Magazine Naar School! later naar carnavalsvierders

Het februarinummer van ons magazine Naar School! verschijnt op dinsdag 13 februari, maar niet overal! Omdat dan in de regio Zuid het grootste deel van scholen vrij is in verband met carnaval en een ander deel van de scholen in die regio vrij heeft in de week van 19 tot en met 23 februari, komt ons blad daar pas op dinsdag 27 februari door de bus.

Het gaat om de scholen in de provincies Noord-Brabant en Limburg, de regio Nijmegen, Zeeuws-Vlaanderen en het eiland Tholen (waar de openbare scholen net als in het naburige Bergen op Zoom vrij zijn in de carnavalsweek).

De scholen op Schouwen-Duiveland, Walcheren en Noord- en Zuid-Beveland en ook de scholen in het Noord-Brabantse Werkendam en omgeving krijgen het blad wel al op 13 februari door de bus. De scholen in deze gebieden liggen weliswaar in de regio Zuid, maar zijn niet vrij in de carnavalsweek.

Dat geldt ook voor de scholen in de regio’s Midden en Noord. Daar valt het februarinummer van magazine Naar School! dus op 13 februari op de mat. Op die dag zal ook de digitale versie van ons blad online komen.

Carnaval: eerst verzekering checken, dan pas feesten

Het is verstandig als scholen die met een praalwagen meerijden in een optocht voor carnaval, eerst controleren of de verzekering eventuele schade en/of letsel als gevolg van een ongeluk dekt. Dat meldt onze verzekeringspartner Aon.

Vooral in het zuiden van het land, maar ook in andere gebieden waar carnaval wordt gevierd, komt het voor dat scholen met een praalwagen meerijden in een optocht.

Carnaval met praalwagens

Dergelijke wagens worden meestal getrokken door een tractor. Landbouwvoertuigen zijn vaak alleen maar verzekerd voor agrarisch gebruik. Het trekken van een praalwagen met feestende carnavalvierders valt daar niet onder. Dit brengt voor deelnemers aan een optocht risico’s met zich mee.

Indien er een ongeluk gebeurt, zal een verzekeraar weliswaar gehouden zijn de schade aan derden te vergoeden, maar zal de schade in de meeste situaties wel worden verhaald op de eigenaar van het voertuig.

Als u als school overweegt mee te doen aan een optocht, is het raadzaam om in verband met de risico’s hierover eerst contact op te nemen met uw verzekeringsadviseur.

Aon Onderwijs verwijst naar de Praalwagenverzekering van de Vereende Verzekering.

Informatie: Onderwijsjuristen, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, onderwijsjuristen@vosabb.nl

Carnaval: eerst verzekering checken, dan pas feesten

Vooral in het zuiden van het land, maar ook in andere traditionele carnavalsgebieden, komt het voor dat scholen met een praalwagen meerijden in een optocht.

Dergelijke wagens worden meestal getrokken door een tractor. Landbouwvoertuigen zijn vaak alleen maar verzekerd voor agrarisch gebruik. Het trekken van een praalwagen met feestende carnavalvierders valt daar niet onder. Dit brengt voor deelnemers aan een optocht risico’s met zich mee.

Indien er een ongeluk gebeurt, zal een verzekeraar weliswaar gehouden zijn de schade aan derden te vergoeden, maar zal de schade in de meeste situaties wel worden verhaald op de eigenaar van het voertuig.

Als u als school overweegt mee te doen aan een optocht, is het raadzaam om in verband met de risico’s hierover eerst contact op te nemen met uw verzekeringsadviseur.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl