Twee op drie leraren werken in deeltijd

Van de leraren werkt 63 procent in deeltijd. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het CBS meldt dat de pedagogische sector, waartoe het onderwijs behoort, een van de sectoren is met de meeste deeltijders. Dat hangt volgens de statistici samen met...

Meer uren werken als kinderopvang goedkoper wordt

Met fiscale en kinderopvangmaatregelen is het mogelijk mensen meer uren te laten werken. Het Centraal Planbureau (CPB) heeft op verzoek van het Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) Deeltijdwerk berekend hoe groot de effecten van verschillende maatregelen kunnen...