Subsidie versterking aansluiting beroepsonderwijskolom – VO

De hele maand mei kunnen samenwerkingsverbanden van onderwijsinstellingen subsidie aanvragen om aansluitende opleidingsroutes tussen vmbo of havo-mbo-hbo te ontwikkelen en uit te voeren. Het moet gaan om mbo- en hbo-opleidingen voor beroepen in sectoren met een tekort...

Verkorte opleiding vmbo-mbo – VO

Na het vmbo in één jaar een mbo-diploma op niveau 2 halen? In de Kop van Noord-Holland hebben stichting Scholen aan Zee en beroepsopleider Vonk de handen ineengeslagen om dit mogelijk te maken. Samen zorgen deze onderwijsorganisaties voor sterk beroepsonderwijs....

Webinars over doorlopende leerlijn vmbo-mbo – VO

Sterk Beroepsonderwijs biedt dit najaar twee webinars aan over de doorlopende leerlijn van vmbo naar mbo. De eerste webinar is op 25 september, de tweede op 6 november. De webinar op 25 september gaat over vmbo’ers die een mbo-onderdeel bij de een instelling...