Ouders willen verplicht onderwijs over internetveiligheid

Bijna alle ouders vinden dat kinderen verplicht onderwijs over internetveiligheid moeten krijgen op school. Dit blijkt uit een onderzoek van SLBdiensten onder ruim duizend ouders met een kind onder de 18 jaar.

Uit het onderzoek blijkt ook dat driekwart van de ouders zich zorgen maakt over wat hun kind allemaal kan tegenkomen op het internet. Een kwart van hen houdt het online gedrag van hun kind daarom stiekem in de gaten.

Een ander opvallend punt dat uit het onderzoek naar voren komt, is dat meisjes vaker online worden gepest dan jongens. Ook worden zij vaker door hun ouders op cyberpesten aangesproken dan jongens.

Lees meer…

Vooral meisjes slachtoffer van online pesten

In 2016 zei ruim 12 procent van de 15- tot 18-jarige meisjes wel eens slachtoffer te zijn geweest van online pesten. Dat is bijna twee keer zo veel als jongens van die leeftijd, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Jongeren worden veel vaker online gepest dan ouderen. Van de 15- tot 18-jarigen had 9 procent in 2016 ermee te maken, tegen 1 procent van de 65-plussers.

Meisjes in de leeftijd van 15 tot 18 jaar zijn duidelijk vaker slachtoffer van online pesten dan jongens in die leeftijdsgroep. Ook bij jongvolwassenen bestaat een verschil, al is dit minder groot. Bij 25-plussers zijn de verschillen naar geslacht veel kleiner.

Online pesten: vooral laster

De meest voorkomende vorm van online pesten bij jongeren is laster. Het gaat dan bijvoorbeeld om het plaatsen van kwetsende teksten op internetfora of profielsites, of het verspreiden van foto’s, films of roddels via het internet. Ruim 4 procent van hen werd hiermee naar eigen zeggen geconfronteerd. Daarna volgen stalken, bedreiging met geweld en chantage.

Gratis lesmateriaal over online pesten

De Respect Education Foundation stelt in het kader van de Week Tegen Pesten gratis lesmateriaal beschikbaar.

Er is lesmateriaal voor respectievelijk de bovenbouw van het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. Het gaat over online pesten. Dat is het thema van de Week Tegen Pesten.

Per niveau zijn er drie lessen (50 minuten per les), opgebouwd uit drie onderdelen: analyseren, ervaren en reflecteren.

De Respect Education Foundation is een partner van VOS/ABB.

Cyberpesten gestimuleerd door ‘aso-media’

Jongeren die geregeld kijken naar media waarin asociaal gedrag vertoond wordt, cyberpesten meer dan jongeren die hier nooit of soms naar kijken.

Dit is een van de conclusies uit het promotieonderzoek van Anouk den Hamer van de Vrije Universiteit in Amsterdam. Zij onderzocht waarom jongeren via de computer of smartphone gaan cyberpesten.

Voorbeelden van deze vorm van pesten zijn online uitschelden, iemand berichten met dreigementen sturen, vervelende grappen over een ander maken op sociale media en iemand online buitensluiten.

‘Jongeren die naar media kijken waarin wordt gevochten, gescholden, veel alcohol gedronken of ander asociaal gedrag vertoond wordt, cyberpesten meer dan jongeren die hier niet vaak naar kijken’, aldus Den Hamer.

Lees meer…

Luister naar interview met Anouk den Hamer op Radio 1

In elke klas drie leerlingen slachtoffer van pesten

Bijna 11 procent van de leerlingen in het voorgezet onderwijs geeft aan de afgelopen drie maanden slachtoffer te zijn geweest van pesten. Dit zijn er gemiddeld drie in een klas van 27. Dit blijkt uit de Gezondheidsmonitor Jeugd

Pesten is bijvoorbeeld schelden, roddelen, vervelende berichtjes sturen, iets afpakken, spugen of iemand buitensluiten. Daarnaast geeft ruim 5 procent van de jongeren aan dat zij in de afgelopen drie maanden slachtoffer geweest zijn van cyberpesten.

Voorbeelden van cyberpesten zijn iemand uitschelden via de telefoon, in een tweet bedreigen, roddels over iemand verspreiden op internet of vervelende foto’s of filmpjes van iemand op online zetten.

Vooral jongens pesten

Uit het onderzoek blijkt verder dat jongens twee keer zo vaak pesten als meisjes, terwijl jongens en meisjes even vaak slachtoffer zijn van pesten op school. Meisjes zijn wel vaker slachtoffer van cyberpesten dan jongens.

Daarnaast worden jongere leerlingen meer gepest, oudere leerlingen pesten vaker zelf. Vmbo-leerlingen zijn vaker slachtoffer als ook dader van pesten op school of via internet dan leerlingen op havo of vwo.

Lees meer…

Eén op de tien jongeren online over de schreef

Eén op de tien jongeren houdt zich wel eens bezig met cybercrime of -pesten. Dat blijkt uit promotie-onderzoek door Joyce Kerstens aan de Open Universiteit. Kerstens werkt bij de Cybersafety Research Group van de NHL Hogeschool.

Haar onderzoek is gebaseerd op data van 6299 Nederlandse jongeren in de leeftijd van 10 tot 18 jaar. Van de jongeren die zich wel eens bezighouden met cybercrime of -pesten, is een aanzienlijk deel van deze jongeren ook zelf online slachtoffer geweest.

Online risicogedrag, zoals het produceren van seksueel beeldmateriaal (sexting), vindt hoofdzakelijk plaats binnen bestaande sociale relaties en is overwegend een onderdeel van de (seksuele) ontwikkeling van jongeren. Factoren die verband houden met online risico zijn leeftijd, sekse, zelfcontrole en minder geremd gedrag.

Lees meer…

‘Dag tegen Cyberpesten’ 3 maart op televisie

Televisiemakers Arie Boomsma en Jan Versteegh komen op dinsdagavond 3 maart met een  themaprogramma over cyberpesten. Ze praten met jongeren naar aanleiding van de korte film ‘The cyberbully’, die eerst wordt uitgezonden.

Het is de derde keer dat BNN en KRO gezamenlijk aandacht besteden aan pesten. Dit keer gaat het over pesten via internet, omdat eigen onderzoek van de omroepen heeft uitgewezen dat dit steeds vaker voorkomt en de impact ervan nog groter is dan die van ‘gewoon pesten’. Vervelende opmerkingen en foto’s worden via het internet makkelijk en razendsnel verspreid. Bovendien gaat cyberpesten dag en nacht door.

‘Haattweets’
In de thriller ‘The cyberbully’, gebaseerd op ware gebeurtenissen, krijgt de Amerikaanse tiener Casey Jacobs (gespeeld door Maisie Williams, bekend van haar rol in Game of Thrones)  te maken met een cyberstalker. Na de indrukwekkende film praten Boomsma en Versteegh met Nederlandse scholieren die gepest worden via internet. Ook bekende Nederlanders, die nogal eens te maken hebben met ‘haattweets’, komen aan het woord.

Hulpverlening
Na de uitzending, maar ook tijdens werkdagen, kunnen kijkers anoniem bellen of chatten met de professionele hulpverleners van Korrelatie. De hulpverleners luisteren, geven advies en verwijzen zo nodig door naar gespecialiseerde organisaties en websites. Contact opnemen kan via 0900-1450 ( € 0,15 p/m) of www.korrelatie.nl.

‘Dag tegen cyberpesten: the Cyberbully’ begint dinsdagavond om 20.25 uur op NPO3.

 

Interactieve film tegen cyberpesten

De interactieve film It’s up to you is door de Erkenningscommissie Interventies erkend als goed onderbouwd. De film is in te zetten als lespakket in de onderbouw van het voortgezet onderwijs om cyberpesten tegen te gaan.

De film biedt keus uit 72 mogelijke scenario’s en 22 aparte eindes die afhangen van de keuzes die de kijkende leerlingen maken. Daarna volgt een klassikale discussie die uiteindelijk leidt tot groepsafspraken over wat toelaatbaar gedrag online is.

Lees meer…

Dekker over voortgang plan van aanpak tegen pesten

Staatssecretaris Sander Dekker van OCW heeft de Tweede Kamer per brief geïnformeerd over de voortgang van de uitvoering van het plan van aanpak tegen pesten.

De brief van Dekker gaat onder andere over de regiobijeenkomsten over pesten die eerder dit schooljaar zijn gehouden. Tijdens deze bijeenkomsten praatten ouders, leerlingen, leraren en schoolleiders over hun aanpak tegen pesten.

‘Gezamenlijk hebben we tijdens de bijeenkomsten praktische ideeën en acties verzameld om pesten tegen te gaan’, aldus Dekker. Hij verwijst naar het verslag van de bijeenkomsten.

De staatssecretaris wijst er verder op dat in de wet wordt vastgelegd dat iedere school een vertrouwenspersoon en een anti-pestcoördinator moet hebben. ‘De anti-pestcoördinator wordt het aanspreekpunt voor leerlingen met vragen over pesten, pestsituaties en gepest worden’, aldus Dekker.

Een ander onderdeel uit het plan van aanpak dat verder is uitgewerkt, is de monitoring van pesten en de veiligheid op school. Elke twee jaar wordt al de veiligheidsmonitor afgenomen op een steekproef van scholen. Daarnaast komt in de wet dat vanaf het schooljaar 2015/2016 alle scholen verplicht een schriftelijke monitor moeten uitvoeren.

Tot slot wordt ingegaan op de 13 anti-pestprogramma’s die onlangs door de Commissie Anti-pestprogramma’s voorlopig zijn goedgekeurd. Scholen zijn vanaf augustus 2015 verplicht om een anti-pestprogramma te gebruiken dat door de commissie als ‘theoretisch effectief’ is aangemerkt.

Hoe voorkomt u verspreiding van ongewenste beelden?

De VO-raad en Kennisnet hebben een leidraad online gezet die scholen kunnen gebruiken om digitale verspreiding van ongewenste beelden te voorkomen en aan te pakken.

Scholen worden steeds meer geconfronteerd met het feit dat ongewenste en schadelijke foto’s en filmpjes van leerlingen via digitale kanalen worden verspreid. Voorbeelden zijn filmpjes van hoe een leerling in elkaar wordt geslagen of wordt gepest. Ook komt het geregeld voor dat naaktfoto’s van leerlingen tegen hun wil worden verspreid.

Dit kan grote impact hebben op de veiligheidsbeleving en het welbevinden van alle leerlingen op school en daarmee uiteindelijk ook op hun leerproces. Een sociaal veilige omgeving is immers een voorwaarde om goed te kunnen leren.

Download de leidraad

Eén op vijf jongeren heeft last van cyberpesten

Van de jongeren in Nederland is 22 procent slachtoffer van cyberpesten. Van die groep heeft 17 procent wel eens aan zelfmoord gedacht. Dat meldt meldt Trouw. De krant baseert zich op een onderzoek van Motivaction in opdracht van BNN en de KRO. Het onderzoek is uitgevoerd onder leerlingen en ouders.

BNN en de KRO zenden vanavond het programma Dag Tegen Pesten uit. Het programma staat in het teken van de Landelijke Dag tegen Pesten op 19 april.

Presentatoren Arie Boomsma en Sophie Hilbrand brengen verhalen van scholieren die worden gepest via internet. BNN-verslaggever Tim Hofman bezoekt enkele slachtoffers en leidt een experiment, waarbij geregistreerd wordt hoe jongeren reageren op een pestsituatie.

In de studio vertellen presentatrice Anita Witzier en actrice/zangeres Coosje Smid hoe pesten hun leven ingrijpend veranderde. Verder praat Tim Hofman met meiden van wie tegen hun wil naaktfoto’s werden rondgestuurd en met verspreiders van dit soort foto’s.

De thema-avond Dag Tegen Pesten van BNN en KRO is vanavond vanaf 21 uur te zien op Nederland 3. Later op de avond, vanaf 23.05 uur, zendt BNN de documentaire Cyberbully uit, over cyberpesten in Amerika.

Dekker: plan van aanpak voldoet tegen cyberpesten

Het plan van aanpak tegen pesten dat staatssecretaris Sander Dekker van OCW in maart samen met Kinderombudsman Marc Dullaert heeft gepresenteerd, voldoet om ook pesten buiten de schoolomgeving tegen te gaan. Dat antwoordt Dekker mede namens minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie op vragen van D66-Kamerlid Vera Bergkamp.

Aanleiding voor de Kamervragen van Bergkamp was het bericht van het Centraal Bureau voor de Statistiek dat één op de tien jongeren online wordt gepest. Dekker antwoordt dat het plan van aanpak de nadruk legt op een integrale aanpak van pesten. Er staat in dat alle betrokkenen – scholen, leraren, ouders en leerlingen – vanuit hun eigen verantwoordelijkheid een bijdrage moeten leveren aan een sociaal veilige omgeving.

‘Cyberpesten is een verschijningsvorm van pesten. Het speelt zich vaak af buiten de muren van de school, maar staat niet op zichzelf. Ook het tegengaan van (cyber)pesten is een gezamenlijke verantwoordelijkheid en scholen en leraren spelen daarbij een belangrijke rol’, aldus Dekker, die hiermee uitlegt waarom het omgaan met cyberpesten integraal onderdeel is van de maatregelen in het plan van aanpak tegen pesten.

De staatssecretaris belooft praktische handvatten om cyberpesten tegen te gaan onder de aandacht van scholen te brengen. Daarnaast subsidieert het ministerie van OCW bestaande initiatieven, zoals de expertisecentra Pestweb en Mediawijzer.net.

Scholen moeten ook cyberpesten aanpakken

Digitaal pesten moet deel uitmaken van het verplichte antipestbeleid op scholen. Die oproep doet Digibewust op de Nationale Dag tegen Pesten.

Staatssecretaris Sander Dekker van OCW wil scholen wettelijk verplichten om een antipestbeleid te hebben. Volgens Digibewust is dit onvoldoende als digitaal pesten hier geen integraal onderdeel van uitmaakt. Pesten vindt namelijk niet alleen in de reële, maar ook in de virtuele wereld plaats.

Tweederde van de Nederlandse jongeren tussen de 12 en 16 jaar heeft wel eens iets vervelends meegemaakt op internet. Digibewust wijst erop dat 75 procent van de ouders denkt dat scholen voorlichting geven aan jongeren over online veiligheid en digitaal pesten. In werkelijkheid wordt slechts 24 procent van de jongeren hier daadwerkelijk over geïnformeerd.

Marjolijn Bonthuis van Digibewust: 'School is het beste platform om aandacht te krijgen voor digitale veiligheid. Veel leraren zijn alleen onvoldoende bekend met de digitale kant van het pestprobleem. Twitter, Facebook, Instagram, chatboxen… Veel leraren kennen nauwelijks het bestaan ervan, laat staan dat ze weten wat een enorme impact online pesten kan hebben.'

Op de website van Digibewust staat een uitgebreider bericht.