Nieuwe cao voortgezet onderwijs gepubliceerd – VO

De CAO VO 2020 is gepubliceerd. De nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst voor het voortgezet onderwijs loopt tot 1 januari 2021. Begin mei werd bekend dat de leden van de VO-raad en vakbonden hun goedkeuring aan de CAO VO 2020 hadden gegeven. Afgesproken is onder...

Leden VO-raad en vakbonden bekrachtigen CAO VO 2020 – VO

De leden van de VO-raad en de vakbonden hebben ingestemd met het onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe cao. Daarmee is de CAO VO 2020 een feit. In de nieuwe cao zijn onder andere afspraken gemaakt over een salarisverhoging, het tegengaan van personeelstekorten en...

Rekeninstrument MJB aangepast aan nieuwe cao – VO

Wij hebben het rekeninstrument voor de meerjarenbegroting aangepast aan de aanstaande nieuwe CAO VO, waarover een onderhandelaarsakkoord is bereikt. Het geactualiseerde rekeninstrument staat op deze website onder Downloads>Financiën>Voortgezet onderwijs (we zijn...

Onderhandelaarsakkoord CAO VO: 2,75% salaris erbij – VO

Er is een onderhandelaarsakkoord over een nieuwe cao voor het voortgezet onderwijs. Daarin staat dat de salarissen per 1 maart omhoog gaan met 2,75%. Bovendien komt er in juni een eenmalige uitkering van 750 euro bruto naar rato en gaat de eindejaarsuitkering met 0,6...