Bestuur iPad-scholen failliet

Het iPad-schoolbestuur Onderwijs Voor een Nieuwe Tijd (O4NT) is op 21 februari failliet verklaard. De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) claimt nog ruim twee ton bij de stichting, maar DUO moet zich nu melden bij de curator.

De Stichting O4NT is vier jaar geleden opgericht door opiniepeiler Maurice de Hond, die vond dat kinderen meer moesten werken met de iPad. Hij richtte twee Steve Jobs-scholen op in Amsterdam waar de iPad het belangrijkste leermiddel werd. Eén van die scholen, De Voorsprong in Amsterdam-Zuidoost, trok nauwelijks leerlingen en daar werd dan ook vanaf 1 november 2016 geen les meer gegeven. De financiering van DUO liep echter door tot april 2017. Dit geld – ruim twee ton –  vorderde DUO terug. De Hond noemde dat recent nog ‘een gênante beslissing’. Hij gaf toen al aan niet in staat te zijn dat bedrag terug te betalen, omdat het al was uitgegeven aan het onderwijs op de andere Amsterdamse Steve Jobsschool van O4NT, De Ontplooiïng. Het schoolbestuur zegt volledig te goeder trouw te hebben gehandeld.

Openbare basisschool De Ontplooiïng wordt inmiddels bestuurd door de Stichting Westelijke Tuinsteden.

 

 

Maurice de Hond: ‘Claim van DUO gênante beslissing’

Maurice de Hond vindt het een ‘gênante beslissing’ dat DUO ruim twee ton terugvordert van het iPad-schoolbestuur Onderwijs Voor een Nieuwe Tijd (O4NT), meldt hij aan de redactie van het Onderwijsblad van de Algemene Onderwijsbond (AOb), dat over de claim heeft gepubliceerd.

De claim betreft de O4NT-school De Voorsprong in Amsterdam-Zuidoost. Dit was een school die werkte volgens het iPad-concept van Maurice de Hond. Omdat de school nauwelijks leerlingen trok, werd er vanaf 1 november 2016 geen onderwijs meer gegeven. De financiering liep echter door tot april 2017.

De Inspectie van het Onderwijs concludeerde vorig jaar dat O4NT voor de school in Amsterdam-Zuidoost ten onrechte geld heeft ontvangen. Het bestuur stelde toen echter dat het te goeder trouw heeft gehandeld. O4NT zou op het verkeerde been zijn gezet door onjuiste informatie van DUO.

De Hond vindt de claim van DUO daarom een ‘gênante beslissing’. Volgens hem is op geen enkele wijze de rol van het ministerie van OCW in beschouwing genomen. De Hond herhaalt dat O4NT door foute informatie van DUO op het verkeerde been is gezet. Hij zegt er daarom van uit te gaan dat het geld niet hoeft te worden terugbetaald.

Lees meer…

‘Stop met financiële claims, geld is er niet!’

Het onderwijs moet niet steeds met nieuwe financiële claims komen. Het geld is er gewoon niet. Bovendien vragen meer sectoren om extra geld. Dat heeft staatssecretaris Sander Dekker van OCW gezegd op het congres van de PO-Raad in Nijkerk.

De uitspraken van Dekker staan in het kader van de oproep om meer geld uit te trekken voor de salarissen in het primair onderwijs en verlaging van de hoge werkdruk die veel leraren ervaren. Voorzitter Rinda den Besten van de PO-Raad had op het congres opgeroepen om hier meer geld voor uit te trekken en oogstte daarmee applaus, maar Dekker kaatste de bal direct terug.

Wat de hoge werkdruk betreft die in het onderwijs wordt ervaren, wees de staatssecretaris naar de schoolbesturen. Die hebben volgens hem zelf de hoge werkdruk veroorzaakt door een te omvangrijke papierwinkel op poten te zetten.

Kommer en kwel?

Hij zei ook dat het onderwijs zichzelf niet de put in moet praten. Daarbij verwees hij naar de vaak negatieve berichten in de media. Daaruit zou men volgens Dekker kunnen concluderen dat het in het onderwijs alleen maar kommer en kwel is, terwijl er volgens hem juist zo veel mooie initiatieven zijn met goede resultaten.

De staatssecretaris verwees naar de Britse hoogleraar Educational Leadership Alma Harris, die heeft meegeschreven aan de publicatie The Dutch way in education. Harris noemde onlangs op een congres over 100 jaar onderwijspacificatie het Nederlandse onderwijs een hidden gem waar we trots op mogen zijn.

Leerlingenverzekering tegen claimcultuur onderwijs

Scholen kunnen de premies voor hun ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering binnen de perken houden door minder te claimen. Een leerlingenverzekering kan daarbij helpen, stelt Henri Damen van VOS/ABB’s verzekeringspartner Aon in zijn blog op LinkedIn.

De schadelast in het onderwijs laat een stijgende lijn zien, mede doordat scholen volgens Damen soms onbewust voor Sinterklaas spelen door schadeclaims van ouders of leerlingen te accepteren, ook als ze strikt genomen niet aansprakelijk zijn.

Preventie en bewustwording, een eigen risico en ‘stoppen met cadeautjes weggeven’ helpen volgens Damen om de schadelast en daarmee het risico van premiestijgingen te beperken. Wat ook kan helpen, is de leerlingenverzekering die ouders afsluiten.

Kleine schades en claims afvangen

De leerlingenverzekering is volgens Damen ‘een hulpmiddel om al die kleinere claims en schades af te vangen waarmee ouders en leerlingen bij scholen aankloppen’. Als voorbeelden noemt hij beschadigde brillen, jassen, tassen, boeken en fietsen.

‘Als u uw leerlingen kunt overtuigen dat ze zelf zo’n polis afsluiten, geeft dat hun extra zekerheid. En hoeft u minder vaak aan te kloppen bij uw verzekeraar’, aldus Damen.

Lees meer…

Examenfraudeurs Ibn Ghaldoun moeten dokken

Drie scholieren van de voormalige islamitische scholengemeenschap Ibn Ghaldoun in Rotterdam die schuldig zijn bevonden aan examenfraude, moeten samen 86.000 euro terugbetalen aan het ministerie van Onderwijs. Het zijn de kosten van het maken en distribueren van nieuwe examens Frans door het College van Examens.

De claim is neergelegd bij de drie hoofdrolspelers in de examenfraudezaak: Safae K., Kamal el B. en Anass B. Zij zijn door de rechtbank in Rotterdam veroordeeld tot celstraffen van een maand en werkstraffen van 170 uur. De cel hoefden ze niet meer in door de aftrek van de tijd dat ze in voorarrest hebben gezeten. Staatssecretaris Dekker wil het verspilde belastinggeld terugzien en spreekt hen daarop aan.

De hele affaire heeft overigens veel meer geld gekost. Volgens de Volkskrant en de Telegraaf gaat het om miljoenen euro’s doordat de Ibn Ghaldoun-school failliet is gegaan en er een nieuwe school moest worden ingericht. Ook kwamen er 50 docenten op straat te staan. De kosten hiervan zijn niet te verhalen op de frauderende leerlingen, omdat een direct verband tussen hun actie en  het faillissement niet is aan te tonen.

Lees hier de artikelen over de nasleep van de examenfraude in De Volkskrant , NRC en De Telegraaf.