Er moet een bekostigingssystematiek komen die bijdraagt aan inclusief onderwijs, minder bureaucratie en een ondersteuningsbudget dat past bij de huidige realiteit. Dat staat in een brief van onder andere de PO-Raad en de Sectorraad Gespecialiseerd Onderwijs (GO) aan de partijen die onderhandelen over een nieuw kabinet.

In de brief wordt gewezen op de groei van het gespecialiseerd onderwijs en de uitdagingen die dat met zich meebrengt om kinderen thuisnabij onderwijs te bieden. Ten opzichte van 2011 – het peiljaar voor de bekostiging van de samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs – is sprake van een stevige groei van het totale aantal leerlingen in met name de clusters 3 en 4 van het gespecialiseerd onderwijs.

Doordat de integrale begroting voor passend onderwijs bij de samenwerkingsverbanden ligt, betekent de groei van het gespecialiseerd onderwijs dat er minder geld beschikbaar is voor ondersteuning binnen het regulier onderwijs. Daar moet verandering in komen, vinden de PO-Raad en de Sectorraad GO, omdat het anders onmogelijk wordt om de beweging naar inclusief onderwijs door te zetten.

Lees meer…

Deel dit bericht: