Uw onderwijsverhaal in een boek

Mensen die werken in het voortgezet onderwijs worden uitgenodigd hun mooiste verhalen in te zenden voor een bundel die na de zomer verschijnt. 

Het betreft een initiatief van Facta, een bedrijf dat conferenties organiseert. De verhalen mogen maximaal 600 woorden zijn en gaan over mooie, leuke of ontroerende ervaringen in het voortgezet onderwijs en het mbo.

Meer informatie

Eric van ’t Zelfde verovert met Superschool ook België

Ook in België scoort Superschool van rector Eric van ’t Zelfde van openbare scholengemeenschap Hugo de Groot in Rotterdam. Het boek krijgt van de website Cutting Edge vijf sterren.

Van ‘t Zelfde maakte van een van de slechtste scholen van Rotterdam een superschool. De problemen die hij tegenkwam, pakte hij op onorthodoxe wijze aan. Zijn aanpak leverde gedonder op: bedreigende situaties en persoonsbewaking. Maar het had resultaat: na een aantal jaar begon zijn school op of boven het landelijke gemiddelde te scoren.

In Superschool beschrijft Eric van ‘t Zelfde zijn levensgeschiedenis en vertelt hij het verhaal van zijn school en de mensen die daar rondlopen. De successen hebben een stevige prijs, die docenten volgens hem betalen, maar die Nederland en de politiek nooit zien of willen zien.

Vijf sterren
Redacteur Annelies Omvlee van de Vlaamse website Cutting Edge heeft een lovende recensie over Superschool geschreven. Zij noemt het een ‘fascinerend, hartverwarmend, hartverscheurend, inspirerend boek’. Superschool krijgt van haar vijf sterren.

Lees de recensie

Superschool is uitgegeven door uitgeverij Prometheus | Bert Bakker.

Toekomstvisie op onderwijs zonder denominaties

VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) presenteren op 19 maart een gezamenlijke toekomstvisie op het funderend onderwijs op basis van het concept ‘School!’. Dit concept staat voor onderwijs dat boven de denominaties uitstijgt.

De uitgave met de titel School!Gids – Een toekomstvisie op ons onderwijsbestel wordt in de School!Week 2014 gepresenteerd op de conferentie Openbaar onderwijs verbindt op 19 maart in Amersfoort. De School!Week is de jaarlijkse gezamenlijke campagne van VOS/ABB en VOO om het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs positief in de schijnwerpers te zetten.

Boven denominaties uitstijgen
Het boek over het concept ‘School!’ gaat in op de toekomstvisie van VOS/ABB en VOO dat er op den duur geen sprake meer zou moeten zijn van denominatief georganiseerd funderend onderwijs. Dit betekent dat er in de toekomst geen openbare, katholieke, protestants-christelijke of wat voor scholen meer zijn, maar alleen nog ‘scholen’ die dus boven de denominaties uitstijgen.

Het concept ‘School!’ gaat uit van gelijkwaardigheid van en aandacht voor de verschillende godsdienstige en levensbeschouwelijke stromingen. Bovendien zouden alle scholen in de toekomst moeten uitgaan van algemene toegankelijkheid en algemene benoembaarheid. Nu is het nog zo dat het bijzonder onderwijs de wettelijke mogelijkheid heeft om leerlingen en personeelsleden te weigeren.

In de gezamenlijke uitgave van VOS/ABB en VOO komen diverse deskundigen aan het woord. Er staan eigen bijdragen in van medewerkers van VOS/ABB en VOO, maar ook van wetenschappers, beleidsmakers, schoolbestuurders en mensen uit de dagelijkse onderwijspraktijk in de klas.

Op papier of downloaden
Alle deelnemers aan de conferentie Openbaar onderwijs verbindt op 19 maart in Amersfoort krijgen een exemplaar van het boekje. Het wordt gratis toegestuurd aan de leden van VOS/ABB.

De online versie van het boekje komt op deze website en die van VOO, zodat u het op scherm kunt lezen en/of uitprinten.

De gedrukte versie kan (nu al) voor 8,50 euro (ledenprijs inclusief btw en inclusief verzendkosten, niet-leden betalen 10 euro) worden besteld via welkom@vosabb.nl onder vermelding van ‘School!Gids’. Vermeld in uw mail uw naam en het adres waarop u het boekje wilt ontvangen.

Uitgevers: hardware buiten verplichte ouderbijdrage

De Groep Educatieve Uitgeverijen (GEU) wil dat elektronische informatiedragers (zoals tablets) buiten de opnieuw in te voeren verplichte ouderbijdrage voor lesmaterialen in het voortgezet onderwijs valt. Op die manier zouden scholen meer ruimte houden voor de aanschaf van innovatief lesmateriaal.

De oproep van de GEU hangt samen met het wetsvoorstel om een einde te maken aan de ‘gratis’ schoolboeken in het voortgezet onderwijs. in 2008 regelde het vierde kabinet-Balkenende dat de ouders niet meer hoefden te betalen voor de schoolboeken van hun kind(eren). Het huidige kabinet trekt de regeling in om te bezuinigen. Vanaf 2015 moeten de ouders het lesmateriaal weer gaan betalen. Het gaat om een nettobezuiniging van 55 miljoen in 2015 en structureel 185 miljoen euro in de jaren erna.

In het wetsvoorstel staat onder andere dat scholen voor voortgezet onderwijs vanaf 2015 aan ouders hooguit 300 euro per leerling mogen vragen voor het gebruik van lesmateriaal en elektronische informatiedragers. Dit betekent dat de scholen het zuiniger aan moeten gaan doen. Volgens de huidige regeling krijgen ze voor de aanschaf van lesmateriaal in de lumpsum namelijk 321,50 euro per leerling per jaar. De praktijk wijst uit dat dit bedrag voor de meeste scholen al te krap is.

De GEU signaleert dit ook en stelt daarom voor om elektronische informatiedragers buiten de verplichte ouderbijdrage voor lesmateriaal te plaatsen. ‘Daarmee krijgen scholen weer meer ruimte voor innovatief lesmateriaal dat kan bijdragen aan de gewenste kwaliteitsverbetering en hogere leeropbrengsten’, zo staat in een position paper van de educatieve uitgeverijen.

Korting op Kwaliteitsrichtlijn PO

Het boek wordt uitgegeven door projectmanagement- en adviesbureau Hevo bv, een van de partnerorganisaties van VOS/ABB. De uitgave beschrijft de kwaliteit waaraan een brede school moet voldoen, rekening houdend met veranderde omstandigheden in het onderwijs en veranderde eisen aan schoolgebouwen en de complexiteit van brede scholen.

Een van de aspecten waar het boek aandacht aan besteedt, is ventilatie van het gebouw. Het probleem van muffe lokalen blijkt zich namelijk ook voor te doen in nieuw opgeleverde scholen. Het is dus van belang al in de ontwerpfase oplossingen hiervoor in te bouwen.

De exploitatiekosten van een gebouw komen ook uitvoerig aan de orde. Immers, bouwkosten zijn hoog, maar de kosten voor de exploitatie over de hele gebruiksperiode van het gebouw zijn nog veel hoger.  Ontwerp- en materiaalkeuzes kunnen een grote invloed hebben op de exploitatiekosten van een gebouw.

Leden van VOS/ABB kunnen de Kwaliteitsrichtlijn bestellen door een mailtje te sturen aan welkom@vosabb.nl met uw naam, adres, en gegevens over uw instelling.