneden Beekloop en De Ganzebloem in Geldrop, waar de leraren zich vorige maand massaal ziek meldden en aldus het werk neerlegden. Zij eisten het vertrek van de raad van toezicht en interim-bestuurder Mieke van den Broek.

Slob legt in zijn antwoorden uit dat ‘de conflictueuze situatie’ met name speelde ‘tussen enerzijds het college van bestuur en de raad van toezicht en anderzijds de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) en de teams’.

Daar voegt hij aan toe dat de raad van toezicht bij de benoeming van interim-bestuurder Van den Broek niet had gehouden aan de WMS. ‘De raad van toezicht had de GMR tijdig om advies moeten vragen (WMS artikel 11 en artikel 17). Echter op 15 maart heeft de raad van toezicht de GMR geïnformeerd over de benoeming van een interim-bestuurder die op 16 maart zou starten. Zo kon de GMR de benoeming niet meer beïnvloeden. Dat was de aanleiding voor de escalatie op 19 maart.’

Nadat de interimmer was teruggetreden en de raad van toezicht afgetreden hervatten de leraren hun werk.

Lees meer…

Extra gratis cursus over benoeming personeel

De Helpdesk van VOS/ABB organiseert op dinsdag 15 april een extra bijeenkomst voor het primair onderwijs over de verplichtingen waar het bevoegd gezag rekening mee dient te houden bij de benoeming van personeel. De bijeenkomst is interessant voor P&O’ers, teamleiders en directeuren alsmede bestuursleden die belast zijn met de benoeming van personeel.

De juristen Céline Adriaansen en José van Snek van de Helpdesk van VOS/ABB zullen tijdens deze bijeenkomst de volgende onderwerpen aan de hand van diverse casussen bespreken:

  • Bespreking gronden voor dienstverband voor bepaalde tijd;
  • Uitleg 36 maandentermijn en tijdelijke uitbreidingen;
  • Benoeming werknemer in twee functies;
  • Uitleg aanvraag Verklaring Omtrent Gedrag;
  • Inschaling en salaris;
  • Bespreking aanvang en einde benoeming en doorbetaling salaris;
  • Bespreking volgorde voorrangsbenoeming waarbij specifieke aandacht zal worden besteedt aan de eigen wachtgelders;
  • Bespreking regeling ontheffing herbenoemingsverplichting;
  • Bespreking risico’s werkgever voor doorbelasting WW-uitkering.

De gratis cursus wordt gegeven op dinsdag 15 april van 13 tot 16 uur in het kantoor van VOS/ABB aan de Houttuinlaan 8 in Woerden. Let op: dat is ons nieuwe adres!

Alleen als uw organisatie bij VOS/ABB is aangesloten, kunt u zich aanmelden via welkom@vosabb.nl. Vermeld in uw mail duidelijk uw naam, de organisatie waavoor u werkt, uw telefoonnummer en of u alleen of met één of meer collega’s komt. Let op: niet-leden kunnen niet deelnemen!

Deze gratis cursus wordt ook gegeven op dinsdag 28 januari, maar daar kunt u zich niet meer vol aanmelden. Het maximumaantal aanmeldingen voor die datum is namelijk al bereikt.