Ontdek ruimte in regels voortgezet onderwijs

De brochure Ontdek de ruimte, ruimte in regels in het voortgezet onderwijs en de website ontdekderuimte.leraar.nl hebben tot doel het gesprek op scholen over de organisatie van tijd te ondersteunen.

De brochure bevat informatie over de regels voor tijdsbesteding in het voortgezet onderwijs. Deze regels bieden ruimte om het onderwijs zo te organiseren dat het aansluit bij de visie van de school.

In de brochure is onder meer te lezen hoeveel uren leerlingen onderwijs moeten krijgen, wat ze in die tijd leren en hoe een school zich verantwoordt over de kwaliteit. ‘Zo wordt duidelijk wat er moet en wat er mag en welke ruimte scholen hebben om onderwijs verder te ontwikkelen’, meldt het ministerie van OCW.

Levensbeschouwing in openbaar onderwijs

VOS/ABB heeft zowel voor het primair als het voortgezet openbaar onderwijs een brochure gemaakt over het vormgeven van levensbeschouwing in de klas. De brochure is getiteld ‘Levensbeschouwing juist in het openbaar onderwijs’.

Met deze uitgave wil VOS/ABB scholen inspireren om werk te maken van levensbeschouwing, juist in het openbaar onderwijs. Aangetoond wordt dat dit past bij de kernwaarden van openbaar onderwijs en bij de opdracht om invulling te geven aan burgerschapsvorming. Er zijn verschillende manieren om aandacht te besteden aan levensvragen en identiteitsvorming bij kinderen. Daar gaat de brochure nader op in.

De versie voor het primair onderwijs is onlangs naar de leden verstuurd, ingesloten bij  magazine Naar School nr 2, en is bovendien hier te downloaden.

De versie voor het voortgezet onderwijs wordt nu gedrukt en is te bestellen via het e-mailadres welkom@vosabb.nl. De digitale versie kunt hier al downloaden.