‘Geef mensen met bijstand baan in onderwijs’

Mensen in de bijstand kunnen in het onderwijs veel waardevol werk doen. Dat staat in het rapport In wat voor land willen wij werken van Commissie Regulering van Werk.

De commissie onder voorzitterschap van Hans Borstlap adviseert om te investeren in de ‘basis van de arbeidsmarkt’. Dat is nodig omdat nu ‘het gros van de bijstandsontvangers niet volwaardig participeert’. Met volwaardig participeren bedoelt de commissie ‘een reguliere werksetting op basis van een arbeidsovereenkomst’.

Onder andere het onderwijs zou voor deze mensen geschikte werkplekken kunnen creëren. Scholen zouden hen kunnen inzetten voor ‘waardevol werk dat momenteel blijft liggen’. Dat werk zou tegen het wettelijk minimumloon kunnen worden uitgevoerd.

Lees meer…

Veel minder kansen voor kinderen uit arme gezinnen

Kinderen uit bijstandsgezinnen met een niet-westerse migratieachtergrond hebben veel minder kans om hun school succesvol en zonder vertraging te doorlopen dan kinderen uit gezinnen van hoogopgeleide ouders met veel geld, meldt de Rekenkamer Metropool Amsterdam (RMA).

De constatering van de RMA staat in het kader van de bezuiniging op de Scholierenvergoeding van de gemeente Amsterdam. Die vergoeding voor gezinnen met weinig geld blijkt positief effect te hebben op schoolprestaties. De RMA adviseert daarom deze gemeentelijke bezuiniging in de hoofdstad terug te draaien.

Daarbij verwijst de RMA naar de Sociaal-Economische Raad (SER), die in het advies Opgroeien zonder armoede het belang benadrukt van goede voorzieningen voor kinderen uit arme gezinnen. Die zouden volgens de SER dezelfde kansen moeten hebben als leeftijdgenoten van wie de ouders meer/veel geld hebben.

Lees meer…

Meer kinderen in gezinnen met bijstand

In 2015 woonden er in Nederland meer kinderen in gezinnen met een bijstandsuitkering dan een jaar eerder: 226.000 tegen 223.000. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het aantal bijstandsgezinnen met één of meer kinderen is ongeveer gelijk gebleven. Dit betekent volgens het CBS dat gezinnen met bijstand kinderrijker zijn geworden. Deze ontwikkeling is vooral toe te schrijven aan de toename van het aantal kinderen van Syrische of een andere niet-westerse herkomst.

Veel gezinnen met bijstand wonen in de stad

De gemeenten Rotterdam, Heerlen, Amsterdam, Groningen en Den Haag hadden eind 2015 de hoogste percentages kinderen in een bijstandsgezin binnen hun grenzen. Zo leefde 18 procent van alle kinderen in Rotterdam in een bijstandsgezin.

Lees meer…