Grote steden willen bonus voor leraren

De onderwijswethouders van de vier grote steden willen dat het Rijk de salarissen in het primair onderwijs gelijk trekt met die in het voortgezet onderwijs. Ook stellen ze voor een grotestedenbonus in te voeren voor leerkrachten die ervoor kiezen in de stad te werken. Dat meldt NRC.

De onderwijswethouders van Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht willen ook meer geld voor zij-instromers. Ze denken aan ook aan een verruiming van de wet om onbenoembare mensen te kunnen inzetten, bijvoorbeeld in samenwerking met de kinderopvang. Een ander idee is om het aantal lesuren te verminderen.

De noodkreet heeft te maken met het lerarentekort, dat in de grote steden nog nijpender is dan elders.

Lees meer…

 

 

Nog steeds lokpremies voor zeldzame docenten

De protestants-christelijke Stichting Andreas College in Katwijk zet nog steeds lokpremies in. Leraren met een tweedegraads bevoegdheid krijgen een bonus van 6000 euro, terwijl eerstegraders bij specifieke vakken kunnen rekenen op 10.000 euro. Dat meldt de Algemene Onderwijsbond (AOb).

De vakbond citeert directeur-bestuurder Alan Turner van het Andreas College: ‘Dit beleid is onder mijn voorganger ingezet. Het is moeilijk om de juiste mensen te vinden. Ik voorspel dat het de grootste uitdaging van de toekomst wordt.’

Tegen elkaar opbieden

In 2017 volgden op de publiciteit over de lokpremies van de Stichting Andreas College vragen van Tweede Kamerlid Peter Kwint van de SP. Toenmalig staatssecretaris Sander Dekker van OCW antwoordde dat scholen er verstandig aan doen bij het werven van personeel afspraken te maken over eventuele lokpremies.

‘Zo hoeven scholen niet tegen elkaar op te bieden’, aldus Dekker. Ook zei hij dat het wenselijk is dat schoolbesturen met elkaar overleggen over de invulling van vacatures. ‘Daar zie ik veel mooie voorbeelden van, bijvoorbeeld een gezamenlijke regionale vacaturewebsite.’

Amsterdammer wil bonus voor gemengde scholen

Er moet een bonus komen voor gemengde scholen. Hiermee kunnen scholen waarop kinderen met verschillende culturen en achtergronden zitten kleinere klassen,  vakleerkrachten en andere extra’s betalen, stelt Degi ter Haar van het Amsterdamse integratieproject ‘Wij Ouders’.

Op de opiniepagina van de Amsterdamse lokale krant Het Parool waarschuwt hij voor de toenemende segregatie die zich ook voordoet in gemengde scholen. ‘Sinds enkele jaren is de trend dat de wittere gemengde scholen steeds witter worden en de zwartere gemengde scholen steeds zwarter. En de vanouds gesegregeerde scholen, zoals de islamitische scholen en de vrije scholen, worden steeds populairder.’

‘Ik vermoed dat er binnen enkele jaren nog maar nauwelijks gemengde scholen zijn. Daarmee verdwijnen de enige plekken in de stad waar kinderen van verschillende afkomsten elkaar dagelijks tegenkomen. Met name kinderen met een migratie-achtergrond zijn hiervan de dupe. Waar kunnen zij nog vrienden worden met witte leeftijdsgenoten, via wie zij de taal en cultuur het beste leren kennen?’

Ter Haar vindt dat de landelijke en lokale politiek kleur moet bekennen ‘door de voordelen van de gemengde scholen voor de samenleving te erkennen’. De gemenge-scholenbonus waar hij voor pleit, ziet hij als ‘een beloning voor burgerschap’.

Lees meer…

Leraren krijgen bonus van 405 euro voor griepprik

Leraren in Zeeland die de griepprik hebben gehaald, hebben daarvoor een bonus van 405 euro gekregen, meldt de Provinciale Zeeuwse Courant (PZC).

In de PZC staat dat bij de Isaac Beeckman Academie in Kapelle 31 van de 37 docenten zich tegen griep hebben laten inenten. De krant laat onder anderen natuurkundedocent Florrie Le Roy aan het woord: ‘Voordat de regeling mijn aandacht trok, had ik eigenlijk niet zo nagedacht over een griepprik. Het bedrag verraste me: het is een hoop geld, zeker voor deze school.’

Voor docent Nederlands Pepijn Marinissen was het geldbedrag niet de belangrijkste motivatie. ‘Die 405 euro is een mooie bonus. Maar de belangrijkste reden was het verlichten van de werkdruk voor mijn collega’s. Zonder het geld had ik de griepprik ook gehaald’, zo citeert de PZC hem.

In de krant komt ook directeur Suzan Polet aan het woord. Zij is tevreden over het aantal leraren dat zich heeft laten inenten. ‘Dat 84 procent van de leraren de vaccinatie heeft gehaald, is goed nieuws. Toch is de hoge opkomst natuurlijk nog geen garantie voor het aantal gevelde docenten dit jaar.’

Lees meer…

‘Bonus voor leraren in achterstandswijken’

Leraren van basisscholen in achterstandswijken moeten een bonus krijgen. Daarvoor pleiten schoolbesturen in Rotterdam.

De besturen, waaronder die voor openbaar onderwijs in Rotterdam, hebben een manifest voor de Rotterdamse gemeenteraad opgesteld. Daarin staat dat leraren van basisscholen in achterstandswijken meer moeten verdienen dan leraren van ‘niks-aan-de-hand-scholen’.

‘Wij merken dat het moeilijk wordt om genoeg leraren te vinden en dat dit nóg moeilijker is op scholen waar de kinderen ze het hardst nodig hebben. Daarom vinden wij dat de beloning omhoog moet, daar waar het werk het meest uitdagend is’, zegt bestuurder Ton Groot Zwaaftink van de Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs (RVKO), die ook namens de collegabesturen het woord voert, in het Algemeen Dagblad.

Lees meer…

Dekker dringt aan op afspraken over lokpremies

Scholen doen er volgens staatssecretaris Sander Dekker van OCW verstandig aan bij het werven van personeel afspraken te maken over eventuele lokpremies. 

SP-Kamerlid Peter Kwint wilde van Dekker weten hoe hij dacht over de lokpremies van 10.000 euro van het protestants-christelijke Andreas College in Katwijk voor een wiskunde- en ICT-docent. Onlangs kwam ook de katholieke Stichting Primenius in Groningen en Drenthe met een lokpremie. Pas afgestudeerde pabo’ers die aan de slag gaan bij deze stichting, krijgen hun collegegeld van 6000 euro terug.

In zijn antwoorden geeft Dekker aan dat hij schoolbesturen aanmoedigt om onderlinge afspraken te maken over eventuele lokpremies. ‘Zo hoeven scholen niet tegen elkaar op te bieden’, aldus de staatssecretaris. Ook is het volgens hem wenselijk dat schoolbesturen met elkaar overleggen over de invulling van vacatures. ‘Daar zie ik veel mooie voorbeelden van, bijvoorbeeld een gezamenlijke regionale vacaturewebsite.’

Lokpremies (niet) verboden?

De staatssecretaris suggereert met zijn antwoorden dat lokpremies kunnen worden betaald uit de rijksbekostiging. Hij vermeldt althans niet dat deze premies verboden zijn.

Volgens jurist Ronald Bloemers van VOS/ABB is er in de cao’s voor het primair respectievelijk voortgezet onderwijs geen grond voor dergelijke bonussen. Het risico van terugvordering van het geld door het ministerie van OCW is gering, zegt Bloemers, ‘maar is net als bij te gortige ontslagvergoedingen wel aanwezig’.

Het feit dat Dekker schoolbesturen nu aanmoedigt om afspraken te maken over dergelijke premies, wijst erop dat het ministerie hier niet moeilijk over doet en dat er van terugvordering zeer waarschijnlijk geen sprake zal zijn.

Lokpremie nu ook in Groningen en Drenthe

Pas afgestudeerde pabo’ers die aan de slag gaan bij de katholieke stichting Primenius krijgen hun collegegeld van 6000 euro terug. Het Dagblad van het Noorden (DvhN) spreekt van een lokpremie in strijd tegen het lerarentekort.

In de krant staat staat dat ook onderwijs- en klassenassistenten die na hun mbo 4-opleiding een tweejarige associate degree-opleiding doen, hun studiekosten vergoed krijgen.

Bestuursvoorzitter John van Meekeren van Primenius ziet het als ‘het naar voren trekken van scholingsgeld’. Nieuwkomers die hun studiegeld terugkrijgen, moeten minimaal drie jaar bij Primenius in dienst blijven.

Primenius heeft 33 basisscholen in Groningen en Drenthe

Lees meer…

Lokpremie Katwijk

De lokpremie in Groningen volgt op de bonus van 10.000 euro die het protestants-christelijke Andreas College in Katwijk in personeelsadvertenties vermeldde voor het werven van een wiskundeleraar en een ICT-docent.

Jurist Ronald Bloemers van VOS/ABB wees er toen op dat er in de cao’s voor het primair respectievelijk voortgezet onderwijs geen grond is voor een bonus om leraren te werven. ‘Vanuit de cao kun je beleid met de (G)MR vaststellen om toelagen te verstrekken, maar dat dient gestoeld te zijn op beoordelingsbeleid. Dat kan dus niet voordat je ergens komt werken. Een mogelijkheid voor dergelijke bonussen is er niet’, aldus Bloemers.

Wat betreft de lokpremie van Primenius merkt hij op dat ook hiervoor geen grondslag lijkt te zijn in de cao’s. Het risico van terugvordering van het geld door het ministerie van OCW is gering, zegt Bloemers, ‘maar is net als bij te gortige ontslagvergoedingen wel aanwezig’.

Lees meer…

Pas op met bonus om leraren te lokken!

Als een school bij de werving van een docent een bonus uitkeert, dan zit daar een risico aan vast. De cao’s voor het primair respectievelijk voortgezet onderwijs bieden geen grond voor een dergelijke bonus.

In personeelsadvertenties van het christelijke Andreas College in Katwijk voor een wiskundeleraar en een ICT-docent stond een bonus vermeld van 10.000 euro. Directeur Johan Stevens liet in de Telegraaf weten dat de bonussen waren bedoeld als ‘aanvullend prikkel’. Hij sprak van ‘een soort arbeidsmarkttoeslag’.

De Nederlandse Vereniging van Wiskundedocenten (NVvW) reageerde verbaasd. ‘Mijn mond valt open’, zei voorzitter Swier Garst van de NVvW in dezelfde krant. ‘Het toont aan hoe groot het probleem is. Elkaar overtroeven met geld helpt echter niks: het tekort aan deze vakleerkrachten blijft’, aldus Garst.

Wiskundedocent Karin den Heijer van het openbare Erasmiaans Gymnasium in Rotterdam zei in de Telegraaf dat ‘het inpikken van leraren wiskunde is begonnen’. Ze zegt zelf geregeld te worden benaderd door headhunters.

Bonus om leraar te lokken: mag dat?

Jurist Ronald Bloemers van VOS/ABB wijst erop dat er in de cao’s voor het primair respectievelijk voortgezet onderwijs geen grond is voor een bonus om leraren te werven. ‘Vanuit de cao kun je beleid met de (G)MR vaststellen om toelagen te verstrekken, maar dat dient gestoeld te zijn op beoordelingsbeleid. Dat kan dus niet voordat je ergens komt werken. Een mogelijkheid voor dergelijke bonussen is er niet’, aldus Bloemers.

Hij wijst er bovendien op dat het ministerie van OCW voor een tekenbonus geen specifieke bekostiging verstrekt. Tegelijkertijd beseft Bloemers dat het groeiende tekort aan leraren in bepaalde vakken scholen noodzaakt om onorthodoxe maatregelen te nemen.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Bonus van 10.000 euro voor wiskundeleraar ‘ongekend’

De Nederlandse Vereniging van Wiskundedocenten (NVvW) is verbaasd over de bonus van 10.000 euro die vermeld staat in personeelsadvertenties van een school in Katwijk. De bonussen zijn bedoeld om een eerstegraads wiskundedocent en een ICT-leraar aan te trekken. Aan deze leraren is een groot tekort.

In de Telegraaf noemt voorzitter Swier Garst van de NVvW de bonussen die het christelijke Andreas College in Katwijk biedt ongekend. ‘Mijn mond valt open’, zo citeert de krant hem. ‘Het toont aan hoe groot het probleem is. Elkaar overtroeven met geld helpt echter niks: het tekort aan deze vakleerkrachten blijft’, aldus Garst.

Wiskundedocent Karin den Heijer van het openbare Erasmiaans Gymnasium in Rotterdam zegt in de Telegraaf dat ‘het inpikken van leraren wiskunde is begonnen’. Ze zegt zelf geregeld te worden benaderd door headhunters.

Directeur Johan Stevens van het Andreas College zegt in de krant dat de bonussen van 10.000 euro zijn bedoeld als een ‘aanvullend prikkel’. Hij ziet het als ‘een soort arbeidsmarkttoeslag’.

Vette Rotterdamse worst moet leraren lokken

De gemeente Rotterdam wil met een bonus van duizenden euro’s leraren naar de stad lokken. Gaat dat lukken? Onlangs werd duidelijk dat leraren in het voortgezet onderwijs zich voor hun keuze om al of niet bij hun werkgever te blijven nauwelijks laten beïnvloeden door de hoogte van hun salaris.

Een jaar geleden al maakte de Rotterdamse onderwijswethouder Hugo de Jonge bekend dat zijn stad met een eigen onderwijs-cao (complementaire arbeidsafspraken onderwijs) zou komen, die ervoor moet zorgen dat de beste leraren naar de Maasstad komen. ‘Wat we nodig hebben, zijn leraren die zichzelf verbeteren en elke dag opnieuw het beste uit hun leerlingen halen,’ aldus De Jonge toen. ‘Nergens is de meerwaarde die je als leraar kunt leveren zo groot als hier.’

Naar nu bekend is geworden trekt Rotterdam 7,7 miljoen euro uit om leraren over te halen zich in de stad te vestigen. De investering zou ertoe moeten leiden dat het aandeel on- of onderbevoegde leraren in de Maasstad kleiner wordt. Dat aandeel is nu met 20 tot 30 procent een stuk hoger dan het landelijke gemiddelde van 15 procent.

Leraren die lesgeven in vakken waarvoor in de stad een tekort is, zoals Duits, natuurkunde, wiskunde en scheikunde, krijgen (bij een vast contract) een welkomstbonus van duizenden euro’s. Verder krijgen alle leraren gratis een Rotterdampas (bijvoorbeeld om één keer gratis op de Euromast te gaan en korting te krijgen bij Diergaarde Blijdorp) en komt er een Rotterdamse lerarenbeurs voor verdere professionalisering.

Staatssecretaris Sander Dekker van OCW denkt dat de Rotterdamse aanpak de stad kan helpen om het lerarentekort op te lossen, zegt hij bij de NOS: ‘Het is belangrijk om een goed opgeleide leraar voor de klas te hebben. Die docenten kunnen kiezen tussen verschillende scholen en steden. Als je als stad net even wat extra’s biedt kan dat allicht helpen.’

Gaat het lukken?
Het nieuws over het lokken van leraren met een forse financiële welkomstbonus volgt op een recent onderzoek van het Centraal Planbureau (CPB), waaruit naar voren kwam dat leraren in het voortgezet onderwijs in de Randstad zich voor hun keuze om al of niet bij hun werkgever te blijven nauwelijks laten beïnvloeden door de hoogte van hun salaris.

Vanaf 2009 kregen scholen in de Randstad extra geld om meer leraren in een hogere salarisschaal te plaatsen. Het betrof een totale additionele bekostiging van 290 miljoen euro over de periode 2009-2014. Deze versterking van de Functiemix in de Randstad heeft ertoe geleid dat in 2014 bijna 20 procentpunt meer leraren in een hogere salarisschaal zijn geplaatst dan op scholen buiten de Randstad.

Eenmaal in de hogere salarisschaal, kregen de leraren uitzicht op een 17 procent hogere beloning (7200 euro bruto op jaarbasis). Doel van deze beleidsmaatregel was om de beloningsachterstand ten opzichte van banen buiten het onderwijs te verkleinen en (toekomstige) lerarentekorten in de Randstad te bestrijden.

Het CPB heeft onderzoek gedaan naar de effecten van deze hogere beloning op de kans om leraar te blijven. Het blijkt dat dat effect er niet is. ‘We hebben de uittreedkans van leraren in de Randstad vergeleken met die van leraren buiten de Randstad. Elk jaar treedt ongeveer 7 procent van de leraren uit het lerarenberoep, zowel binnen als buiten de Randstad. Dit percentage is na de invoering van de hogere beloning voor de leraren in de Randstad niet veranderd ten opzichte van leraren buiten de Randstad’, aldus het CPB.

Armoedeprobleemaccumulatiegebieden
Het feit dat in de Randstad relatief veel leraren het onderwijs verlaten, heeft te maken met het grote aantal leerlingen uit ‘armoedeprobleemaccumulatiegebieden’. Dat schrijft staatssecretaris Sander Dekker in antwoord op vragen van zelfstandig Tweede Kamerlid Norbert Klein. Zijn vragen volgden op het onderzoek van het CPB.

Dekker stelde in zijn antwoorden onder andere dat een significante voorspeller voor uitval uit het beroep het percentage leerlingen uit deze arme wijken is. ‘Hoe hoger dit percentage ligt, hoe hoger de uitval. Dit aandeel ligt ruim twee keer zo hoog in de Randstad als daarbuiten (…).’