Leden VO-raad en vakbonden bekrachtigen CAO VO 2020 – VO

De leden van de VO-raad en de vakbonden hebben ingestemd met het onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe cao. Daarmee is de CAO VO 2020 een feit. In de nieuwe cao zijn onder andere afspraken gemaakt over een salarisverhoging, het tegengaan van personeelstekorten en...

Rekeninstrument MJB aangepast aan nieuwe cao – VO

Wij hebben het rekeninstrument voor de meerjarenbegroting aangepast aan de aanstaande nieuwe CAO VO, waarover een onderhandelaarsakkoord is bereikt. Het geactualiseerde rekeninstrument staat op deze website onder Downloads>Financiën>Voortgezet onderwijs (we zijn...

Onderhandelaarsakkoord CAO VO: 2,75% salaris erbij – VO

Er is een onderhandelaarsakkoord over een nieuwe cao voor het voortgezet onderwijs. Daarin staat dat de salarissen per 1 maart omhoog gaan met 2,75%. Bovendien komt er in juni een eenmalige uitkering van 750 euro bruto naar rato en gaat de eindejaarsuitkering met 0,6...

Groen licht voor nieuwe CAO VO

De leden van de VO-raad en de achterbannen van de respectievelijke onderwijsvakbonden zijn akkoord met het het onderhandelaarsakkoord voor CAO VO 2018-2019.De VO-raad meldt dat de aangesloten besturen met een meerderheid van ruim 80 procent van de uitgebrachte stemmen...