Na de tweede lockdown zijn de leervertragingen in het basisonderwijs deels ingelopen, maar niet alle leerlingen herstellen zich in dezelfde mate. Dat meldt het Cito.

Het Cito baseert zich op eigen onderzoek van toetsresultaten op het gebied van rekenen en begrijpend lezen. Uit dat onderzoek blijkt dat leerlingen in groep 4 tot en met 7 voor rekenen over het algemeen weer terug zijn op het niveau van voor de lockdowns, maar ook dat de vertraging voor begrijpend lezen deels nog bestaat.

Tevens signaleert het Cito dat de verschillen tussen leerlingen groter zijn geworden. De onderzoekers vragen zich verder af hoe het zit met de invloed van de lockdowns op de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen.

Lees meer…

Deel dit bericht: