Wiersma tovert gat van 500 miljoen weg – PO

Onderwijsminister Dennis Wiersma redeneert in reactie op Kamervragen het gat van 500 miljoen euro weg dat ontstaat door de vereenvoudiging van de bekostiging van het primair onderwijs. De vragen van de Kamerleden Habtamu de Hoop (PvdA), Lisa Westerveld (GL) en Peter...

Funderend onderwijs niet geraakt door bezuiniging NPO – PO/VO

Een onvoorziene bezuiniging die het gevolg is van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) treft het mbo, hbo en de universiteiten, maar niet het primair en voortgezet onderwijs. Uit de Voorjaarsnota blijkt dat een deel van de 8,5 miljard euro voor het NPO, dat is...

OESO ziet moeilijke tijden aankomen voor onderwijs – PO/VO

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) wijst erop dat landen als gevolg van de coronacrisis voor moeilijke beslissingen staan over de verdeling van publiek geld. De onderwijsministers Ingrid van Engelshoven en Arie Slob melden in reactie...