Mensen in de bijstand kunnen in het onderwijs veel waardevol werk doen. Dat staat in het rapport In wat voor land willen wij werken van Commissie Regulering van Werk.

De commissie onder voorzitterschap van Hans Borstlap adviseert om te investeren in de ‘basis van de arbeidsmarkt’. Dat is nodig omdat nu ‘het gros van de bijstandsontvangers niet volwaardig participeert’. Met volwaardig participeren bedoelt de commissie ‘een reguliere werksetting op basis van een arbeidsovereenkomst’.

Onder andere het onderwijs zou voor deze mensen geschikte werkplekken kunnen creëren. Scholen zouden hen kunnen inzetten voor ‘waardevol werk dat momenteel blijft liggen’. Dat werk zou tegen het wettelijk minimumloon kunnen worden uitgevoerd.

Lees meer…

Deel dit bericht: