Veel onderbenutte deeltijders in onderwijs – PO/VO

Het onderwijs is een van de sectoren met relatief veel onderbenutte deeltijders. Van de mensen met een deeltijdbaan in het onderwijs, wil 7,8% meer uren werken. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De bedrijfstakken met naar...

Twee op drie leraren werken in deeltijd

Van de leraren werkt 63 procent in deeltijd. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het CBS meldt dat de pedagogische sector, waartoe het onderwijs behoort, een van de sectoren is met de meeste deeltijders. Dat hangt volgens de statistici samen met...

Meer uren werken als kinderopvang goedkoper wordt

Met fiscale en kinderopvangmaatregelen is het mogelijk mensen meer uren te laten werken. Het Centraal Planbureau (CPB) heeft op verzoek van het Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) Deeltijdwerk berekend hoe groot de effecten van verschillende maatregelen kunnen...