Het schooladvies van de basisschool is bindend en er wordt opgetreden tegen vo-scholen die zich er niet aan houden. ‘Daar kan geen enkel misverstand over bestaan’, zegt staatssecretaris Dekker.

Hij zal niet aarzelen handhavend op te treden als blijkt dat het voortgezet onderwijs de nieuwe wetgeving over het schooladvies van achtstegroepers aan zijn laars lapt, zo kondigt de staatssecretaris aan in een uitvoerige brief aan de Tweede Kamer. Hij zal dan overgaan tot ‘een interventie’, in het uiterste geval met een bekostigingssanctie. Dat betekent dus een boete.

Weerstand

Dekker reageert met deze stevige taal op krantenberichten over weerstand bij het voortgezet onderwijs om zich uitsluitend te baseren op het advies van de basisschool. Volgens die berichten zouden veel vo-scholen om aanvullende toetsuitslagen vragen. Vooral gymnasia zouden er moeite mee hebben dat ze alle leerlingen met een vwo-advies moeten plaatsen. Tot nu toe stelden gymnasia een aanvullende eis voor toekomstige leerlingen: die moesten een vwo-advies hebben én minimaal 545 punten halen op de eindtoets. Die laatste eis is nu vervallen, omdat de toets pas eind april wordt gemaakt, als de aanmelding al is gedaan op grond van het advies van de basisschool, dat er op 1 maart moet liggen.

Betrouwbare voorspeller

De per 1 augustus 2014 van kracht geworden wet- en regelgeving over de overgang van primair naar voortgezet onderwijs schrijft voor dat de toelating tot een bepaald onderwijsniveau alleen nog gebaseerd wordt op het advies van de basisschool. ‘Onderzoek toont aan dat het basisschooladvies een betrouwbare en krachtige voorspeller is van de verdere schoolloopbaan van kinderen’, schrijft staatssecretaris Dekker.

Een middelbare school handelt in strijd met de wet als deze:

* het advies van de basisschool naast zich neerlegt

* aanvullende eisen stelt aan de toelating tot een bepaalde schoolsoort

* de toelating alsnog afhankelijk stelt van de score op de eindtoets.

De Inspectie van Onderwijs zal dit jaar steekproefgewijs controleren of de nieuwe wet overal wordt nageleefd. Ook zal Dekker evalueren hoe het in het eerste jaar gaat. Meer details in de Kamerbrief.

Sociale ongelijkheid

Magazine School! verschijnt op 12 februari met een achtergrondartikel over de eindtoets. Daarin reacties van betrokkenen uit het primair en voortgezet onderwijs. Een leerkracht van groep 8 heeft de ervaring dat de schooladviezen in de praktijk voor bijna 100 procent kloppen: na 3 jaar zitten zijn leerlingen eigenlijk altijd op het geadviseerde niveau. Slechts in een enkel twijfelgeval gebruikte hij vroeger de uitslag van de eindtoets om tot een beslissing te komen.

Ook een hoogleraar sociologie van de Universiteit van Amsterdam, Herman van de Werfhorst, reageert. Hij is bang dat door de nieuwe werkwijze de sociale ongelijkheid weer zal toenemen, en pleit daarom juist voor méér toetsen. Lees hier het artikel in magazine School!

Magazine School! is een uitgave van VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs en valt vandaag bij alle leden op de mat. Geen lid? Dan kunt u een abonnement nemen voor slechts 29,50 euro per jaar.

 

Deel dit bericht: