Onderwijsinstellingen en bedrijfsleven moeten in de toekomst gezamenlijk bètaleraren gaan opleiden. Dat staat in het plan Circulaire carrières op een grenzeloze arbeidsmarkt dat op verzoek van minister Jet Bussemaker van OCW en haar collega Henk Kamp van Economische Zaken is opgesteld.

In de toekomst zou er een Academie Leraren Bètatechniek moeten zijn, waar op basis van individuele talenten, kennis en ervaringen maatwerkmodules worden aangeboden aan leraren. Deze academie voor leraren in het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs zou moeten worden opgezet door onderwijsinstellingen en bedrijven.

‘Integraal onderdeel van de modules is learning on the job: het geleerde wordt direct toegepast in de praktijk en vraagstukken uit de  praktijk worden behandeld in de modules’, zo staat in het plan. Via modules zou een (uitbreiding van een) bevoegdheid behaald kunnen worden.

In de toekomstige Academie Leraren Bètatechniek zouden talent en continue ontwikkeling centraal moeten staan en leraren bij hun continue ontwikkeling en ‘circulariteit in hun loopbaan’ moeten begeleiden.

Het plan is gepresenteerd tijdens de jaarconferentie van het Nationaal Techniekpact.

Deel dit bericht: