Bekostiging moet bijdragen aan inclusief onderwijs – PO

Er moet een bekostigingssystematiek komen die bijdraagt aan inclusief onderwijs, minder bureaucratie en een ondersteuningsbudget dat past bij de huidige realiteit. Dat staat in een brief van onder andere de PO-Raad en de Sectorraad Gespecialiseerd Onderwijs (GO) aan...