Minder examenleerlingen geslaagd dan voor corona – VO

Afgelopen schooljaar heeft het voortgezet onderwijs lagere slagingspercentages laten zien dan voor de coronaperiode. Dat blijkt uit cijfers uit de examenmonitor van DUO die onderwijsminister Mariëlle Paul naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De afgelopen drie jaar...

Nog steeds veel mentale problemen na corona – PO/VO

Het niveau van mentale problemen na de coronapandemie lag in 2022 nog steeds heel hoog, met name onder meisjes in het voortgezet onderwijs. Dat meldt het Trimbos Instituut op basis van onderzoek. In het rapport Jong na corona staat dat het percentage jongeren met...

Doorstroom weer op niveau van voor corona – PO/VO

De doorstroom van het primair naar het voortgezet onderwijs is weer vergelijkbaar met de situatie van voor de coronapandemie. Dat blijkt uit de vierde voortgangsrapportage over het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Uit eerdere voortgangsrapportages kwam naar voren...

Werkgever aansprakelijk voor long covid? – PO/VO

Mr. José van Snek van de Onderwijsjuristen van VOS/ABB heeft een toelichting geschreven over de vraag of werkgevers in het onderwijs aansprakelijk kunnen worden gesteld voor long covid. Als uw organisatie bij VOS/ABB is aangesloten, kunt u de toelichting downloaden....