Nieuwe ouderschapsverlofregeling in cao’s – PO/VO

Vanaf 2 augustus 2022 heeft elke werknemer recht op 9 weken betaald ouderschapsverlof in het eerste levensjaar van zijn of haar kind tegen betaling van 70% van het loon. In de oude situatie had de werknemer vanuit de wet alleen recht op 26 weken onbetaald...

Cao-akkoord voortgezet onderwijs – VO

De sociale partners hebben een onderhandelaarsakkoord bereikt over de cao voor het voortgezet onderwijs. Hierin is een structurele loonsverhoging van 4,75% opgenomen en zijn afspraken gemaakt over de besteding van de 300 miljoen euro die vanuit het Onderwijsakkoord...

Nieuwe cao voortgezet onderwijs gepubliceerd – VO

De CAO VO 2020 is gepubliceerd. De nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst voor het voortgezet onderwijs loopt tot 1 januari 2021. Begin mei werd bekend dat de leden van de VO-raad en vakbonden hun goedkeuring aan de CAO VO 2020 hadden gegeven. Afgesproken is onder...

Leden VO-raad en vakbonden bekrachtigen CAO VO 2020 – VO

De leden van de VO-raad en de vakbonden hebben ingestemd met het onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe cao. Daarmee is de CAO VO 2020 een feit. In de nieuwe cao zijn onder andere afspraken gemaakt over een salarisverhoging, het tegengaan van personeelstekorten en...

Rekeninstrument MJB aangepast aan nieuwe cao – VO

Wij hebben het rekeninstrument voor de meerjarenbegroting aangepast aan de aanstaande nieuwe CAO VO, waarover een onderhandelaarsakkoord is bereikt. Het geactualiseerde rekeninstrument staat op deze website onder Downloads>Financiën>Voortgezet onderwijs (we zijn...