Tweede Kamer akkoord met langer partnerverlof

De Tweede Kamer is akkoord gegaan met een verlenging van het partnerverlof. Vanaf volgend jaar krijgt de partner van de moeder van een pasgeboren baby vijf dagen betaald verlof in plaats van twee, zoals nu nog het geval is.

De verlenging van het partnerverlof is een idee van het kabinet. De gedachte erachter is dat een langer verlof een positief effect heeft op de band tussen ouders en kind. De regeling gaat op 1 januari 2019 (mits ook de Eerste Kamer ermee instemt).

Waarschijnlijk vanaf juli 2020 kunnen partners na de bevalling vijf weken verlof opnemen. In die periode krijgen zij 70 procent van hun salaris doorbetaald.

Informatie: Onderwijsjuristen, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, onderwijsjuristen@vosabb.nl

WW-kosten vervanger bij compensatieverlof

Met de inwerkingtreding van de 40-urige werkweek in het primair onderwijs per 1 augustus 2015, is de compensatie van het verlof bij zwangerschaps- en bevallingsverlof gewijzigd. Het reglement van het Participatiefonds is hier formeel nog niet op afgestemd, maar het is nu toch mogelijk vergoedingsverzoeken in te dienen. 

Naast het onderwijsondersteunend personeel, kan nu ook het onderwijzend personeel in aanmerking komen voor een compensatie van het volledige vakantieverlof dat samenvalt met het zwangerschaps- en bevallingsverlof. Artikel 8B.1 lid 3 CAO PO bepaalt dat onderwijzend personeel bij samenloop van vakantieverlof en zwangerschaps- en bevallingsverlof met de zomervakantie (niet met andere schoolvakanties!) voor maximaal 3 weken vakantieverlof kan compenseren. Dit cao-artikel is niet meer van toepassing.

Schoolbesturen lopen tegen het feit aan dat het Reglement Participatiefonds (Pf) niet voorziet in een grondslag voor het indienen van een vergoedingsverzoek voor de WW-lasten van een vervanger die nodig is als het niet genoten vakantieverlof wordt opgenomen. Het Pf is echter met een oplossing gekomen: vervangers die worden ingezet voor vervanging van een werknemer die het vakantieverlof dat is samengevallen met het zwangerschaps- en bevallingsverlof opnieuw opnemen, kunnen worden ingestroomd op grond van artikel 4:29 (bijzonder onderwijs) of 5:31 (openbaar onderwijs) van het reglement. Dit geldt voor álle schoolvakanties, dus niet alleen voor de zomer

De vergoedingsverzoeken kunnen op deze gronden met terugwerkende kracht tot 1 augustus 2015 worden ingediend. Deze wijziging van de regeling zal nog worden gepubliceerd in de Staatscourant.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl