Leerlingen gematst als ze fietsend appen

Leerlingen tot 16 jaar die er op de fiets op worden betrapt dat ze hun smartphone gebruiken, krijgen een boete die maar de helft is van de sanctie die daar normaal voor geldt. Kinderen tot 12 jaar betalen niets.

Woordvoerder Rob Stomphorst van Veilig Verkeer Nederland vindt dat ‘een beetje jammer’, zegt hij in Trouw. ‘De straffen zouden voor iedereen gelijk moeten zijn, dan maar een aantal weken geen zakgeld. Het gaat tenslotte om verkeersopvoeding.’

Directeur Saskia Kluit van de Fietsersbond denkt dat het verbod op het gebruik van de mobiele telefoon op de fiets bijna niet te handhaven is. De Fietsersbond wil daarom veel verder gaan. ‘Wij willen dat de telecomsector het onmogelijk maakt om te appen in het verkeer. Een smartphone kan heel goed herkennen aan jouw patroon van bewegen wat je aan het doen bent; of je op de fiets zit of in de trein of de auto. Zit je in de auto of op de fiets, dan zou de smartphone vanzelf uit moeten gaan’, aldus Kluit in Trouw.

De politie denkt in tegenstelling tot de Fietsersbond dat de pakkans groot is. ‘De lijn is: meteen bekeuren’, zegt Egbert-Jan van Hasselt van de verkeerspolitie in het AD.

Vanaf 1 juli is appen of bellen op de fiets strafbaar. De boete bedraagt 95 euro, exclusief administratiekosten. Leerlingen tussen de 12 en 16 jaar krijgen 50 procent korting. Kinderen tot 12 jaar betalen niets.

Hoge boetes voor scholen waar nog wordt gerookt

Scholen die geen rookverbod hebben op hun terrein of dat verbod wel hebben ingesteld maar het niet handhaven, kunnen vanaf augustus 2020 hoge boetes verwachten. De bedragen kunnen oplopen tot 4500 euro per overtreding. 

In een wettelijk uitvoeringsbesluit van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) staat volgens diverse media dat scholen wettelijk verantwoordelijk zijn voor handhaving van het rookverbod op hun terreinen.

Die verantwoordelijkheid geldt volgens staatssecretaris Paul Blokhuis van VWS 24 uur per dag, zeven dagen per week. Dat betekent echter niet dat scholen bijvoorbeeld ook ’s avonds, ’s nacht en in het weekend in de gaten moeten houden of er misschien toch nog iemand stiekem staat te roken op het schoolplein.

De boetes kunnen vanaf augustus 2020 worden gegeven door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Blokhuis heeft de strijd aangebonden tegen het roken. Hij wil het helemaal uitbannen. De staatssecretaris denkt dat de kinderen van nu als zij volwassen zijn zich afvragen waarom mensen ooit een sigaret opstaken.

Let op privacy leerlingen: risico op hoge boetes

Scholen lopen risico op hoge boetes als ze de privacy van hun leerlingen onvoldoende bewaken. 

Uit een enquête onder de schoolpsychologen en pedagogen, opgezet door het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en de Nederlandse Vereniging van pedagogen en Onderwijskundigen (NVO), blijkt dat de privacy van leerlingen beter kan worden gewaarborgd.

Van de leden die reageerden, bleek driekwart zich zorgen te maken over de privacy van hun leerlingen. Ze vinden dat dossiers niet veilig worden opgeborgen en dat gegevens over leerlingen vaak – intern en extern – worden gedeeld zonder dat de ouders of de leerling zelf er toestemming voor hebben gegeven. Ook melden ze dat ouders soms niet eens weten dat hun kind wordt onderzocht.

Naar aanleiding van de onderzoeksresultaten willen het NIP en de NVO binnenkort een informatiefolder met tips naar de scholen sturen en workshops over privacy opzetten voor bestuurders.

Het is voor scholen van belang om zorgvuldig met de privacy van leerlingen om te gaan, omdat de boetes hoog kunnen zijn. Volgens dagblad AD zijn scholen ‘veel te nonchalant’ en kan de Autoriteit Persoonsgegevens daarvoor een boete van maximaal 820.000 euro opleggen. De krant meldt ook dat Tweede Kamerleden regelmatig klachten krijgen over scholen die slordig zijn met privacygevoelige informatie.

Meer informatie over het onderzoek en de aandachtspunten die pedagogen en psychologen noemen, vindt op de website van NIP en NVO.

VOS/ABB-katern en reglement over privacy

VOS/ABB heeft in 2013 het katern Wet bescherming persoonsgegevens gepubliceerd, dat leden kunnen downloaden, en zeer recent een geactualiseerd model-privacyreglement verwerking leerlinggegevens.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl.

 

 

Dekker treedt op bij negeren schooladvies

Het schooladvies van de basisschool is bindend en er wordt opgetreden tegen vo-scholen die zich er niet aan houden. ‘Daar kan geen enkel misverstand over bestaan’, zegt staatssecretaris Dekker.

Hij zal niet aarzelen handhavend op te treden als blijkt dat het voortgezet onderwijs de nieuwe wetgeving over het schooladvies van achtstegroepers aan zijn laars lapt, zo kondigt de staatssecretaris aan in een uitvoerige brief aan de Tweede Kamer. Hij zal dan overgaan tot ‘een interventie’, in het uiterste geval met een bekostigingssanctie. Dat betekent dus een boete.

Weerstand
Dekker reageert met deze stevige taal op krantenberichten over weerstand bij het voortgezet onderwijs om zich uitsluitend te baseren op het advies van de basisschool. Volgens die berichten zouden veel vo-scholen om aanvullende toetsuitslagen vragen. Vooral gymnasia zouden er moeite mee hebben dat ze alle leerlingen met een vwo-advies moeten plaatsen. Tot nu toe stelden gymnasia een aanvullende eis voor toekomstige leerlingen: die moesten een vwo-advies hebben én minimaal 545 punten halen op de eindtoets. Die laatste eis is nu vervallen, omdat de toets pas eind april wordt gemaakt, als de aanmelding al is gedaan op grond van het advies van de basisschool, dat er op 1 maart moet liggen.

Betrouwbare voorspeller
De per 1 augustus 2014 van kracht geworden wet- en regelgeving over de overgang van primair naar voortgezet onderwijs schrijft voor dat de toelating tot een bepaald onderwijsniveau alleen nog gebaseerd wordt op het advies van de basisschool. ‘Onderzoek toont aan dat het basisschooladvies een betrouwbare en krachtige voorspeller is van de verdere schoolloopbaan van kinderen’, schrijft staatssecretaris Dekker.
Een middelbare school handelt in strijd met de wet als deze:
* het advies van de basisschool naast zich neerlegt
* aanvullende eisen stelt aan de toelating tot een bepaalde schoolsoort
* de toelating alsnog afhankelijk stelt van de score op de eindtoets.

De Inspectie van Onderwijs zal dit jaar steekproefgewijs controleren of de nieuwe wet overal wordt nageleefd. Ook zal Dekker evalueren hoe het in het eerste jaar gaat. Meer details in de Kamerbrief.

Sociale ongelijkheid
Magazine School! verschijnt op 12 februari met een achtergrondartikel over de eindtoets. Daarin reacties van betrokkenen uit het primair en voortgezet onderwijs. Een leerkracht van groep 8 heeft de ervaring dat de schooladviezen in de praktijk voor bijna 100 procent kloppen: na 3 jaar zitten zijn leerlingen eigenlijk altijd op het geadviseerde niveau. Slechts in een enkel twijfelgeval gebruikte hij vroeger de uitslag van de eindtoets om tot een beslissing te komen.
Ook een hoogleraar sociologie van de Universiteit van Amsterdam, Herman van de Werfhorst, reageert. Hij is bang dat door de nieuwe werkwijze de sociale ongelijkheid weer zal toenemen, en pleit daarom juist voor méér toetsen. Lees hier het artikel in magazine School!
Magazine School! is een uitgave van VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs en valt vandaag bij alle leden op de mat. Geen lid? Dan kunt u een abonnement nemen voor slechts 29,50 euro per jaar.