‘Onderwijs leidt niet op voor verdwijnende beroepen’

Het beeld dat het onderwijs massaal opleidt voor verdwijnende beroepen klopt niet, vindt onderwijsminister Ingrid van Engelshoven.

Zij reageert op Kamervragen van de PvdA over breed plan voor technisch onderwijs dat volgens Techniek Nederland nodig is. Voorzitter Doekle Terpstra van deze ondernemersorganisatie schreef er een opiniestuk over in Trouw.

Het beeld dat Terpstra schetst dat de scholen van nu leerlingen massaal opleiden voor beroepen die in de toekomst niet meer zullen bestaan, herkent Van Engelshoven niet. ‘Waar beroepen wel verdwijnen of veranderen, is het zaak dat mensen zich blijven ontwikkelen zodat zij inzetbaar blijven. Dit kabinet ondersteunt dit met maatregelen op het terrein van Leven Lang Ontwikkelen’, aldus de minister.

Hybride docenten

Terpstra schreef in zijn opiniestuk ook dat hybride docenten, die lesgeven combineren met een baan buiten het onderwijs, de norm worden. Hierover merkt de minister op dat het voor docenten van groot belang is ‘dat ze goed op de hoogte zijn van wat er in het bedrijfsleven speelt’. Maar het is volgens haar voor de continuïteit en planning van zowel scholen als bedrijven ‘ongewenst als alle docenten hybride zijn’.

Lees meer…

In vmbo-t moet ook praktijk aan bod komen

In 2021 volgen alle leerlingen op het niveau van de gemengde en theoretische leerweg van het vmbo ook praktijkgericht onderwijs. Het maakt daarbij niet uit of ze naar het mbo willen of naar de havo. Dat staat in een brief van de onderwijsministers Ingrid van Engelshoven en Arie Slob aan de Tweede Kamer.

De ministers schrijven in hun brief dat het curriculum van de theoretische leerweg, afgezien van de versterkte inzet op loopbaanoriëntatie en –begeleiding, bij de invoering van de profielen in het vmbo geen actualisatie heeft ondergaan. ‘Dat maakt dat het programma sterk verouderd is en niet meer goed aansluit op behoeftes van jongeren en op het vervolgonderwijs’, aldus Van Engelshoven en Slob.

De theoretische leerweg mist volgens de ministers een vak waarin leerlingen op een praktische wijze gericht werken aan beroepsoriëntatie en beroepsbeelden. ‘Een groeiend aantal scholen heeft de afgelopen jaren hierop zelf actie genomen en aanvullende onderwijsprogramma’s of een andere aanpak ontwikkeld’, zo staat in de brief. Van Engelshoven en Slob willen dat alle vmbo-scholen dit overnemen.

De maatregel staat tevens in het licht van ‘het hardnekkige misverstand (…) dat de theoretische leerweg meer waard zou zijn dan de gemengde leerweg’.

Lees meer…

Leerlingen denken mee over mooier onderwijs

Vmbo-scholen kunnen op 16 maart met een team van drie leerlingen en een docent meedoen aan een bijeenkomst over het beroepsonderwijs van de toekomst. De leerlingen mogen daar hun ideeën spuien.

De bijeenkomst ‘De school is van ons’ wordt georganiseerd door De Vooruitdenkerij, een onderzoekscentrum van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), in samenwerking met het netwerk Leraren met  Lef en de Stichting Platforms VMBO. Zij willen leerlingen en studenten zelf betrekken bij onderwijsvernieuwingen. Locatie is de KNVB-campus in Zeist.

Aanleiding voor deze ‘experimentele bijeenkomst’ is een rapport van de OESO, de internationale Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, waarin stond dat ‘nergens ter wereld scholieren zo ongemotiveerd zijn als in Nederland’. Daar willen de organisaties iets aan doen: ‘Wat maakt dat onze leerlingen en studenten weer op het puntje van hun stoel gaan zitten?’

Leerlingen en studenten van vmbo, mbo en hbo wordt op 16 maart gevraagd wat zij goed onderwijs vinden, hoe hun ideale school eruit ziet en wat goede docenten voor hen kunnen betekenen. De docenten interviewen de studenten.

Aanmelden voor deze bijeenkomst, die de hele dag duurt, kan nog tot 28 februari.
Meer informatie over het programma en inschrijven

 

 

Kabinet zet in op dekkend aanbod technisch vmbo

Het kabinet komt met 100 miljoen euro voor onder andere versterking van het technisch vmbo. Daarmee reageren minister Ingrid van Engelshoven van OCW en haar collega Arie Slob op Kamervragen van Kirsten van den Hul van de PvdA over onder andere de aangekondigde sluiting van technische vmbo-opleidingen.

De ministers signaleren dat er de afgelopen jaren een afname te zien was van het aantal vmbo-vestigingen dat technische profielen aanbiedt, maar dat dat aantal in 2016 weer is toegenomen. Daardoor is het aantal vestigingen bijna gelijk aan dat in 2012.

‘Het is het besluit van schoolbesturen om te stoppen of te starten met een profiel techniek. De keuze om te stoppen kan aan veel zaken liggen. Een afname van het aantal leerlingen, waardoor het relatief steeds duurder wordt om een profiel in de lucht te houden, is daarin een belangrijke factor’, aldus Van Engelshoven en Slob.

Levensvatbaarheid technisch vmbo

Zij benadrukken dat in het regeerakkoord is aangekondigd dat het kabinet 100 miljoen euro investeert in een dekkend aanbod en versterking van de kwaliteit van het technisch vmbo. ‘Deze investering biedt vmbo-scholen samen met vervolgonderwijs en bedrijfsleven de mogelijkheid om blijvend een adequaat en kwalitatief hoogstaand aanbod van technisch vmbo te realiseren’, schrijven de ministers.

Ze voegen eraan toe dat de focus ligt op de levensvatbaarheid van het technisch beroepsonderwijs in de regio.

Lees meer…

Sander Dekker wil het beste voor alle vmbo’ers

Staatssecretaris Sander Dekker spreekt op de opiniepagina van Trouw tegen als zou hij willen dat alle vmbo’ers voortaan doorstromen naar de havo. ‘Ik wil onderwijs dat aansluit bij de talenten van leerlingen’, aldus Dekker.

De staatssecretaris reageert in Trouw op een opiniestuk van vmbo-docent Dion van Meel over het doorstroomrecht voor vmbo’ers. Hiermee wil Dekker het voor vmbo’ers gemakkelijker te maken naar de havo door te stromen.

Van Meel schrijft dat hij het erg vindt als een vmbo’er naar de havo gaat, ‘omdat hij nog niet goed weet wat hij precies wil, instroomt in 4 havo en blijft zitten’. De vmbo-docent wil dat het verplicht wordt dat iedere leerling na het vmbo naar het mbo gaat.

Dekker wijst Van Meel erop dat het niet gaat over havo of mbo, maar om onderwijs dat aansluit bij de talenten van leerlingen. ‘Voor de één is dat beroepsonderwijs, voor de ander de havo’, aldus de staatssecretaris. Hij wijst erop dat keuzevrijheid belangrijk is.

Het opiniestuk van Dekker staat niet op de website van Trouw. Er kan dus helaas niet naar worden gelinkt.

Girlsday om meisjes te interesseren voor techniek

Een recordaantal van ruim 10.000 meisjes en meer dan 300 bedrijven doen mee aan de zevende editie van Girlsday. Deze techniekdag is bedoeld om meisjes te interesseren voor een technische opleiding.

Girlsday is een activiteit van expertisebureau VHTO, dat meisjes in de leeftijd van 10 tot 15 jaar kennis wil laten maken met bètavakken, techniek en ICT. VHTO wil de participatie van meisjes in deze sectoren vergoten.

Vorige week was er in Rotterdam ook een techniekdag voor jongens. De ROC’s Albeda en Zadkine zien dat niet alleen meisjes, maar ook veel jongens niet goed op de hoogte zijn van de beroepsmogelijkheden in de techniek.

Boysday moet jongens interesseren voor techniek

In Rotterdam wordt de Boysday Techniek gehouden. Deze techniekdag is een initiatief van de ROC’s Albeda en Zadkine om jongens die nu in het voortgezet onderwijs zitten te interesseren voor een technische beroepsopleiding. Op 14 april volgt in het hele land de Girlsday Techniek, speciaal voor meisjes.

Het is voor het eerst dat er in Rotterdam ook een techniekdag voor jongens is. Tot nu toe was er alleen zo’n dag voor meisjes, maar Albeda en Zadkine zien dat ook veel jongens in het voortgezet onderwijs niet goed op de hoogte zijn van de beroepsmogelijkheden in de techniek.

Op 14 april volgt in het hele land de Girlsday Techniek. Hiervoor hebben zich meer dan 10.000 meisjes aangemeld. Er doen ruim 300 bedrijven aan mee.

Vmbo en mbo? Ouders halen er hun neus voor op

‘Ouders duwen hun kinderen naar de havo, want dan ga je hogerop, voor het geluk. Wordt het vmbo-t en vervolgens mbo, dan zien ze dat als pech’, zegt Jan van Zijl bij zijn afscheid als voorzitter van de MBO Raad in een interview met Trouw.

Hij stelt dat met die vroege selectie talent wordt verspild. ‘Ik zie soms jongeren met hangen en wurgen havo doen en daarna falen op het hbo.’ In het mbo leven veel van deze jongeren op, aldus Van Zijl.

Hij zegt in het interview met Trouw ook dat de theoretische leerweg van het vmbo kan worden samengevoegd met havo. Van Zijl denkt dat daarmee kinderen de tijd kan worden gegund om te zien welke route het beste bij hen past.

Vmbo-t en havo samenvoegen: wat vindt u van dit plan?

De MBO Raad pleit ervoor vmbo-t en havo te integreren in voorbereidend beroepsonderwijs. De VO-raad spreekt van een ‘interessant’ voorstel. Wat vindt u ervan? Mail uw mening aan mvandenbogaerdt@vosabb.nl

De sectororganisatie van het middelbaar beroepsonderwijs vindt dat jongeren langer de tijd moeten krijgen om te kiezen voor een bij hun talenten passende beroepsopleiding. ‘Dat kan worden gerealiseerd door vmbo-t/mavo en havo te integreren tot voorbereidend beroepsonderwijs’, aldus de MBO Raad.

Het idee is onderdeel van een de verklaring 10 bouwstenen voor een toekomstbestendig mbo die de MBO Raad, de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO) en de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB) hebben aangeboden aan Vaste Kamercommissie Onderwijs.

Interessant
De VO-raad noemt de gedachte om vmbo-t en havo samen te voegen ‘interessant’. Voorzitter Paul Rosenmöller van de sectororganisatie van het voortgezet onderwijs: ‘Uit dit manifest blijkt dat het mbo net als het vo de urgentie voelt van de ontwikkeling naar onderwijs dat sneller inspeelt op de veranderingen op de arbeidsmarkt en in de maatschappij. Onderwijs dat meer uitgaat van talenten van leerlingen in plaats van structuren en instellingen, en dat meer ruimte biedt voor leerroutes op maat.’

Uw mening!
Wat vindt u van het voorstel van de MBO Raad om vmbo-t en havo samen te voegen? Welk probleem wordt ermee opgelost? Welke kansen biedt het? Welke eventuele gevaren ziet u?

Mail uw reactie naar mvandenbogaerdt@vosabb.nl.

Lezing over toekomst vmbo

Het Expertisecentrum Beroepsonderwijs (ECBO) in Utrecht organiseert op 4 april een lezing door journaliste Anja Vink, met als titel: 'Toekomst voor het vmbo?'

Vink, die een heel jaar heeft meegelopen op een Rotterdamse vmbo-school, signaleert zorgwekkende ontwikkelingen. Zo zag ze dat steeds meer jongeren kiezen voor vmbo-tl, havo of vwo, wat ten koste gaat van de instroom in de beroepsgerichte leerwegen van het vmbo. In die leerwegen stijgt daardoor het aantal zorgleerlingen waardoor de problemen toenemen.

Vink zet vraagtekens bij het idee dat ‘het met de handen werken’ past bij jongeren die meer moeite hebben met leren, en gaat in op de vraag hoe we kunnen voorzien in de groeiende behoefte aan technici.

Anja Vink is onderwijs- en onderzoeksjournalist en heeft voor o.m. NRC Handelsblad veel geschreven over het vmbo. Voor een artikel over segregatie in het voorgezet onderwijs kreeg zij in 2008 de Nationale Prijs voor de Onderwijsjournalistiek. In 2010 verscheen haar eerste boek 'Witte zwanen, zwarte zwanen, de mythe van de zwarte school', over segregatie in het Nederlandse onderwijs. In augustus 2013 komt haar tweede boek uit over haar schooljaar in een brugklas van een Rotterdams vmbo.

Praktische informatie
De lezing van Anja Vink is op donderdag 4 april van 15.30 tot 17 uur bij het ECBO in het Piet van Dommelenhuis aanChurchilllaan 11, 17e etage, in Utrecht. De toegang is gratis. Aanmelden kan via het e-mailadres
  iris.vanderdonk@ecbo.nl. Nadere informatie bij Ilona Koning: ilona.koning@ecbo.nl.
 

Extra geld voor praktijkonderwijs en VSO

Veel leerlingen van het praktijkonderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs hebben na afronding van hun school moeite met het vinden van een baan of een vervolgopleiding. Het extra geld is bestemd voor projecten om de afstand naar werk of naar een beroepsopleiding voor leerlingen van 15 jaar en ouder te overbruggen.

De subsidie wordt onder meer verleend aan projecten waarbij leerlingen praktijkervaring kunnen opdoen. Ook is er geld voor onderzoek naar de vaardigheden en interesses van de jongeren. Met die kennis kan vervolgens worden vastgesteld welk werk of welke opleiding het best bij een leerling past.

Het nu toegekende bedrag van 33 miljoen euro is aanmerkelijk hoger dan dat van het vorige schooljaar. Toen kregen 112 scholen ongeveer 25 miljoen euro subsidie voor deze projecten.

Informatie: Helpdesk 0348 405250 van 08.30 tot 12.30 uur; helpdesk@vosabb.nl