Niemand weet of cultuureducatiebeleid werkt – PO/VO

Het is niet duidelijk wat het effect is van het beleid op het gebied van cultuureducatie. In de eindrapportage Cultuureducatiebeleid 2013-2022 staat dat er weliswaar vooruitgang is geboekt, maar ook dat het niet duidelijk is of dit komt door getroffen...

Recordaantal activiteiten met CJP Cultuurkaart – VO

Leerlingen in het voortgezet onderwijs hebben in 2022 het hoogste aantal culturele activiteiten ondernomen in 10 jaar tijd. In totaal werden er afgerond 1,2 miljoen culturele activiteiten ondernomen, meldt CJP. In totaal doen meer dan 700.000 jongeren van 926 scholen...

Scholen positief over cultuuronderwijs

Scholen voor voortgezet onderwijs zijn over het algemeen positief over cultuuronderwijs. Dat blijkt uit de Monitor cultuureducatie voortgezet onderwijs 2017 die naar de Tweede Kamer is gestuurd.De monitor maakt duidelijk dat cultuuronderwijs een vaste plek heeft...