Drentse leraren geven elkaar vaak complimenten

Leraren in het primair onderwijs in Drenthe complimenteren elkaar vaak voor elkaars talenten. In Friesland doen ze dat veel minder vaak, blijkt uit onderzoek in opdracht van TechniekTalent.nu.

In Drenthe geeft 76 procent van de leraren elkaar complimentjes voor elkaars talenten. In Friesland doet maar 31 procent dat. Uit het onderzoek blijkt ook dat Groningse leerkrachten het meest trots zijn op hun empathisch vermogen en talent voor sport.

Mannen ambitieuzer dan vrouwen

Verder blijkt uit het onderzoek dat mannelijke leerkrachten over het algemeen meer ambitie hebben dan hun vrouwelijke collega’s. Van de meesters wil 71 procent meer tijd voor ontwikkeling van hun talenten, terwijl van de juffen 57 procent dat wil.

Een ander punt dat uit het onderzoek naar voren komt, is dat nogal wat leerkrachten in het basisonderwijs niet zo muzikaal zijn. Ruim een vijfde van de leerkrachten zou muzikaal willen zijn, maar is dat niet.

Voor het onderzoek werden 500 leerkrachten in het primair onderwijs ondervraagd. Het maakt deel uit van de campagne TalentMoment, die leerkrachten wil stimuleren hun eigen talenten te herkennen en verder te ontwikkelen.

Lees meer…

Complimenten helpen tegen roddelen in de klas

Kinderen die van hun leerkracht veel complimenten krijgen, zullen minder snel roddelen en elkaar buitensluiten. Dat blijkt uit onderzoek dat de Vlaamse psychologe Tessa Weyns van de KU Leuven voor haar master heeft uitgevoerd.

Uit het onderzoek in 30 Vlaamse basisschoolklassen met in totaal 570 leerlingen blijkt dat de ontwikkeling van relationele agressie vertraagt als kinderen in de klas zitten bij een leerkracht die hen veel prijst.

‘Een mogelijke verklaring is de voorbeeldfunctie die leerkrachten vervullen. Als zij leerlingen positief benaderen, krijgen die het signaal dat dit een goede manier is om anderen te behandelen. Door zich negatief te gedragen, geven ze leerlingen de indruk dat dit een gepaste manier is om met anderen om te gaan.’

Een andere opmerkelijke bevinding is dat leerkrachten gemiddeld zeven tot acht keer meer negatieve opmerkingen dan positieve complimenten geven aan hun leerlingen.

Lees meer…