Steeds meer corona, ook onder kinderen en jongeren – PO/VO

Het aantal bevestigde coronabesmettingen onder kinderen en jongeren tot 18 jaar blijft toenemen, maar de grootste stijging vindt plaats in andere leeftijdsgroepen. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM.In de leeftijdsgroep 0-12 jaar nam het aantal bevestigde...

Ruim 20% coronabesmettingen in school of kinderopvang – PO/VO

In de week tot 14 september was ruim één op de vijf bevestigde coronabesmettingen te relateren tot een school of kinderopvanglocatie. In de week daarvoor was dat ruim één op de zeven. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM.De thuissituatie is nog steeds de setting waarin...

Minder kinderen en jongeren besmet met corona – PO/VO

Het aantal bevestigde coronabesmettingen onder kinderen en jongeren is in de week van 31 maart tot en met 6 april afgenomen, blijkt uit cijfers van het RIVM. Het is voor eerst sinds de heropening van de scholen dat de besmettingsaantallen dalen. Zowel in de...

Toename van corona onder kinderen en jongeren zet door – PO/VO

Het RIVM constateert dat de toename van het aantal bevestigde coronabesmettingen onder kinderen en jongeren zich ook in de week van 24 tot en met 30 maart heeft doorgezet. De toename is wel minder sterk dan een week eerder. Het is nu al wekenlang zo dat corona steeds...