Brochure over brugfunctionaris – PO/VO

Het ministerie van OCW heeft een brochure uitgebracht met informatie over de brugfunctionaris. De brochure is bedoeld voor de scholen in het primair, speciaal en voortgezet onderwijs. Een brugfunctionaris kan verbinding leggen tussen het gezin thuis, het kind op...

Brochures digitaal afstandsonderwijs – PO/VO

Het ministerie van OCW heeft twee brochures gepubliceerd over digitaal afstandsonderwijs voor kinderen die tijdelijk niet naar school kunnen vanwege lichamelijke of psychische klachten. De ene brochure is bedoeld voor onderwijsprofessionals, de andere voor ouders. In...

Brochure over vrijwillige ouderbijdrage – PO/VO

Het ministerie van OCW heeft een herziene versie gepubliceerd van de brochure over de vrijwillige ouderbijdrage. Ook is extra informatie over de ouderbijdrage online beschikbaar. Sinds 1 augustus 2021 is het wettelijk verboden om leerlingen uit te sluiten van extra...