Forse VOS/ABB-ledenkorting op leiderschapsopleidingen – PO/VO

De Coachtrain biedt twee interessante opleidingen aan waarop VOS/ABB-leden 750 euro korting krijgen: Zelfbewust leiderschap en Procesbegeleiden als professional.De opleiding Zelfbewust leiderschap richt zich op professionals en leidinggevenden die bewust vanuit eigen...

Cursus ‘Help, we gaan fuseren!’

Fusies zijn gevoelige processen die ongeveer een jaar in beslag nemen. Hoe lopen deze processen? Wat is de rol van de medezeggenschapsraad? Wat zijn de do’s en don’ts? Deze cursus voor het primair onderwijs wordt op twee middagen (1 en 20 februari 2018)...