Voormalig onderwijsminister Plasterk verkenner – PO/VO

Voormalig PvdA-onderwijsminister Ronald Plasterk verkent op verzoek van Geert Wilders van de PVV welke mogelijkheden er zijn om op basis van de verkiezingsuitslag een nieuwe coalitie te vormen. Eerst zou Eerste Kamerlid Gom van Strien van de PVV die klus gaan klaren,...

Raad van State bezorgd over extra miljardenuitgaven – PO/VO

De Raad van State (RvS) is bezorgd over de extra miljardenuitgaven die het nieuwe kabinet heeft aangekondigd en roept daarom op tot begrotingsdiscipline. Het Centraal Planbureau (CPB) waarschuwde er onlangs al voor dat de staatsschuld enorm kan stijgen als de plannen...

Nieuwe kabinet streeft naar inclusief onderwijs – PO/VO

Het kabinet-Rutte IV streeft naar inclusief onderwijs. Dat benadrukken de kersverse OCW-bewindslieden in antwoord op vragen vanuit de Tweede Kamer over het nieuwe coalitieakkoord. In de antwoorden van de onderwijsministers Robbert Dijkgraaf en Dennis Wiersma en...