Bètatechniek in voortgezet onderwijs groeit

Bètatechniek neemt in vmbo, havo en vwo een groeiende aandeel voor zijn rekening, blijkt uit de highlights uit de Techniekpact monitor 2018.

Het aandeel vmbo-leerlingen dat in het derde leerjaar van de basisberoeps- of kadergerichte opleiding koos voor een technisch profiel, nam de laatste jaren weliswaar af, maar dat aandeel groeide onder de gediplomeerde vmbo’ers in de gemengde en theoretische leerweg.

Dit aandeel nam bij vmbo-basisberoeps af van 30 procent in het schooljaar 2007-2008 tot 24 procent in 2017-2018. Bij vmbo-kader was in diezelfde periode een afname te zien van 26 tot 22 procent. De groei bij vmbo-gemengd en -theoretisch in de periode van 2006-2007 tot 2016-2017 bedroeg 37>40 procent respectievelijk 38>41 procent.

Het aandeel havo- en vwo-leerlingen met een N-profiel is van 2007-2008 tot 2017-2018 ook toegenomen. Bij de havo was die groei 34>42 procent en bij vwo 55>61 procent. Deze groei deed zich zowel onder jongens als onder meisjes voor.

‘Onderwijs sluit slecht aan op techniek’

Het groeiende tekort aan personeel in de techniek komt onder andere doordat het onderwijs slecht aansluit op het bedrijfsleven, blijkt uit de ROVC TechBarometer.

Ruim de helft van de technische organisaties verwacht dat het tekort aan technici in de toekomst een negatief effect zal hebben op de concurrentiepositie van Nederland, zo blijkt uit het onderzoek. Eén op de drie ziet op dit moment al negatieve gevolgen ervan.

Als belangrijkste oorzaak voor dit probleem wordt een slechte aansluiting van het onderwijs op het bedrijfsleven genoemd. Ook een slecht imago van de technische branche en de vergrijzing spelen een grote rol.

Lees meer…

Meer oog voor techniek en technologie

De houding ten aanzien van techniek en technologie is wezenlijk en in positieve zin aan het veranderen, meldt het Techniekpact op basis van een voortgangsrapportage.

De voortgangsrapportage schetst hoe vanaf het basisonderwijs tot aan de arbeidsmarkt partijen zich regionaal inzetten om de landelijke ambities van het Techniekpact waar te maken.

Voorzitter Doekle Terpstra van het Techniekpact heeft de rapportage maandag overhandigd aan minister Jet Bussemaker van OCW. Dat deed hij op het Mediapark in Hilversum tijdens het jaarcongres van zijn organisatie.

Bij de voortgangsrapportage hoort de Monitor van het Techniekpact. Daarin wordt de stand van bètatechniek geduid.

Lees meer…

Opleiding bètaleraren moet op de schop

Onderwijsinstellingen en bedrijfsleven moeten in de toekomst gezamenlijk bètaleraren gaan opleiden. Dat staat in het plan Circulaire carrières op een grenzeloze arbeidsmarkt dat op verzoek van minister Jet Bussemaker van OCW en haar collega Henk Kamp van Economische Zaken is opgesteld.

In de toekomst zou er een Academie Leraren Bètatechniek moeten zijn, waar op basis van individuele talenten, kennis en ervaringen maatwerkmodules worden aangeboden aan leraren. Deze academie voor leraren in het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs zou moeten worden opgezet door onderwijsinstellingen en bedrijven.

‘Integraal onderdeel van de modules is learning on the job: het geleerde wordt direct toegepast in de praktijk en vraagstukken uit de  praktijk worden behandeld in de modules’, zo staat in het plan. Via modules zou een (uitbreiding van een) bevoegdheid behaald kunnen worden.

In de toekomstige Academie Leraren Bètatechniek zouden talent en continue ontwikkeling centraal moeten staan en leraren bij hun continue ontwikkeling en ‘circulariteit in hun loopbaan’ moeten begeleiden.

Het plan is gepresenteerd tijdens de jaarconferentie van het Nationaal Techniekpact.

Jet-Net doet mee in leerlabs voor 2032

De bedrijven die deelnemen aan het Jongeren en Technologie Netwerk Nederland (Jet-Net) gaan hun kennis inbrengen in de leerlabs, waar wordt geëxperimenteerd met innovaties in het onderwijs. De leerlabs zijn een jaar geleden ingericht in het kader van het project Onderwijs2032.

Staatssecretaris Sander Dekker heeft deze week afspraken gemaakt met negen ceo’s van Jet-Net-bedrijven. Deze ondernemingen spannen zich al 13 jaar in om meer havo/vwo-leerlingen te motiveren voor een studie en carrière in de bèta-techniek. Ze doen dat onder meer door gastlessen, workshops en het ontvangen van scholieren op hun bedrijven. Op de website www.jet-net.nl wordt ook gratis lesmateriaal beschikbaar gesteld. Sinds 2013 richten ze zich, onder het label Jet-Net Junior, ook op het basisonderwijs. Nu gaan ze dus deelnemen in de leerlabs. Daar zijn er tien van, die elk bestaan uit zes vo-scholen. Per leerlab wordt geëxperimenteerd met een bepaalde vorm van gepersonaliseerd leren.

Dekker heeft de Jet-Net-ondernemers uitgedaagd mee te helpen aan verdere verbetering van de beeldvorming van technische beroepen. Daarvoor gaan ze hun krachten bundelen. Zij zijn geïnteresseerd omdat ze in de toekomst goed opgeleide kenniswerkers nodig hebben in de technieksector.

Meer meisjes kiezen bètastudie

Meisjes kiezen na het voortgezet onderwijs vaker voor een bètatechnische studie in het hbo of op de universiteit.

Uit cijfers van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) blijkt dat het aantal nieuwe vrouwelijke studenten aan een bètatechnische hbo-studie dit collegejaar met 20 procent is toegenomen ten opzichte van het vorige collegejaar.

Het aantal vrouwelijke bètastudenten in het hbo is nog steeds minder groot dan het aantal mannelijke studenten, maar vertoont een sterkere groei dan de 5 procent die te zien is bij het aantal nieuwe mannelijke studenten dat in het hbo voor bètatechniek kiest.

Op de universiteiten ligt het aantal vrouwelijke bètatechniekstudenten bijna 15 procent hoger dan in het vorige collegejaar.