Levering schoolboeken fors vertraagd – VO

In het hele land is grote vertraging ontstaan in de levering van schoolboeken. Op sommige scholen is de helft van de boeken nog niet geleverd, meldt het Onderwijsblad van de Algemene Onderwijsbond (AOb). Het blad van de AOb baseert zich onder andere op wat...

Leerlingen lezen meer dan gedacht

Leerlingen op havo en vwo lezen meer dan vaak wordt gedacht. Ze blijken driekwart van de boeken op hun verplichte leeslijst echt (uit) te lezen. Vaak wordt gedacht dat leerlingen zich door hun eindexamen bluffen door uittreksels te lezen en boekverfilmingen te...