Het ministerie van OCW heeft twee brochures gepubliceerd over digitaal afstandsonderwijs voor kinderen die tijdelijk niet naar school kunnen vanwege lichamelijke of psychische klachten. De ene brochure is bedoeld voor onderwijsprofessionals, de andere voor ouders.

In de brochures staat onder andere dat de school moet onderzoeken wat voor hulp of begeleiding de leerling in kwestie nodig heeft, hoe de school dat kan organiseren en dat de school hierover met de leerling en zijn/haar ouders moet overleggen. Ook staat erin welke regels van kracht zijn met betrekking tot digitaal afstandsonderwijs.

Deel dit bericht: