Met de inwerkingtreding van de 40-urige werkweek in het primair onderwijs per 1 augustus 2015, is de compensatie van het verlof bij zwangerschaps- en bevallingsverlof gewijzigd. Het reglement van het Participatiefonds is hier formeel nog niet op afgestemd, maar het is nu toch mogelijk vergoedingsverzoeken in te dienen. 

Naast het onderwijsondersteunend personeel, kan nu ook het onderwijzend personeel in aanmerking komen voor een compensatie van het volledige vakantieverlof dat samenvalt met het zwangerschaps- en bevallingsverlof. Artikel 8B.1 lid 3 CAO PO bepaalt dat onderwijzend personeel bij samenloop van vakantieverlof en zwangerschaps- en bevallingsverlof met de zomervakantie (niet met andere schoolvakanties!) voor maximaal 3 weken vakantieverlof kan compenseren. Dit cao-artikel is niet meer van toepassing.

Schoolbesturen lopen tegen het feit aan dat het Reglement Participatiefonds (Pf) niet voorziet in een grondslag voor het indienen van een vergoedingsverzoek voor de WW-lasten van een vervanger die nodig is als het niet genoten vakantieverlof wordt opgenomen. Het Pf is echter met een oplossing gekomen: vervangers die worden ingezet voor vervanging van een werknemer die het vakantieverlof dat is samengevallen met het zwangerschaps- en bevallingsverlof opnieuw opnemen, kunnen worden ingestroomd op grond van artikel 4:29 (bijzonder onderwijs) of 5:31 (openbaar onderwijs) van het reglement. Dit geldt voor álle schoolvakanties, dus niet alleen voor de zomer

De vergoedingsverzoeken kunnen op deze gronden met terugwerkende kracht tot 1 augustus 2015 worden ingediend. Deze wijziging van de regeling zal nog worden gepubliceerd in de Staatscourant.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Deel dit bericht: