N-termen gemiddeld nauwelijks hoger dan voor corona – VO

Dit jaar zijn de N-termen voor de schriftelijke eindexamens gemiddeld 0 tot 0,1 punt hoger dan in de jaren 2015-2019 (dus voor de coronaperiode). Dat meldt het College voor Toetsen en Examens (CvTE). Doorgaans liggen de N-termen tussen de 0,0 en 2,0. Dat ze dit jaar...

Harmonisatie normeringsprocessen doorstroomtoetsen – PO/VO

In het nieuwe stelsel volgens het wetsvoorstel Doorstroomtoetsen PO wordt het College voor Toetsen en Examens de centrale kwaliteitsbewaker. De uitvoering van en advisering over de normering voor alle doorstroomtoetsen ligt dan bij het Cito. Dat meldt...