Maurice de Hond vindt het een ‘gênante beslissing’ dat DUO ruim twee ton terugvordert van het iPad-schoolbestuur Onderwijs Voor een Nieuwe Tijd (O4NT), meldt hij aan de redactie van het Onderwijsblad van de Algemene Onderwijsbond (AOb), dat over de claim heeft gepubliceerd.

De claim betreft de O4NT-school De Voorsprong in Amsterdam-Zuidoost. Dit was een school die werkte volgens het iPad-concept van Maurice de Hond. Omdat de school nauwelijks leerlingen trok, werd er vanaf 1 november 2016 geen onderwijs meer gegeven. De financiering liep echter door tot april 2017.

De Inspectie van het Onderwijs concludeerde vorig jaar dat O4NT voor de school in Amsterdam-Zuidoost ten onrechte geld heeft ontvangen. Het bestuur stelde toen echter dat het te goeder trouw heeft gehandeld. O4NT zou op het verkeerde been zijn gezet door onjuiste informatie van DUO.

De Hond vindt de claim van DUO daarom een ‘gênante beslissing’. Volgens hem is op geen enkele wijze de rol van het ministerie van OCW in beschouwing genomen. De Hond herhaalt dat O4NT door foute informatie van DUO op het verkeerde been is gezet. Hij zegt er daarom van uit te gaan dat het geld niet hoeft te worden terugbetaald.

Lees meer…

Deel dit bericht: