Slob ziet geen verband tussen lerarentekort en kwaliteit

De Inspectie van het Onderwijs heeft geen onderzoekgegevens die een direct verband bevestigen tussen het huidige lerarentekort en het kwaliteitsniveau van het onderwijs. Dat meldt onderwijsminister Arie Slob in antwoord op Kamervragen.

Uit een enquête van CNV Onderwijs en het Algemeen Dagblad kwam naar voren dat leraren het huidige lerarentekort als oorzaak zien van de achteruitgang van de woordenschat van leerlingen, lagere cito-scores en dito schooladviezen. PvdA-Kamerlid Kirsten van den Hul stelde daar vragen over aan Slob.

De minister laat in antwoord op die vragen weten dat zorgen begrijpt over de kwaliteit van het onderwijs, maar dat de inspectie niet beschikt over ‘onderzoeksgegevens die een direct verband tussen het lerarentekort en woordenschat, cito-scores en schooladviezen bevestigen’. Daarom kan Slob er verder geen uitspraken over doen.

Kennis leraren achteruit?

De leraren die aan de enquête meededen, gaven ook aan dat hun eigen kennisniveau achteruit gaat. Daarover merkt Slob op dat de lerarenopleidingen zijn geaccrediteerd door de NVAO en dus ‘voldoende waarborgen (bieden) om ervoor te zorgen dat leraren de benodigde kennis hebben om leerlingen goed les te geven’.

Hij wijst er verder op dat leraren ook na hun opleiding ‘zich (blijven) professionaliseren onder de verantwoordelijkheid van schoolbesturen’ en dat dit wordt ‘vastgelegd in bekwaamheidsdossiers’.

Lees meer…

Kamervragen over lage schooladviezen in Noorden

De PvdA heeft Kamervragen gesteld over verschillen tussen de schooladviezen die Friese en Groningse kinderen in groep 8 van de basisschool krijgen.

Directe aanleiding voor de vragen van Tweede Kamerlid Kirsten van den Hul was een bericht in de Leeuwarder Courant. De krant meldde op basis van informatie van het Fries Sociaal Planbureau dat er in de provincie Fryslân ‘schokkende verschillen’ zijn tussen de ‘toch al te lage schooladviezen die kinderen in groep 8 krijgen’.

Van der Hul verwijst in haar vragen ook naar een bericht van RTV Noord. De Groningse regionale zender meldde in 2018 op basis van onderwijsdata van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) dat leerlingen in de provincie Groningen vaker dan in de rest van het land een laag schooladvies krijgen.

Het PvdA-Kamerlid wil van onderwijsminister Arie Slob weten hoe hij over de situatie in het noorden van het land denkt en of hij er wat tegen gaat doen.

Lees meer…

Wanneer eindtoets groep 8 afnemen?

Het ministerie van OCW wil weten op welk moment de eindtoets in groep 8 moet worden afgenomen. U kunt meedoen aan een online peiling.

In de peiling worden drie opties aangegeven:

  1. Huidige regelgeving volledig handhaven: het advies van de basisschool blijft leidend en de huidige volgorde (toets na advies) blijft gehandhaafd.
  2. Huidige regelgeving grotendeels handhaven, maar met wijziging van termijnen: het advies van de basisschool blijft leidend en de huidige volgorde (toets na advies) blijft gehandhaafd, maar de toets eerder in het jaar afgenomen.
  3. Eindtoets voorafgaand aan het schooladvies: het advies van de basisschool blijft leidend, maar de huidige volgorde verandert (advies na toets), zodat de toetsuitslag kan worden meegenomen in het schooladvies.

Het invullen van de peiling duurt niet langer dan 5 minuten.

‘Eindtoets is zinloos geworden’

‘De eindtoets basisonderwijs is zinloos geworden en bevordert tegenwoordig zelfs kansenongelijkheid’. Het is tijd voor iets anders, betoogt René Kneyber in een opiniestuk in dagblad Trouw.

Kneyber is docent wiskunde, schrijver van diverse onderwijsboeken en lid van de Onderwijsraad, het onafhankelijk adviescollege van de overheid.

In zijn artikel over de eindtoets toont Kneyber aan dat de Cito-toets, die vanaf 1969 werd afgenomen, aanvankelijk een groot succes was als objectief instrument om kinderen gelijke kansen te geven. Het werkte omdat kinderen die toets gewoon maakten, zonder training of oefening vooraf.

Tegenwoordig kopen ouders die geld hebben eindtoetstrainingen in voor hun kroost in. En ook de scholen doen aan eindtoetstraining, omdat zij door de Inspectie voor het Onderwijs op de scores worden beoordeeld. De eindtoets geeft daarmee geen objectief beeld meer van wat kinderen nu echt kunnen.

De conclusie van Kneyber is dat de eindtoets na vijftig jaar meer een instrument ter bevordering van kansenongelijkheid is geworden dan een wapen ertegen. ‘Het concept heeft zijn houdbaarheidsdatum overschreden’, zo stelt hij.

 

Slob benadrukt dat Cito geen kleutertoets ontwikkelt

Met de ontwikkeling van het instrument ‘Kleuter in beeld’ werkt het Cito niet aan een kleutertoets. Dat benadrukt onderwijsminister Arie Slob in een brief aan de Tweede Kamer.

Slob reageert op zorgen die leven bij de Werk-/ Steungroep Kleuteronderwijs (WSK). De WSK in bang dat met de ontwikkeling van het instrument ‘Kleuter in beeld’ via de achterdeur een nieuwe kleutertoets wordt ingevoerd.

Volgens de minister is dat niet het geval. Er zou sprake zijn van de ontwikkeling van een observatie-instrument dat scholen kúnnen gaan gebruiken om een beeld te krijgen van de vorderingen van kleuters. Het wordt géén toets, zo staat in zijn brief.

Kleutertoets geschrapt

De ministerraad stemde vorig jaar in met het schrappen van de kleutertoets. Dat was in het regeerakkoord al aangekondigd. ‘Kleuters ontwikkelen zich spelenderwijs en in sprongen. Een toets met een opgavenboekje, pen en papier in de schoolbanken doet daar geen recht aan’, meldde het kabinet.

Er was vanuit het onderwijs veel kritiek op de kleutertoets, omdat die te veel een momentopname zou zijn en daardoor een vertekend beeld zou geven van de ontwikkeling van kleuters.

Lees meer… 

Subsidie voor alternatieve eindtoetsen verlengd

Basisscholen kunnen ook in 2020 en 2021 gratis gebruikmaken van andere eindtoetsen dan de Centrale Eindtoets van de overheid. De subsidieregeling daarvoor wordt met twee jaar verlengd.

De subsidieregeling wordt inhoudelijk niet gewijzigd, meldt onderwijsminister Arie Slob aan de Tweede Kamer. Er is 3 miljoen euro beschikbaar voor 2020 en 2021.

Welke eindtoetsen toegestaan?

Basisscholen kunnen kiezen uit de volgende eindtoetsen:

Lees meer…

Resultaten Centrale Eindtoets 2018 beschikbaar

Voor basisscholen zijn de resultaten beschikbaar van de ruim 103.000 leerlingen die dit jaar de Centrale Eindtoets hebben gemaakt, meldt het College voor Toetsen en Examens (CvTE).

Dit jaar behaalden de leerlingen gemiddeld een standaardscore van 535,6. Dat is dezelfde gemiddelde standaardscore als in 2017. Het toetsadvies bij deze standaardscore is vmbo gemengde/theoretische leerweg en havo.

Dit jaar konden basisscholen kiezen uit twee varianten van de Centrale Eindtoets: de nieuwe digitale adaptieve Centrale Eindtoets of de papieren Centrale Eindtoets. Uit de resultaten blijkt volgens het CvTE dat de nieuwe digitale afname goed vergelijkbaar is met de afname op papier.

Lees meer…

Inspectie is zicht kwijt door ‘wildgroei’ aan toetsen

‘De Inspectie van het Onderwijs waarschuwt dat het moeilijk wordt om het landelijke niveau van leerlingen vast te stellen op basis van de eindtoetsen nu er een wildgroei aan toetsen is ontstaan’, meldt de Telegraaf.

De krant citeert woordvoerder Jan-Willem Swane van de inspectie: ‘De toetsen zijn niet met elkaar te vergelijken. Dat maakt het onmogelijk om een landelijk beeld te krijgen van hoe leerlingen presteren. En als je dat niet weet, weet je ook niet of leerlingen beter leren lezen of schrijven dan voorgaande jaren.’

‘Andere toets om resultaat op te hogen’

Swane merkt volgens de Telegraaf ook op dat de scholen die lagere resultaten op de Centrale Eindtoets van het Cito behalen, vaak uitwijken naar een alternatieve toets. Directeur Peter Hulsen van de belangenorganisatie Ouders & Ouders vindt dat een slechte ontwikkeling. ‘Dat kan natuurlijk niet. Dat scholen selectief gaan winkelen om zo de resultaten van de school op te hogen. Uit elke toets zou hetzelfde advies moeten komen’, aldus Hulsen.

Scholen kunnen dit schooljaar kiezen uit zes verschillende eindtoetsen:

 

‘Steeds meer ouders laten intelligentietest uitvoeren’

‘Ouders die vinden dat hun kind een te laag schooladvies krijgt voor de middelbare school, grijpen steeds vaker naar het wapen van de intelligentietest’, meldt RTL Nieuws.

Bij VOS/ABB komen geen signalen binnen die op deze trend zouden kunnen wijzen, maar de Landelijke Vereniging voor Studiebegeleidingsinstituten (LVSI), de Algemene Onderwijsbond (AOb) en de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) bevestigen volgens de commerciële nieuwszender het beeld dat ouders de intelligentietest vaker als second opinion of contra-expertise gebruiken.

VOO vindt de ontwikkeling zeer onwenselijk, maar begrijpt ouders wel. ‘We moeten ons realiseren dat de enige manier om deze trend weg te nemen, is ervoor te zorgen dat het moment van advies geven minder bepalend wordt voor een kind’, zo citeert RTL Nieuws woordvoerder Michiel Jongewaard van VOO.

Hij zegt dat op deze manier ‘het speelveld voor kinderen op de basisschool er niet gelijker op’ wordt. Daarmee doelt hij volgens RTL Nieuws op de kosten van de testen, die niet iedere ouder even gemakkelijk kan betalen.

Lees meer…

Cito-eindtoets blijft terrein verliezen

Het marktaandeel van de Centrale Eindtoets van het Cito in groep 8 van de basisschool is opnieuw afgenomen. Maakte in 2015 nog 96 procent van de basisscholen gebruik van de Cito-eindtoets, vorig schooljaar was dat 66 procent. Dat staat in een brief van minister Arie Slob voor Primair en Voortgezet Onderwijs aan de Tweede Kamer.

Basisscholen kunnen kiezen voor de Centrale Eindtoets van het Cito die door de overheid ter beschikking wordt gesteld of uit vijf andere toegelaten eindtoetsen: de IEP Eindtoets, ROUTE 8, de Dia-eindtoets, de CESAN Eindtoets en de AMN Eindtoets. De laatste drie toetsen zijn vorig schooljaar voor het eerst toegelaten.

In 2015 maakte 4 procent van de leerlingen een andere eindtoets dat die van het Cito. In 2016 gold dit voor bijna een kwart van de leerlingen en in 2017 heeft ruim een derde van de leerlingen een andere eindtoets dan de Centrale Eindtoets gemaakt. De drie eindtoetsen die vorig schooljaar voor het eerst konden worden afgenomen, zijn door een beperkte groep leerlingen gemaakt (totaal 0,6 procent).

Lees meer…

NOS Jeugdjournaal trekt boetekleed aan

Bij het NOS Jeugdjournaal zijn ze geschrokken van de emoties die een reportage over de gemiddelde score op de Centrale Eindtoets teweeg heeft gebracht.

Het NOS Jeugdjournaal zond de reportage woensdag uit, nadat het College voor Toetsen en Examens bekend had gemaakt dat de Centrale Eindtoets in groep 8 dit keer beter is gemaakt dan in voorgaande jaren. De nadruk in de reportage ligt op leerlingen die een hoge score hebben gehaald. Aan het woord komt onder anderen een van de vijf leerlingen in Nederland die nul fouten maakten.

525 of lager

De reportage wekte wrevel bij leerlingbegeleider Lisette van den Beld van College De Brink in het Noord-Hollandse Laren, omdat het NOS Jeugdjournaal geen oog zou hebben voor leerlingen met een lagere score die naar het vmbo gaan. Ze schreef de redactie en plaatste haar reactie op Facebook, waarna die veelvuldig werd gedeeld.

‘Waar is de aandacht voor de leerling die een score heeft van 525 of lager? Die eigenlijk ook supertrots mag zijn op zijn/haar prestatie? Deze leerling voelt zich door jullie berichtgeving weer dommer, deze leerling schaamt zich voor de behaalde score en had liever een gesloten envelop meegekregen om thuis open te maken, samen met ouders die (hopelijk) wel blij zijn met zo’n mooie score!’, aldus Van den Beld.

Geschrokken

Redactiechef Ronald Bartlema van het NOS Jeugdjournaal trekt het boetekleed aan. ‘We zijn geschrokken. Dit was een onbedoeld effect, dat mevrouw Van den Beld prima heeft verwoord. Het raakt een gevoelige snaar.’ Bartlema heeft toegezegd dat het NOS Jeugdjournaal gaat kijken hoe er aandacht kan worden besteed aan ‘die hele grote groep vmbo’ers’.

Lees meer…

Twijfel over keuzemogelijkheid eindtoetsen

Staatssecretaris Sander Dekker van OCW vraagt zich af of de kwaliteit van de eindtoetsen in groep 8 voldoende kan worden geborgd nu basisscholen kunnen kiezen uit verschillende toetsen. Dat schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer over de tussentijdse evaluatie van de Wet eindtoets primair onderwijs.

Met deze wet is er volgens Dekker een nieuw evenwicht gekomen tussen het schooladvies van de basisschool en de eindtoets in groep 8. ‘Niet langer geeft een momentopname – de eindtoets – de doorslag (…), maar het professionele oordeel van de basisschool’, aldus de staatssecretaris.

Dat is in het belang van leerlingen, vindt hij, ‘want dit oordeel is gebaseerd op een meerjarig beeld dat breder is dan alleen taal- en rekenprestaties’. Met de verplichte eindtoets wordt volgens hem bovendien verzekerd dat er voor alle leerlingen, naast het basisschooladvies ook een onafhankelijk tweede gegeven is.

Eindtoetsen en kansengelijkheid

Met het oog op de eindevaluatie, die hij in 2019 verwacht, noem hij twee hoofdthema’s die hij nauwlettend wil volgen. ‘Dat is ten eerste de ontwikkeling van de schooladvisering en kansengelijkheid: slagen we erin om de toenemende samenhang tussen de hoogte van de schooladviezen en het opleidingsniveau van ouders een halt toe te roepen en mogelijk zelfs ter verkleinen?’

Een tweede hoofdthema voor de eindevaluatie is de vraag of het toelaten van verschillende eindtoetsen en daarmee het mogelijk maken van marktwerking in de eindtoetsing meerwaarde heeft. ‘Bij deze vraag zal de afweging moeten worden gemaakt tussen aan de ene kant mogelijke positieve effecten van deze marktwerking, zoals keuzevrijheid en meer innovatie in de eindtoetsen, en aan de andere kant mogelijke keerzijden van het toelaten van verschillende eindtoetsen.’

Als voorbeeld daarvan is volgens Dekker de vraag of het mogelijk blijft om de kwaliteit van alle eindtoetsen voldoende te borgen ‘zonder afbreuk te doen aan de verscheidenheid en daarmee samenhangend de vraag of de eindtoetsing op deze manier voldoende doelmatig is ingericht’, zo staat in zijn brief.

Zes verschillende eindtoetsen

Basisscholen kunnen dit jaar kiezen uit zes verschillende eindtoetsen voor groep 8.

  1. Centrale Eindtoets (Cito)
  2. ROUTE 8 (A-VISION)
  3. IEP Eindtoets (Bureau ICE)
  4. Dia Eindtoets (Diataal)
  5. CESAN Eindtoets (SM&C Internet Services)
  6. AMN Eindtoets (AMN)

De eindtoetsen worden in april of mei afgenomen.

Dekker benadrukt verplichte heroverweging schooladviezen

Staatssecretaris Sander Dekker van OCW hekelt basisscholen die weigeren hun schooladviezen te heroverwegen als leerlingen hoger scoren op hun eindtoets dan verwacht. Dat blijkt uit een brief aan de Tweede Kamer.

Het gaat volgens Dekker vooral om kleine scholen met hooguit een handvol leerlingen dat voor heroverweging in aanmerking komt, maar het probleem speelt ook bij grote schoolbesturen. Hij benadrukt dat het bevoegd gezag de wettelijke plicht heeft om per leerling de afweging te maken of het advies bij een hoger toetsresultaat wordt bijgesteld.

In de brief staat dat de Inspectie van het Onderwijs de betreffende scholen en besturen zal aanspreken. ‘Het doel hiervan is om hen te wijzen op het belang van heroverweging’, aldus Dekker. Daarnaast zal de inspectie alle besturen en scholen blijven wijzen op de wettelijke verplichting om bij hogere toetsresultaten het advies te heroverwegen.

Second opinion schooladviezen

De verplichte eindtoets in groep 8 van de basisschool is een second opinion na het eerder verstrekt schooladvies voor vervolgonderwijs. Als het toetsresultaat hoger is dan verwacht, dan moet de school overwegen om het advies naar boven bij te stellen.

Schooladvies beïnvloed door opleiding ouders

Kinderen van hoogopgeleide ouders krijgen vaker een hoger schooladvies dan kinderen met dezelfde Cito-score van wie de ouders lager opgeleid zijn. Ze beginnen ook vaker op een hoger brugklasniveau en bereiken vaker een hoog onderwijsniveau, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De verschillen zijn vooral groot bij kinderen met een Cito-score tussen 537 en 544, die past bij een advies voor havo of havo/vwo. Ongeveer de helft van de kinderen van laag- en middelbaar opgeleide ouders met deze score kreeg minstens havo-advies. Van de kinderen uit hoogopgeleide gezinnen kregen bijna zeven op de tien dit advies.

Het CBS heeft niet onderzocht waarom kinderen met zelfde Cito-scores verschillende schooladviezen krijgen.

Lees meer…

Eindtoets 2017 tussen Pasen en Koningsspelen

De papieren afname van de Centrale Eindtoets in groep 8 zal volgend jaar plaatsvinden in week 16 op dinsdag 18, woensdag 19 en donderdag 20 april.

Dat is na tweede paasdag en vóór de Koningsspelen, die worden gehouden op vrijdag 21 april 2017, de dag voordat de meivakantie begint.

Eindtoets 2018

Het College voor Toetsen en Examens heeft ook bepaald wanneer de papieren versie van de Centrale Eindtoets in 2018 wordt afgenomen. Dat zal eveneens in week 16 zijn. Dat is de week die ook in 2018 voorafgaat aan de meivakantie.

Lees meer…

Niet vervroegd

De PO-Raad en VO-raad hadden de staatssecretaris met klem verzocht om een vervroegde afname toe te staan, omdat de wettelijke periode in 2017 door onder meer Pasen, de Koningsspelen en de meivakantie geen geschikte volledige schoolweek bevat. Er is niet op dit verzoek ingegaan.

Lees meer…

Centrale Eindtoets laat zelfde beeld zien

De Centrale Eindtoets van het Cito laat vrijwel dezelfde gemiddelde score zien als in voorgaande jaren, meldt het College voor Toetsen en Examens.

De gemiddelde standaardscore is dit jaar 534,9. Vorig jaar was dat met 535,3 iets hoger, terwijl in 2014 de gemiddelde standaardscore ook op 534,9 lag.

Het is nog niet bekend hoeveel toetsadviezen hoger of juist lager zijn uitgevallen dan het schooladvies. Alle basisscholen moeten daarvoor eerst hun gegevens hebben ingevoerd in het Basisregister Onderwijs (BRON) van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Centrale Eindtoets niet foutloos gemaakt

In totaal haalden 6850 leerlingen de maximale standaardscore van 550. Er waren vier leerlingen die één fout hadden. Geen enkele leerling maakte de Centrale Eindtoets foutloos.

Ruim 143.000 leerlingen hebben dit jaar deelgenomen aan de Centrale Eindtoets. Van de basisscholen koos 80 procent voor deze toets van het Cito. De overige scholen kozen voor de Route 8 of de IEP Eindtoets.

Basisscholen zijn sinds dit schooljaar verplicht om hun leerlingen in groep 8 een eindtoets te laten maken.

Lees meer…

Bussemaker wil wet wijzigen voor hoge Cito-scores

Minister Bussemaker van Onderwijs overweegt op korte termijn de wet te wijzigen voor kinderen met een Cito-score die hoger is dan hun schooladvies. Leraren moeten dan verplicht hun advies aanpassen. Dit zei ze zondag in het televisieprogramma WNL op zondag

Ze reageerde daar op de bevindingen van de Inspectie van het Onderwijs dat leerlingen van laagopgeleide ouders soms een lager advies krijgen dan kinderen met hoogopgeleide ouders, ook als ze dezelfde score hebben behaald op de eindtoets. ‘Heel alarmerende conclusies’, aldus Bussemaker. De werkwijze voor het schooladvies is nog maar een jaar geleden omgedraaid: vroeger bepaalde de uitslag van de eindtoets naar welk schoolniveau een kind ging, nu is het schooladvies van de leraar het belangrijkst.

Een op de zes
Deze werkwijze blijft voorlopig zo, maar wat de minister direct wil aanpakken, is dat scholen niet altijd het schooladvies heroverwegen als de Cito-score van een kind hoger uitvalt dan verwacht. ‘Dat gebeurt maar in een op de zes gevallen en dat moet echt veranderen’, zei Bussemaker. Ze deed ter plekke een oproep aan leraren om dat niet meer te laten gebeuren. ‘Docenten zijn snel geneigd om tegen kinderen van laagopgeleide ouders te zeggen: kies maar niet te hoog, want het wordt moeilijk voor je. Maar wij weten dat het uitspreken van hoge verwachtingen ook hoge prestaties oplevert.’

Ze gaat allereerst een brief sturen aan de scholen om ze hier nog eens op te wijzen. Daarnaast gaat ze een wetswijziging voorbereiden. ‘Dat kan niet in een paar weken geregeld zijn. Maar er moet echt iets gebeuren en liefst volgend jaar al. Ik ga in gesprek met de Tweede Kamer om het snel in de wet op te nemen.’

2-jarigen naar school
In hetzelfde programma zei ze het ‘een interessant idee’ te vinden om kinderen al vanaf 2 jaar naar school te sturen. Waarbij ze benadrukte dat kinderen op die leeftijd spelenderwijs moeten leren.

Bekijk hier de aflevering van WNL op zondag van 24 april. Het item begint na 15 minuten.

Rotterdamse directeur sjoemelde met Cito-scores

De locatiedirecteur van de protestants-christelijke basisschool De Klaver in Rotterdam heeft jarenlang gesjoemeld met de resultaten van Cito-toetsen, meldt RTV Rijnmond.

Volgens de regionale zender liet de locatiedirecteur, die tevens intern begeleider was, leerlingen toetsen overmaken als ze volgens hem onder hun niveau scoorden. Bestuursvoorzitter Kees Terdu van PCBO Rotterdam zegt dat het niet gaat om de Cito-eindtoets in groep 8, maar om tussentijdse toetsen in de groepen 4 tot en met 7.

De school in de Rotterdamse wijk Heijplaat heeft als motto ‘De Klaver staat voor een goed resultaat’. Het Algemeen Dagblad suggereert daarom dat het gesjoemel bedoeld was om de school beter op de kaart te zetten, maar Terdu spreekt dat tegen. De locatiedirecteur is geschorst.

De ouders van de leerlingen van De Klaver zijn van de fraude op de hoogte gebracht.

Lees meer…

Kwart basisscholen kiest niet meer voor Cito

Vorig jaar koos nog 85 procent van de basisscholen voor de Cito-eindtoets. Dit jaar pakken de twee nieuwe aanbieders van eindtoetsen voor groep 8 samen een kwart van de markt, meldt de Algemene Onderwijsbond (AOb).

Volgens de AOb is de belangstelling voor de alternatieve eindtoetsen groter dan de aanbieders Bureau ICE en A-Vision zelf hadden ingeschat.

Voor de IEP Eindtoets van Bureau ICE hebben zich 1200 basisscholen met in totaal ruim 30.000 leerlingen aangemeld. A-Vision komt uit op ongeveer 530 scholen met in totaal ruim 13.000 leerlingen die de Route 8-toets gaan maken. De Centrale Eindtoets wordt samengesteld door Cito en uitgegeven door het College voor Toetsen en Examens.

In totaal moeten circa 180.000 duizend leerlingen uit groep 8 tussen 15 april en 15 mei een eindtoets maken.

IQ-test kan handig zijn voor weloverwogen schooladvies

Het kan voor basisscholen handig zijn om bij een leerling uit groep 8 een IQ-test te laten afnemen voor een weloverwogen advies voor vervolgonderwijs. Dat is de strekking van een reactie van de PO-Raad op een bericht in het Algemeen Dagblad.

De krant schrijft dat steeds meer basisscholen bij groep 8’ers een intelligentietest laten afnemen om met de resultaten daarvan hun advies voor vervolgonderwijs te onderbouwen. ‘Ze willen sterker staan tegenover kritische ouders en zeker weten dat hun aanbeveling deugt’, stelt het AD. De trend heeft te maken met het feit dat tegenwoordig het schooladvies leidend is en dat de resultaten op eindtoets in groep 8 slechts worden gebruikt om te kijken of dat advies in orde is.

‘Ze hebben niet langer de eindcito om op te bouwen en vinden het een grote verantwoordelijkheid om een advies te geven dat bindend is’, zo citeert het AD directeur Loes Nijland van orthopedagogisch centrum Het Kabinet.

De PO-Raad laat in de krant weten dat zij inziet dat de toetsen aanvullende informatie over een leerling kunnen geven, maar vindt die niet voor iedere groep 8’er noodzakelijk. ‘Bij sommige leerlingen is het op basis van resultaten, werkhouding en taakgerichtheid namelijk evident wat het niveau van een leerling is’, aldus de sectororganisatie.

Interimmer ingevlogen voor veranderingsproces Cito

Ineke Strijp is benoemd als interim voorzitter van de raad van bestuur van Cito. Ze moet het toetsinstituut ‘minder als opdrachtnemer en meer als kennispartner’ in positie brengen.

‘Met de keuze voor Ineke Strijp kiest Cito voor een manager die ruime ervaring heeft opgedaan met het leiding geven aan organisaties en bedrijven in een veranderingsproces’, zo meldt het toetsinstituut. Ze treedt aan in wat het Cito ‘een belangrijke tijd’ noemt.

‘Gezien de ontwikkelingen in het onderwijsveld en het voorgenomen beleid van het kabinet met meer concurrentie en marktwerking, staat Cito, als partner van diezelfde overheid, voor een belangrijke uitdaging.’ Die uitdaging bestaat eruit dat Cito ‘zich minder als opdrachtnemer en meer als kennispartner in positie moet brengen’.

Zelf zegt ze hierover dat ze ‘verbindingen’ wil leggen en ‘in nauwe samenwerking met de overheid en overige stakeholders passende strategische keuzes’ wil verkennen.

Het Cito heeft concurrentie van onder andere Bureau ICE en A-VISION. Deze bureaus maken net als Cito centrale eindtoetsen voor groep 8 van de basisschool. Dat zijn respectievelijk de IEP Eindtoets en de toets Route 8.

Cito-materiaal mag via Marktplaats worden verkocht

Het is juridisch toegestaan om op Markplaats producten van toetsinstituut Cito te verkopen. Dat schrijft staatssecretaris Sander Dekker van OCW in een brief aan de Tweede Kamer.

De brief van Dekker volgt op een uitzending van de actualiteitenrubriek Brandpunt, waarin twee ouders aan het woord kwamen die via Marktplaats toetsen van het Cito hadden gekocht. De Inspectie van het Onderwijs en het Cito erkenden dat toetsmateriaal online te koop is. Het Cito zei er alles aan te doen om te voorkomen dat dit gebeurt.

Dekker schrijft nu aan de Kamer dat er ongeveer 50 advertenties met Cito-producten online staan. ‘Indien een nieuwe adverteerder wordt gesignaleerd, gaat Cito BV na of het om origineel materiaal of om kopieën gaat’, aldus de staatssecretaris.

Slechts als het kopieën zijn, kan juridische actie worden ondernomen. ‘Het aanbieden en verkopen van illegale kopieën is namelijk een directe schending van het auteursrecht’, schrijft Dekker. Als het originele producten zijn, is verkoop echter toegestaan, omdat het dan wordt gezien als het verkopen van tweedehands boeken.

Groep 8’ers minder gemotiveerd voor eindtoets

Basisscholen lopen ertegen aan dat de motivatie van groep 8-leerlingen voor de eindtoets minder is dan voorgaande jaren. Dat kan een probleem zijn voor de basisscholen, omdat de Inspectie van het Onderwijs de toetsscores gebruikt bij het beoordelen van de scholen.

De Algemene Vereniging Schoolleiders hield een peiling onder haar leden over het proces van verwijzing naar het voortgezet onderwijs. Aanleiding voor die peiling is dat het verwijsproces dit jaar voor het eerst anders verloopt dan voorheen.

De eindtoets in het basisonderwijs is verplicht en wordt niet meer in maart maar pas in april afgenomen. De gedachte hierachter is dat de onderwijstijd in groep 8 beter kan worden benut. Een andere verandering is dat het resultaat van de eindtoets een second opinion is. Het schooladvies van de basisschool is voortaan leidend.

Gevolg daarvan is, zo blijkt uit de peiling van de AVS, dat leerlingen minder gemotiveerd zijn voor de eindtoets. De schoolleiders denken dat dit komt doordat leerlingen denken dat het toetsresultaat minder belangrijk is geworden. De schoolleiders zelf denken daar anders over, omdat de Inspectie van het Onderwijs de resultaten van de eindtoets gebruikt bij het beoordelen van de kwaliteit van de basisscholen.

Overigens is de Centrale Eindtoets van het Cito dit jaar gemiddeld iets beter gemaakt dan vorig jaar. De landelijke gemiddelde standaardscore kwam dit jaar uit op 535,3. Vorig jaar was dat 534,9.

Lees meer…

Citotoets iets beter gemaakt dan vorig jaar

De Centrale Eindtoets van het Cito is dit jaar gemiddeld iets beter gemaakt dan vorig jaar. De landelijke gemiddelde standaardscore ligt dit jaar op 535,3. Vorig jaar was dat 534,9. Dit meldt het College voor Toetsen en Examens.

Ruim 166.000 leerlingen hebben deelgenomen aan de Centrale Eindtoets 2015. In totaal hebben ruim 7800 leerlingen de maximale standaardscore van 550 behaald. Drie leerlingen (alle drie meisjes) hebben alle opgaven goed beantwoord.

Vanaf woensdagmorgen 13 mei zijn de leerlingrapportages beschikbaar voor de basisscholen van wie de groep 8-leerlingen de Centrale Eindtoets 2015 hebben gemaakt. De rapportages op schoolniveau zijn vanaf 22 mei voor de scholen beschikbaar.

Citotoetsen op internet te koop

De Citotoetsen zijn gewoon op internet te koop. Dat meldt de actualiteitenrubriek Brandpunt.

De toetsen zijn volgens Brandpunt onder andere te koop op Marktplaats. Dat kwam aan het licht toen twee ouders via Marktplaats dachten oefentoetsen aan te schaffen. Bij controle op de basisschool van hun kinderen bleken deze toetsen exact overeen te komen met de officiële toetsen die de kinderen in de klas kregen. Daarop hebben zij alle toetsen van de groepen 3 tot en met 8 aangeschaft. Die komen allemaal overeen.

Zowel de Onderwijsinspectie als toetsenmaker Cito weet dat de toetsen online te koop zijn. Het Cito zegt er alles aan te doen om te voorkomen dat dit gebeurt.

U kunt de reportage van Brandpunt terugkijken.