Scholen lopen risico op hoge boetes als ze de privacy van hun leerlingen onvoldoende bewaken. 

Uit een enquête onder de schoolpsychologen en pedagogen, opgezet door het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en de Nederlandse Vereniging van pedagogen en Onderwijskundigen (NVO), blijkt dat de privacy van leerlingen beter kan worden gewaarborgd.

Van de leden die reageerden, bleek driekwart zich zorgen te maken over de privacy van hun leerlingen. Ze vinden dat dossiers niet veilig worden opgeborgen en dat gegevens over leerlingen vaak – intern en extern – worden gedeeld zonder dat de ouders of de leerling zelf er toestemming voor hebben gegeven. Ook melden ze dat ouders soms niet eens weten dat hun kind wordt onderzocht.

Naar aanleiding van de onderzoeksresultaten willen het NIP en de NVO binnenkort een informatiefolder met tips naar de scholen sturen en workshops over privacy opzetten voor bestuurders.

Het is voor scholen van belang om zorgvuldig met de privacy van leerlingen om te gaan, omdat de boetes hoog kunnen zijn. Volgens dagblad AD zijn scholen ‘veel te nonchalant’ en kan de Autoriteit Persoonsgegevens daarvoor een boete van maximaal 820.000 euro opleggen. De krant meldt ook dat Tweede Kamerleden regelmatig klachten krijgen over scholen die slordig zijn met privacygevoelige informatie.

Meer informatie over het onderzoek en de aandachtspunten die pedagogen en psychologen noemen, vindt op de website van NIP en NVO.

VOS/ABB-katern en reglement over privacy

VOS/ABB heeft in 2013 het katern Wet bescherming persoonsgegevens gepubliceerd, dat leden kunnen downloaden, en zeer recent een geactualiseerd model-privacyreglement verwerking leerlinggegevens.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl.

 

 

Deel dit bericht: