Oud-schooldirecteur opgepakt voor fraude

Een voormalige directeur van het openbare Passer College voor voortgezet speciaal onderwijs in Rotterdam is aangehouden. Het gaat volgens de politie om een 50-jarige vrouw uit Rhoon. Zij wordt verdacht van fraude.

De politie meldt dat vorig jaar oktober onregelmatigheden in de boekhouding aan het licht kwamen. Het Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam (BOOR), waaronder het Passer College valt, liet een extern bureau onderzoek doen. In december 2017 werd op basis van de resultaten van dat onderzoek aangifte gedaan bij de politie.

‘Uit nader onderzoek door de financiële recherche blijkt dat de verdachte voor vele tienduizenden euro’s valse facturen heeft opgemaakt en ter declaratie heeft ingediend’, zo meldt de politie. De woning van de vrouw is doorzocht. Daarbij zijn waardevolle goederen in beslag genomen, zoals een tv, een auto en een (opvouwbaar) zwembad.

Hoofdverdachte bouwfraude Rotterdam krijgt jaar cel

De hoofdverdachte van de bouwfraude bij het openbaar onderwijs in Rotterdam is veroordeeld tot een jaar gevangenisstraf. Het Openbaar Ministerie had twee jaar geëist.

De veroordeelde hoofdverdachte Arnold R. was hoofd huisvesting bij het Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam (BOOR). De rechtbank acht bewezen dat hij jarenlang steekpenningen aannam.

Tegen zijn vrouw Gaby B. was een gevangenisstraf van acht maanden geëist, maar de rechter veroordeelde haar vanwege witwassen tot een werkstraf van 180 uur.

Tegen aannemer Victor van der H. was 14 maanden gevangenisstraf geëist, maar hij werd uiteindelijk veroordeeld tot vijf maanden voorwaardelijk en een taakstraf van 120 uur. Bouwadviseur John van R. kreeg ook een taakstraf van 120 uur. Een andere bouwadviseur werd vrijgesproken.

Onderzoek bouwfraude

Het onderzoek naar de bouwfraude bij BOOR begon in 2011. Dat was nog in de tijd van voormalig bestuursvoorzitter Wim Blok. Hij zou er geen zicht op hebben gehad.

DOWNLOAD DE UITSPRAAK

Celstraffen geëist in Rotterdamse bouwfraudezaak

Tegen de hoofdverdachte in de bouwfraudezaak bij het Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam (BOOR) is twee jaar gevangenisstraf geëist, meldt RTV Rijnmond.

De verdachte Arnold R. was hoofd huisvesting bij BOOR. Hij zou steekpenningen hebben ontvangen van aannemers en bouwadviseurs. Ook zou er met opzet voor opdrachten te veel zijn betaald.

Tegen vier andere verdachten zijn straffen tot 14 maanden cel gevraagd. Het gaat om de vrouw van de hoofdverdachte en drie mannen die smeergeld zouden hebben betaald.

Het onderzoek naar de bouwfraude bij BOOR begon in 2011. Dat was nog in de tijd van bestuursvoorzitter Wim Blok. Hij zou er geen zicht op hebben gehad.

Blok raakte in 2012 in opspraak vanwege tientallen dure dienstreizen naar verre landen. Later dat jaar stapte hij op.

Aanvullend advies: hoe verder nu Vizyr failliet is?

Stichting Vizyr is op 7 maart jongstleden failliet verklaard. De Helpdesk van VOS/ABB geeft op basis van informatie van onze partner Brackmann Aanbestedingsspecialist advies over wat klanten van het failliete Vizyr nu het beste kunnen doen.

Het faillissement is op verzoek van bewindvoerder en de raad van bestuur uitgesproken, zo staat in een persbericht van Vizyr. Daarin staat ook dat activiteiten van het administratiekantoor gedurende de maand maart konden worden voortgezet.

De mogelijkheid van een doorstart wordt onderzocht. ‘Insteek daarbij zal zijn om zoveel mogelijk werkgelegenheid te behouden en de klanten ook op termijn continuïteit van de dienstverlening te kunnen bieden’, aldus de bewindvoerder.

Bij Vizyr met vestigingen in Heerlen, Rotterdam en Alkmaar (Kinobi) werkten ongeveer 100 mensen, die de financiële, personele en salarisadministratie van circa 400 scholen met in totaal ongeveer 8000 medewerkers verzorgden.

Het faillissement volgde op het vertrek per 1 januari 2017 van Stichting BOOR voor openbaar primair en voortgezet onderwijs in Rotterdam als klant van Vizyr. BOOR was goed voor 45 procent van de omzet.

Hoe verder na faillissement Vizyr?

De Helpdesk van VOS/ABB schetst mede op basis van informatie van onze partner Brackmann Aanbestedingsspecialist de situatie nu Vizyr failliet is en geeft aan wat scholen in verband hiermee wel of juist niet kunnen doen:

  • Indien een opdrachtnemer, in dit geval Vizyr, failliet gaat, eindigt daarmee de overeenkomst. Het faillissement van een rechtspersoon is in die zin te vergelijken met het overlijden van een persoon.
  • Indien de failliete rechtspersoon, in dit geval Vizyr, een doorstart maakt, is er sprake van een nieuwe rechtspersoon. Deze nieuwe rechtspersoon heeft indertijd niet meegedaan aan de aanbestedingsprocedure, heeft zich niet gekwalificeerd, heeft geen inschrijving ingediend en de opdracht is niet aan hem gegund. De nieuwe rechtspersoon bekleedt in principe dezelfde positie als iedere willekeurige andere onderneming die de opdracht niet gegund heeft gekregen. De opdrachtgever mag met de doorstarter géén overeenkomst sluiten zonder aanbestedingsprocedure, noch met een andere willekeurige onderneming.
    De school moet dus een aanbestedingsprocedure gaan voeren om een nieuwe opdrachtnemer te contracteren (of besluiten deze werkzaamheden niet bij een derde onder te brengen en het zelf te gaan doen).
    Let op: er bestaan twee uitzonderingen op deze hoofdregel, namelijk als er in de opdrachtovereenkomst met Vizyr een clausule is opgenomen waarin de mogelijkheid van contractovername staat vermeld en als sprake is van rechtsopvolging ten gevolge van een interne reorganisatie van de opdrachtnemer. In dat geval dient de nieuwe opdrachtnemer te voldoen aan de eerder vastgestelde criteria voor kwalitatieve selectie en dient de overeenkomst niet gewijzigd te zijn. In die gevallen is er géén sprake van een nieuw aanbestedingstraject.Voor de eerste uitzondering dient vastgesteld te worden of de overeenkomst een dergelijke clausule bevat. In een overeenkomst die wij beoordeeld hebben, was inderdaad een dergelijke clausule opgenomen. In de overeenkomst met de nieuwe opdrachtnemer heeft de curator echter nadrukkelijk opgenomen dat er geen sprake is van contractsoverdracht en dat de rechten en verplichtingen nadrukkelijk niet zijn overgegaan. Daardoor is het sluiten van die overeenkomst aanbestedingsrechtelijk niet correct.De tweede uitzondering is niet aan de orde, omdat er in dit geval geen sprake is van een faillissement in het kader van een interne herstructurering.
  • De school loopt twee belangrijke risico’s als een overeenkomst wordt gesloten zonder aanbestedingsprocedure en zonder dat een beroep kan worden gedaan op een uitzondering. Het eerste risico is dat de accountant bij de controle van de jaarcijfers geen goedkeuring geeft. Het tweede risico is dat een marktpartij bezwaar maakt tegen de contractering. Dat bezwaar kan meebrengen dat de overeenkomst vernietigd wordt en dat de school de opdracht alsnog moet aanbesteden. De opdrachtnemer zal die vernietiging niet zonder meer accepteren en dat vertaalt zich meestal in een afkoopsom. De vernietiging van een overeenkomst kan gedurende een periode van zes maanden na het aangaan van de overeenkomst ingeroepen worden.
  • Omdat gedurende de termijn dat de aanbestedingsprocedure voorbereid en gevoerd wordt de betreffende taken wel uitgevoerd moeten worden, kan de school voor die beperkte periode een noodoplossing zoeken en een onderneming contracteren. Indien de waarde van die beperkte opdracht boven de Europese of de nationale drempel ligt, kan worden bekeken of een beroep gedaan kan worden op ‘dwingende spoed’.
    Ligt de begrote waarde onder die drempel maar wel boven de drempel om meervoudig onderhands aan te moeten besteden, dan wordt geadviseerd om te beoordelen of het eigen beleid de mogelijkheid van ‘dwingende spoed’ biedt. Zo niet, dan zal de school een besluit moeten nemen om in afwijking van het eigen beleid (en de Gids Proportionaliteit)  enkelvoudig onderhands een overeenkomst te sluiten, met een beroep op de ontstane situatie.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

 

 

Surseance van betaling voor Vizyr

Stichting Vizyr verkeert in surseance van betaling, melden de bewindvoerder en de raad van bestuur van het administratiekantoor.

De belangrijkste aanleiding voor het uitstel van betaling is het vertrek per 1 januari 2017 van Stichting BOOR voor openbaar primair en voortgezet onderwijs in Rotterdam als klant van Vizyr. BOOR was goed voor 45 procent van de omzet.

Het bestuur en de bewindvoerder van Vizyr melden dat nu wordt onderzocht of de dienstverlening kan worden voortgezet. ‘Het vertrouwen bestaat dat dit  in samenspraak met de betrokken partners en klanten ook mogelijk zal zijn.’ Tevens zal de mogelijkheid van een her- of doorstart worden onderzocht.

Rechtszaak Vyzir tegen BOOR

Tegen RTL Z zegt woordvoerder Daphne Burgerhof dat Vizyr de opzegging door BOOR als onrechtmatig beschouwt. Daarom is Vyzir een rechtszaak begonnen. Woordvoerder Dorieke Hammink zegt dat BOOR de uitkomst van die rechtszaak met vertrouwen tegemoet ziet. ‘In december heeft Vizyr al een kort geding verloren, maar is in hoger beroep gegaan. Wij vinden de opzegging wel legitiem.’

Hammink laat verder aan RTL Z weten dat het Rotterdamse schoolbestuur de werkzaamheden die Vizyr voorheen uitvoerde tegenwoordig zelf verricht. ‘Het is een moeilijke markt voor administratiekantoren, omdat steeds meer schoolbesturen het werk zelf gaan doen’, aldus de woordvoerder van BOOR.

Vizyr heeft vestigingen in Heerlen, Rotterdam en Alkmaar (Kinobi). Er werken ongeveer 100 mensen, die de financiële, personele en salarisadministratie van circa 400 scholen met in totaal ongeveer 8000 medewerkers verzorgen.

‘Gemeente Rotterdam houdt openbaar onderwijs in leven’

De gemeente Rotterdam heeft eind vorig jaar het bestuurlijk verzelfstandigde openbaar onderwijs in die stad van de financiële ondergang moeten redden, meldt NRC Handelsblad. Didier Dohmen, de financiële man van het Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam (BOOR), vindt het bericht in de krant ‘nogal zwaar aangezet’. 

De krant schrijft dat de gemeente Rotterdam 3,2 miljoen euro subsidie vervroegd moest uitbetalen, zodat er genoeg geld in kas was om salarissen en eindejaarsuitkeringen van docenten en overige medewerkers van de openbare scholen over te maken.

Het geld was volgens NRC Handelsblad afkomstig uit een gemeentelijke subsidiepot voor zaken als leerlingenvervoer, conciërges en ouderbetrokkenheid. De 3,2 miljoen was niet bedoeld voor de reguliere bedrijfsvoering van BOOR.

In een interne brief van het afdelingshoofd Onderwijs aan bestuursvoorzitter Huub van Blijswijk van BOOR staat, zo meldt NRC, dat de gemeente Rotterdam de noodmaatregel ‘voor de tweede maal op rij’ toepast en dat het niet nogmaals zal gebeuren.

Wim Blok
BOOR verkeerde lange tijd in financieel zwaar weer. In november 2013 waren er ook al liquiditeitsproblemen. Dat had te maken met een gebrekkige financiële administratie in combinatie met te veel personeel. De problemen ontstonden onder verantwoordelijkheid van de omstreden ex-bestuursvoorzitter Wim Blok, onder wiens bewind ook een omvangrijke bouwfraude aan het licht kwam.

In april 2013 vertelde voorzitter Philip Geelkerken van het algemeen bestuur van BOOR in magazine School! dat hij met Huub van Blijswijk de financiën op orde zou brengen. Volgens bestuurslid Didier Dohmen, die over het financieel beheer gaat, is de financiële positie van BOOR de afgelopen jaren inderdaad verbeterd. Hij noemt de teneur van het bericht in NRC Handelsblad ‘nogal zwaar aangezet’.

Positief resultaat
De 3,2 miljoen euro subsidie voor BOOR die eind vorig jaar naar voren werd geschoven, bleek achteraf niet nodig, zo heeft Dohmen aan VOS/ABB laten weten. ‘We zagen een liquiditeitsprobleem aankomen en vroegen de gemeente daarom de subsidie een maand naar voren te schuiven. Uiteindelijk bleek dat niet nodig, maar dat is altijd beter dan dat je er in december achterkomt dat je de salarissen niet kunt betalen.’

De bedrijfsvoering van BOOR is volgens Dohmen weer op orde. ‘In 2013 draaiden we 3 miljoen positief en de verwachting is dat het resultaat in 2014 nog beter is.’ Onder Wim Blok was fors ingeteerd op de spaarpot van BOOR, maar die raakt weer gevuld. De stichting wil in 2019 een weerstandsvermogen hebben van 25 miljoen euro.

Nieuwe tegenvaller voor openbaar onderwijs Rotterdam

Het Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam (BOOR) heeft van de Belastingdienst een naheffing inclusief boetes opgelegd gekregen van 2,1 miljoen euro. Dat blijkt uit de jaarrekening. Woordvoerder Petra Verheij van BOOR stelt dat er geen sprake is van een nieuwe tegenvaller. Zij relativeert het bedrag door te stellen dat dit binnen de marges valt die normaal zijn in discussies met de Belastingdienst.  

BOOR had op basis van het boekenonderzoek over de periode 2007-2011 al gerekend op een naheffing met boetes van 1,2 miljoen euro. Het bedrag van 2,1 miljoen euro is dus hoger dan verwacht. ‘Derhalve is (…) een aanvullend bedrag van 0,9 miljoen voorzien’, zo meldt BOOR.

Of dat extra bedrag ook echt helemaal nodig is, hangt af van de reactie op het bezwaarschrift dat BOOR heeft ingediend tegen de naheffing en de boetes. De inschatting van de fiscalist van BOOR is dat dit bezwaarschrift uiteindelijk zal leiden tot een verlaging van de naheffingsaanslag met 0,2 miljoen euro.

Extra onderwijsgeld
BOOR hield in 2013 voor het eerst in jaren geld over, maar dat was vooral te danken aan het extra onderwijsgeld uit het Herfstakkoord. Voordat bekend werd dat dit extra geld er kwam, werd nog gerekend op een negatief resultaat over 2013.

De Rotterdamse gemeenteraadsleden Jos Verveen (D66) en Anton Molenaar (Leefbaar Rotterdam) hebben onlangs vragen gesteld over de bestemming van het extra onderwijsgeld. Zij zeggen signalen binnen te krijgen over extra geld dat door BOOR wordt gebruikt om tegenvallers op te vangen en de financiële positie te verstevigen, terwijl het is bedoeld voor meer onderwijskwaliteit.

Woordvoerder Petra Verheij van BOOR stelt in een reactie aan VOS/ABB dat het bedrag waarover nu discussie is met de Belastingdienst binnen de marges vallen die gebruikelijk zijn. Er is volgens haar geen sprake van een nieuwe tegenvaller.

Erfenis Wim Blok
De financiële problemen bij BOOR volgen op jaren waarin structureel aanmerkelijk meer geld werd uitgegeven dan er binnenkwam. Bovendien had BOOR onder voormalig bestuursvoorzitter Wim Blok te maken met een omvangrijke bouwfraude-affaire. Naar aanleiding van deze kwesties is het gehele bestuur vervangen en het toezicht verscherpt.

Huub van Blijswijk is nu voorzitter van het dagelijks bestuur. Voorzitter van het algemeen bestuur is Philip Geelkerken. Hij was van 1998 tot 2006 directeur van VOS/ABB.

Politiek wil weten of extra onderwijsgeld goed terechtkomt

Tweede Kamerlid Japser van Dijk van de SP heeft het Meldpunt Onderwijsgeld gelanceerd. Leraren en ander onderwijspersoneel kunnen daarop melden waar volgens hen in hun organisatie het extra geld voor het onderwijs naartoe gaat. In Rotterdam zijn twijfels gerezen over de manier waarop het openbaar onderwijs in die stad het extra onderwijsgeld besteedt.

Volgens Van Dijk weet niemand waar het extra geld voor het onderwijs aan wordt besteed. ‘Vorig jaar heeft het kabinet 650 miljoen euro overgemaakt aan de scholen. Hartstikke mooi, maar het ministerie weigert na te gaan wat onderwijsbestuurders met het geld doen. Het is één grote black box.’

Het Kamerlid vreest dat het extra geld niet wordt ingezet voor extra leraren, maar dat het wordt ‘verspild aan dure vastgoedprojecten of bureaucratie’. Meldingen kunnen worden gemaild naar onderwijsgeld@sp.nl.

Vragen over BOOR
D66 en Leefbaar Rotterdam in de Rotterdamse gemeenteraad zijn ook bang dat extra onderwijsgeld van het kabinet niet goed terechtkomt. D66-raadslid Jos Verveen en Anton Molenaar van Leefbaar Rotterdam hebben daar onlangs vragen over gesteld aan het college van B&W naar aanleiding van de situatie bij het Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam, dat al lange tijd financiële problemen heeft.

‘Als gemeenteraad bereiken ons verschillende signalen over de manier waarop de meevaller vanuit het Rijk binnen BOOR wordt besteed. Dat roept de vraag op of de extra middelen, zoals de bedoeling was, zijn gebruikt ter verbetering van de kwaliteit van het onderwijs of dat de extra gelden zijn of worden gebruikt om de financiële positie van stichting BOOR versneld te versterken of dat de extra gelden (deels) zijn gebruikt om overheadkosten te financieren of tegenvallers af te dekken’, zo schrijven Verveen en Molenaar.

Ze willen ‘een meerjarig gespecificeerd overzicht tot welke begrotingswijziging of wijziging van de realisatie van de begroting de extra middelen hebben geleid of zullen leiden op begrotingspostniveau’.

‘Leraar moet beschermd beroep worden’

Er mogen alleen nog maar universitair geschoolde en bevoegde leraren voor de klas. Dat stelt rector Eric van ’t Zelfde van Openbare Scholengemeenschap Hugo de Groot in Rotterdam.

In een ingezonden stuk in de Volkskrant voorspelt hij dat Nederland over een aantal jaren te maken krijgt met een ‘onderwijskundig drama’. Hiervoor baseert hij zich op de verwachting dat veel oudere docenten uit het voortgezet onderwijs verdwijnen en dat 70 procent van de startende leraren na vijf jaar het onderwijs verlaat.

Het is daarom volgens hem nodig om van het vak van docent een beschermd beroep te maken. Dat heeft als voordelen dat de belastingvrije voet omhoog gaat naar 12.000 euro, waardoor leraren niet meer kosten maar wel meer koopkracht krijgen. Een ander voordeel is dat mensen met een beschermd beroep meer pensioen krijgen. Van ’t Zelfde pleit ook voor een verlaging van de werkdruk door de lesgevende taak met 20 procent te beperken.

De Rotterdamse rector vindt verder dat de tweegraadslerarenopleidingen voor het voortgezet onderwijs moeten verdwijnen, dat het lerarenregister een verplichtend karakter moet krijgen en dat het ontslagrecht moet worden vereenvoudigd. Aantoonbaar slecht functionerende leraren zouden hun bevoegdheid moeten kunnen verliezen.

In zijn stuk in de Volkskrant pleit Van ’t Zelfde er ook voor om vanaf groep 7 van de basisschool net als in het voortgezet onderwijs te werken met gespecialiseerde leraren. Dit pleidooi staat in het teken van zijn inzet voor een zogenoemde Superschool voor leerlingen 2 tot en met 18 jaar in de Rotterdamse achterstandswijk Charlois. Het is de bedoeling dat in deze openbare school de voor- en vroegschoolse educatie, het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs worden geïntegreerd.

Onvrede over noodzakelijke bezuiniging Rotterdam

De medezeggenschapsraad van openbare basisschool De Kruidenhoek in Rotterdam vreest voor een neerwaartse spiraal nu de Stichting BOOR fors moet bezuinigen.

In de gratis krant Metro komt voorzitter Roy van der Knaap van de medezeggenschapsraad van obs De Kruidenhoek aan het woord: ‘Door de bezuinigingen moet de school inleveren op buitenschoolse activiteiten en het netjes houden van het gebouw. Waar nu iemand de wc-rollen ophangt of de telefoon opneemt, moet straks een docent dat doen. Ouders die een school zoeken, verwachten een nette school. En met deze bezuinigingen verdwijnen alle dingen die een school aantrekkelijk maken. We zijn bang dat we in een neerwaartse spiraal terechtkomen.’

Uit balans
De bezuinigingen bij de Stichting BOOR volgen op het jarenlange bestuurlijke en financiële wanbeheer onder de vertrokken voorzitter Wim Blok. De nieuwe algemeen bestuursvoorzitter Philip Geelkerken legt in een interview met magazine School! van VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs uit dat de stichting jarenlang meer geld uitgaf dan er binnenkwam.

‘De bruidsschat die met de bestuurlijke verzelfstandiging werd meegegeven, is als sneeuw voor de zon verdwenen. Binnen BOOR heb je het al snel over grote bedragen, omdat we een omzet hebben van ongeveer 250 miljoen euro per jaar. De structurele bezuiniging die we nu met z’n allen moeten realiseren, is er een van ruim 3 procent. Begrijp me goed: dat is uitermate pijnlijk, vooral voor iedereen die voor de klas staat en met hart en ziel bij het onderwijs is betrokken, maar we ontkomen er niet aan.’

Het verschil tussen inkomsten en uitgaven komt volgens Geelkerken vooral doordat er structureel te veel personeel werd aangenomen. Als BOOR op de oude voet zou doorgaan, dan komt volgens hem al snel de continuïteit van de hele organisatie in gevaar.

Reisjes en bouwfraude
De onvrede op de werkvloer in Rotterdam heeft ook te maken met het feit dat het bestuur jarenlang te veel geld uitgaf. Zo declareerde oud-bestuursvoorzitter Wim Blok zeker 110.000 euro voor buitenlandse reizen, onder andere naar China, Brazilië en Canada. Het is zeer de vraag of die reizen ooit iets hebben bijgedragen aan de kwaliteit van het openbaar onderwijs in de Maasstad. Bovendien werd er bij BOOR bouwfraude gepleegd. Daar loopt nog een strafrechtelijk onderzoek naar.

Strakke regels voor bestuurders en toezichthouders

Minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker van OCW willen onderwijsbestuurders en -toezichthouders aan strakke regels binden. Dat schrijven ze in een brief aan de Tweede Kamer.

Bestuurders en toezichthouders kunnen straks niet alleen bij financieel wanbeleid, maar ook bij onderwijskundig falen worden aangepakt. Ook wordt het mogelijk om hen te schorsen of te ontslaan om daarmee de continuïteit van het onderwijs te kunnen garanderen. Als ze op onbehoorlijke wijze hun taak vervullen, kunnen bestuurders en toezichthouders hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld.

Bussemaker en Dekker schrijven dat de maatregelen pas in beeld komen als bestuurders zelf geen gebruik maken van het instrumentarium dat hun al ter beschikking staat, bijvoorbeeld in governance codes, en er blijk van geven dat hun 'moreel kompas niet goed genoeg staat afgesteld om in het onderwijs te kunnen werken'. Het doel van de maatregelen is het verbeteren van de kwaliteit van het bestuur van en het in- en extern toezicht op onderwijsinstellingen.

De brief volgt onder andere op het omvallen van onderwijskolos Amarantis en de bestuurscrisis bij Stichting BOOR voor openbaar onderwijs in Rotterdam.

​Op de website van het ministerie staat een uitgebreider bericht.

Van Blijswijk naar openbaar onderwijs Rotterdam

Huub van Blijswijk is benoemd tot voorzitter van het dagelijks bestuur van het openbaar onderwijs in Rotterdam. Dat heeft de Stichting BOOR bekendgemaakt.

BOOR had een nieuwe voorzitter van het dagelijks bestuur nodig, omdat Wim Blok vorig jaar als voorzitter is vertrokken na een vernietigend rapport van de gemeente Rotterdam over de bestuurscultuur binnen zijn organisatie. Bovendien was de reputatie van Blok ernstig geschaad vanwege declaraties van minimaal 110.000 euro voor buitenlandse reizen, waarvan het maar zeer de vraag was of die meerwaarde hadden voor het openbaar onderwijs. Daarbij kwam dat er bij BOOR een onderzoek was ingesteld naar mogelijke bouwfraude die zich in de tijd van Blok had afgespeeld.

De nieuwe man bij BOOR, Huub van Blijswijk, heeft jarenlange ervaring als bestuursvoorzitter van Lucas Onderwijs, een stichting voor primair en voortgezet onderwijs op confessionele grondslag in Den Haag en omgeving. BOOR presenteert hem als een man die 'gelooft in het beleggen van verantwoordelijkheden zo dicht mogelijk bij het primaire proces' en als een bestuurder met 'ervaringen en eigenschappen om BOOR door deze zware periode heen te loodsen'. Vanwege financieel wanbeheer onder Wim Blok moet BOOR dit jaar 7,6 miljoen euro bezuinigen (wat overeenkomt met 143 fte). 

Eerder werd bekend dat oud-directeur Philip Geelkerken van VOS/ABB voorzitter is geworden van het algemeen bestuur van BOOR. Hij komt net als Van Blijswijk uit het onderwijs in Den Haag. Geelkerken is voorzitter van de raad van toezicht van De Haagse Scholen, de stichting voor openbaar primair en voortgezet onderwijs in die stad. Daarnaast is hij directeur van het CAOP in Den Haag, een kenniscentrum voor arbeidszaken in het publieke domein.

Geelkerken zegt zeer tevreden te zijn met de benoeming van Van Blijswijk. 'We zochten een bestuurder met ervaring in het besturen van een grote en complexe onderwijsorganisatie. Iemand met een visie op onderwijskundig leiderschap.' Van Blijswijk vormt samen met Jan Rath het college van bestuur. Er komt nog een derde lid, dat zich met name zal gaan richten op de financiën.

BOOR is het bestuur van het openbaar primair en voortgezet onderwijs in Rotterdam. Met ongeveer 30.000 leerlnigen is BOOR het grootste bestuur voor openbaar onderwijs in Nederland.